<สพม.29 ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี>-สพม.29 ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สพม.29 ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี-
-

              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ( สพม.29)  นำข้าราชการในสังกัดร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ   เนื่องในปีมหามงคล     ณ ศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี  (ศาลากลางหลังใหม่)    ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี    โดยมี ดร.อุษณากร อมาตยกุล  ประธานมูลนิธิประชาสงเคราะห์ไทย – กัมพูชา  เป็นประธานในพิธี  มีส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก             

             เมื่อวันที่  9 พฤศจิกายน 2555  เวลา 09.00 น.  นายวลงกรณ์    บุญเต็ม รอง ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29     นำข้าราชการในสังกัดร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ    เนื่องในปีมหามงคล         ณ ศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี  (ศาลากลางหลังใหม่)    ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  มี ดร.อุษณากร อมาตยกุล  ประธานมูลนิธิประชาสงเคราะห์ไทย –  กัมพูชา  เป็นประธานในพิธี      โดยมีนายวันชัย    สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน และรวมพลังประชาชนปลูกต้นไม้ เนื่องในปีมหามงคล  

            จังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบคุณส่วนราชการและประชาชนทุกภาคส่วนในการรวมพลังปลูกต้นไม้เนื่อง    ในปีมหามงคล  และยังมีหน่วยงานราชการ  องค์กรปกครองท้องถิ่น   สถานศึกษาต่างๆ  ร่วมจัดกิจกรรมปลุกต้นไม้สนองโครงการพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  โดยเลือกพื้นที่ในชุมชน เช่น สวนป่าชุมชน   สวนป่าโรงเรียน   พื้นที่สาธารณะ และแหล่งเรียนรู้ อื่นๆ  ตามความเหมาะสม 

             หากหน่วยงานใด หรือโรงเรียนมีการดำเนินการและส่งเสริมฟื้นฟู  อนุรักษ์ป่าไม้ในชุมชนหรือขยายพื้นที่ปลูกป่าเพิ่มเติมขอให้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมผ่านสื่อมวลชนได้ตลอดเวลา หรือส่งข้อมูลที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.29   โทรสาร 045 -422185  

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511