<เทศบาลนครอุบลฯ ระบุสาเหตุที่ขอเป็นเจ้าภาพงานแห่เทียนเข้าพรรษา>-เทศบาลนครอุบลฯ ระบุสาเหตุที่ขอเป็นเจ้าภาพงานแห่เทียนเข้าพรรษา-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-เทศบาลนครอุบลฯ ระบุสาเหตุที่ขอเป็นเจ้าภาพงานแห่เทียนเข้าพรรษา-
-

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ระบุ สาเหตุที่ร่วมกับ อบจ.อุบล ฯ ขอเป็นเจ้าภาพจัดงานแห่เทียน เน้นการสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเป็นหลัก นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวถึงสาเหตุที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2556 ว่า ในทุกปีเทศบาลนครอุบลราชธานีจะรับผิดชอบในการจัดงานอยู่แล้วประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ แต่ในปีนี้จะร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องของงบประมาณและสิทธิประโยชน์ สำหรับกิจกรรม หรือรูปแบบการจัดงานนั้น ยึดในเรื่องของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ เพราะงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเป็นของชาวอุบลราชธานี เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวอุบลราชธานี ซึ่งลูกหลานจะต้องช่วยกันสานต่อ เน้นให้งานครั้งนี้สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ต้นเทียน หรือขบวนแห่ มีความสวยงาม และประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเทศกาลแห่เทียนพรรษาทุกปี ประชาชนจากชุมชนต่างๆทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจทั้งการทำเทียนประเภทต่างๆ มีส่วนร่วมในขบวนแห่ รวมทั้งการจัดกิจกรรมภายในงาน ซึ่งในปีนี้เทศบาลนครอุบลราชธานีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะส่งเสริมให้สถานศึกษานำนักเรียน นักศึกษา มาเรียนรู้การทำเทียนพรรษาของชาวคุ้มวัด จัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้ฝากถึงประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติมิตร เพื่อนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้ามาเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2556 กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯ สปข.2 รายงาน-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511