<ผลการออกสลาก งานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2556>-ผลการออกสลาก งานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2556-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ผลการออกสลาก งานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2556-
-

               ผลการออกสลากรางวัลสมนาคุณในงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2556 รางวัลที่หนึ่งรถเก๋ง Altis ที่สอง Isuzu D-max และรางวัลอื่นๆ รับรางวัลที่ห้องเสมียนตราจังหวัด

 

               ผู้ถูกรางวัลฯ ให้นำสลากกาชาดฯ ที่ถูกรางวัลพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงตนขอรับรางวัลได้ ณ ทีทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ชั่วคราว)

               ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่า สละสิทธิ์ !
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511