<ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เข้ารับตำแหน่ง>-ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เข้ารับตำแหน่ง-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เข้ารับตำแหน่ง-
-

               เมื่อวันพุธที่  10  ตุลาคม  2555  เวลา  12.39  น.  เป็นต้นไป  นายประวิทย์  หลักบุญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29  พร้อมด้วย นางอำไพ  หลักบุญ  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  และคณะ ได้เดินทางออกจากบ้านพักในตำบลหนองหญ้าลาด    อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่และรับมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29  (อุบลราชธานี – อำนาจเจริญ)  ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยได้เข้าสักการะศาลหลักเมืองอุบลราชธานี,  พระจ้าใหญ่อินทร์แปลง  วัดมหาวนาราม  สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานี  แล้วเดินทางไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29  เข้าสักการะพระพุทธศรีมัธยมธรรมสิกขามหามงคล  พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานฯ  แล้วปลูกต้นไม้มงคลไว้ในบริเวณพุทธอุทยาน ของสำนักงานฯ แล้วเข้าไปในห้องทำงาน  กราบไหว้พระในห้องทำงาน เพื่อความเป็นสิริมงคล  แล้วรับ – มอบงานในหน้าที่อย่างเป็นทางการ

               โดยมี ดร.ศรีสมบัติ  ภูมิเขียว  อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29,  นางวาณี  ผิวหอม, ดร.วีระพงษ์  ไตรศิวะกุล,  นายประชา  สิทธิโชค,  นายวัลลี  ผิวหอม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29,  หัวหน้าส่วนราชการ,  ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา,  ประถมศึกษา,  ข้าราชการครู, บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  และคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  21  (หนองคาย – บึงกาฬ)  ร่วมเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับเป็นจำนวนมาก

               จากนั้น  ในเวลาช่วงเย็นถึงค่ำ  ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับที่หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  โดยได้รับเกียรติจากนายอดิศักดิ์  เทพอาสน์    รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี   เป็นประธานในงาน  มีคณะผู้เข้าร่วมงานมากมายและหลากหลายด้วยมิตรไมตรีที่ดีงาม      

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511