<เผยโฉมถนนเลี่ยงเมืองวงแหวนรอบที่ 2-3 จ.อุบลราชธานี>-เผยโฉมถนนเลี่ยงเมืองวงแหวนรอบที่ 2-3 จ.อุบลราชธานี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-เผยโฉมถนนเลี่ยงเมืองวงแหวนรอบที่ 2-3 จ.อุบลราชธานี-
-

วารสารข่าวหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำเดือนกันยายน 2555

เผยโฉมถนนเลี่ยงเมืองวงแหวนรอบที่ 2-3

ขยายความเรื่องเดิมเสนอ ค.ร.ม. เห็นชอบ อ้างถึงการจราจรแออัดต้องขยับขยาย วาดแผนวง 2 ยาว 83 กม. วง 3 ยาว 135 กม. เชื่อมต่อ 2 เมืองอุบลฯ และวารินชำราบ 

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 55 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์โอทอปถนนแจ้งสนิท (สี่แยกหอนาฬิกาหน้าราชภัฏอุบล) นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธาน

หอการค้าอุบล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบล หรือที่เรียกว่าการประชุม กร. จ. อุบล โดยมีนายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าอุบลประธานการประชุม

โครงการดำเนินการก่อสร้างถนนวงแหวนเลี่ยงเมืองอุบล และเมืองวารินชำราบ เป็น 1 ในหลายเรื่องที่สำคัญเข้าสู่ที่ประชุม โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบล ได้กล่าวถึงความเป็นที่ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดของโครงการนี้ นำเสนอต่อที่ประชุม ถึงแนวถนนวงแหวนเลี่ยงเมืองวงที่ 2 และต่อเนื่องวงที่ 3 มีรายละเอียดสาระที่สำคัญดังนี้

เริ่มจากเรื่องแรกถนนวงแหวนเลี่ยงเมืองวงที่ 2 ซึ่งก่อนหน้าเมื่อหลายปีที่ผ่านมา ทางกรมทางหลวงได้ดำเนินการแล้วเสร็จในวงแรกที่ 1 แล้วเสร็จเป็นถนน 4 เลนถึงปัจจุบันซึ่ง สภาพการปัจจุบันมีการสัญจรไปมาของยวดยานต์ต่าง ๆ หนาแน่นขึ้นมาก บางช่วงติดขัดมาก จำเป็นต้องมีการดำเนินการวางแผนในวงที่ 2 ต่อเนื่องขึ้น รองรับการเติบโตในอนาคตได้ทันท่วงที

สำหรับถนนวงแหวนที่ 2 นี้ กำหนดระยะทางไว้ราว 83 ก.ม. งบประมาณราว 2,490 ล้านบาท เป็นถนนเชื่อมต่อระหว่าง 2 เมืองเหมือนวงแรก คือเมืองอุบลฯ และเมืองวารินชำราบเหมือนเดิม เริ่มจากช่วงถนนวาริน-ศรีสะเกษ จุดตัดอยู่ที่ เขตบ้านดอนชาด-ช่วงถนนวาริน-สำโรง (ทางไป อ.กันทรลักษ์) บริเวณบ้านคอนสาย-ช่วงถนนวาริน-เดชอุดม บริเวณบ้านศรีไค (ใกล้กับม.อุบล) - ช่วงถนนวาริน-พิบูล บริเวณบ้านท่าช้าง - ช่วงถนนอุบล-ตระการฯ ที่บ้านไร่น้อย - และสุดท้ายช่วงถนนอุบล-ม่วงสามสิบ ที่บ้านหนองไฮวงแหวนที่ 3 สุดท้ายโครงการที่วางไว้ ระยะทางไกลถึง 135 ก.ม งบประมาณดำเนินการ 4,050 ล้านบาท

ช่วงถนนวาริน-ศรีสะเกษ ที่บ้านราษฎร์สำราญ -ช่วงถนนวาริน-สำโรง (ทางออก อ.กันทรลักษ์) ที่บ้านบอน

-ช่วงถนนวาริน-เดชอุดมที่บ้านโนนใหญ่

-ช่วงถนนวาริน-พิบูลฯ ที่บ้านคำนกเปล้า

-ช่วงถนนอุบล-ตาลสุม ที่บ้านผาแก้ว

-ช่วงถนนอุบล-ตระการ ที่บ้านดอนสะแบง

-ช่วงถนนอุบล-ม่วงสามสิบ(ถนนชยางกูร) ที่บ้านเชียงมอง

-และสุดท้ายถนนอุบล-เขื่องใน(ถนนแจ้งสนิท) ที่บ้านดอนชี เป็นต้น

ทางด้านนายชวลิต องควานิช ประธานกรรมการที่ปรึกษาหอการค้าอุบล ได้กล่าวขยายความถึงเรื่องนี้ว่า ทางหอการค้าอุบลด้วยความเห็นชอบจากทางจังหวัดได้ร่วมกันจัดทำโครงการตามมติการประชุมกลั่นกรอง เพื่อขอรับการสนับสนุนในการประชุม ครม. สัญจรที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 29-30 ก.ค 55 ที่ผ่านมานั้น ได้การตอบรับจากที่ประชุมครั้งนั้น ซึ่งเรื่องโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนเลี่ยงเมือง รอบที่ 2 และรอบที่ 3 นั้น เป็น 1 ในหลายเรื่องที่ทางจังหวัดอุบลได้นำเสนอ ผ่านทางเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถึงท่านนายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่รับว่าจะดำเนินการสานต่อเป็นรูปธรรม ยิ่งๆขึ้นไป สำรับโครงการนี้ที่เป็นโครงการเร่งด่วนในการนำเสนอต่อที่ประชุมความคืบหน้าจะนำเสนอให้ทราบทุกระยะ
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511