<วิทยาลัยโปลีเปลี่ยนโฉมใหม่เป็น ม.การจัดการและเทคโนโลยีเอเชีย>-วิทยาลัยโปลีเปลี่ยนโฉมใหม่เป็น ม.การจัดการและเทคโนโลยีเอเชีย-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-วิทยาลัยโปลีเปลี่ยนโฉมใหม่เป็น ม.การจัดการและเทคโนโลยีเอเชีย-
-

               วันที่ 16 มกราคม 52 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4 วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ อธิการบดี วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่าในปีการศึกษา 2552 นี้ทางวิทยาลัยโปลีฯจะได้ยกระดับจากวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีเอเชีย พร้อมทั้งจัดงานครบรอบ 10 ปี“โอเพ่น เฮ้าส์ ยูเอ็มที 2009” ในวันที่ 23 มกราคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 -15.00 น.ณ วิทยาลับโปลีเทคนิคที่จะถึงนี้

               ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ อธิการบดี วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวต่อสื่อมวลชนว่า ภายใต้ชื่อใหม่ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี ( The Asian University of Management And Technology) โดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์การศึกษา ที่ให้นักเรียนได้เลือกศึกษาในหลักสูตรที่หลากหลาย อันประกอบด้วย หลักสูตร ปวช ปวส ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ภายใต้การจัดการที่ทันสมัย อีกทั้งความโดดเด่นของวิทยาลัยโปลีเทคนิคฯ หรือ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีเอเชีย อยู่ที่การใช้ “ นวัตกรรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนแนวใหม่” คือ การส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาไปหาความรู้นอกห้องเรียน การที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย กว่า 600 เครื่อง ระบบอินเตอร์เน็ตความความเร็วสูง 18 MB ห้องสมุด E-Library ระบบWi-Fi Wireless Zone และ ห้อง I-Studio ที่มีเครื่องไอแม็กของแอปเปิ้ลที่ใช้กับงานกราฟฟิคโดยเฉพาะ เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาทุกคน

 

               นอกจากนั้นยังโดดเด่นด้วยคณะอาจารย์ผู้สอนผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพและมากด้วยประสบการณ์ รวมถึงทำเลที่ตั้งของสถาบันที่อยู่กลางใจเมืองซึ่งสะดวกในการเดินทาง ที่สำคัญมหาวิทยาลัยยังมีกองทุนเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนอย่างเท่าเทียมกัน รัฐบาลจึงจัดตั้งกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขึ้น เพื่อให้ผู้ที่จะศึกษาในสถาบันการอุดมศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้กู้ยืมเป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ

               ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ยังเปิดเผยอีกว่าสำหรับการจัดงานเปิดบ้าน “โอเพ่น เฮ้าส์ ยูเอ็มที 2009” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 มกราคม 2552 เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของวิทยาลัย และ หลักสูตรต่างๆ ที่พรั่งพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย โดยเชิญวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษา ในเขตจังหวัดใกล้เคียง อาทิ อุบล ยโสธร อำนาจเจริญ และ ศรีษเกษ มาร่วมงานดังกล่าวด้วย ขณะเดียวกันวิทยาลัยได้จัดเตรียมกิจกรรมเพื่อความสนุกและความบันเทิงที่หลากหลาย อาทิ การแข่งขันบิสสิเนสเกมส์ การพูดคุยกับดารานักร้อง ชมพูอารยา เอ อาร์เก็ต เชียร์ฑิฆัมพร และ อิมอชิตะที่จะมาให้ข้อคิดดีๆในการศึกษาต่อ และ สนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากเจ้าหญิงอาร์ แอนด์บี ลิเดีย

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511