<ม.อุบลฯร่วมถวายราชสักการะและสดุดีดวงวิญญาณพ่อขุนรามคำแหง>-ม.อุบลฯร่วมถวายราชสักการะและสดุดีดวงวิญญาณพ่อขุนรามคำแหง-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ม.อุบลฯร่วมถวายราชสักการะและสดุดีดวงวิญญาณพ่อขุนรามคำแหง-
-

               นายอัมพล  พันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำข้าราชการ พนักงานบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖ (๑๗ มกราคม ๒๕๕๖)   เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมี นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย ถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และกล่าวถวายราชสดุดี จากนั้นวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งมีข้าราชการทุกหมู่เหล่า องค์กรภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา สมาคม มูลนิธิ และกลุ่มพลังมวลชนในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖  

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511