<กลุ่มสื่อใสวัยทีนอุบลฯจัดค่ายสร้างเด็ก! ฝึกทักษะการละคร หวังขยายต่อในโรงเรียน>-กลุ่มสื่อใสวัยทีนอุบลฯจัดค่ายสร้างเด็ก! ฝึกทักษะการละคร หวังขยายต่อในโรงเรียน-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-กลุ่มสื่อใสวัยทีนอุบลฯจัดค่ายสร้างเด็ก! ฝึกทักษะการละคร หวังขยายต่อในโรงเรียน-
-

               เมื่อวันที่ 23-25 มกราคม 2552 กลุ่มสื่อใสวัยทีน จังหวัดอุบลราชธานีจัดค่าย “ Workshop การละครที่ที่ศูนย์ภูมปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ในโครงการ ละครตะลอนทัวร์ Season 3 โดยได้รับการสนับสนุนจากแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน(สสย.) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน “เครือข่ายเด็กอุบลโสเหล่สื่อ” และกลุ่มเครือข่ายที่ที่แก่นนำเครือข่ายเด็กอุบลโสเหล่สื่อได้ไปสร้างไว้ในโรงเรียนที่ตนเรียนอยู่ ประกอบด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32   โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โรงเรียนปทุมพิทยาคม โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ   โรงเรียนเดชอุดม  โรงเรียนวิจิตรตรา  โรงเรียนเวตวันวิทยา รวมกว่า 100 คน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ เกิดทักษะด้านการละคร แก่เยาวชนแกนนำ ในการพัฒนาศักยภาพตนเองและสามารถนำกระบวนการละครไป ถ่ายทอดและขยายผล ในโรงเรียนได้

               ซึ่งบรรยากาศการอบรมครั้งนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน  และรอยยิ้มจากจากเยาวชนที่เข้าร่วม นอกจากจะได้รู้จักเครื่องมือของนักแสดงคือ ร่างกาย สมาธิ เสียง จินตนาการ ความเชื่ออารมณ์ รวมถึงองค์ประกอบภาพ การสร้างละครอย่างง่าย  ยังได้ฝึกการเป็นผู้นำกิจกรรมต่างๆตามที่เรียนมา

               นายสาคร บุญประชุม ประธานครือข่ายเด็กอุบลโสเหล่สื่อ กล่าวว่า การเข้าร่วมค่ายในครั้งนี้ สนุกมากและไม่เหนื่อยกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากมีกลุ่มแกนนำแต่ละโรงเรียนที่เคยรับการอบรมการละครครั้งที่แล้วมาช่วยในเรื่องการเป็นพี่เลี้ยงและนันทนาการทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยสีสัน ความบันเทิงที่ไม่น่าเบื่อ และทุกคนที่เข้าร่วมต่างก็มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดังกล่าว

               เช่นด้วยกับนางสาวเบญจมาส   วงศ์ใหญ่  นักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32  จังหวัดอุบลราชธานี ที่มาค่ายWorkshop การละคร เป็นครั้งแรก กล่าว่ารู้สึกสนุกมากกับการเข้าค่ายในครั้งนี้มาก  ได้ความรู้หลายๆอย่างเกี่ยวกับการการแสดงละคร เพราะว่าปกติที่โรงเรียนก็จะมีกิจกรรมการแสดงละครซึ่งจะนำความรู้ในวันนี้นำไปใช้ด้วย  และอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้จัดบ่อยๆ

               นางสาวศิริรัตน์  ศาปัญญา นักเรียนจากโรงเรียนปทุมพิทยาคม กล่าวว่า การที่ได้เข้าร่วม โครงการ ละครตะลอนทัวร์ Season 3 นี้ครั้งแรกเนื่องจากตนได้แสดงละคร ที่โรงเรียนได้เป็นตัวแทนเขตไปแสดงที่โคราช แต่ยังไม่มีพื้นฐาน และต้องการเทคนิคการละคร ครูจึงแนะนำมาอบรมกับกลุ่มสื่อใสวัยทีนและเป็นความชอบส่วนตัวอยู่แล้วว่าอยากทำงานเกี่ยวกับด้านละคร อยากรู้ว่าละครเป็นอย่างไรถ้าได้ความรู้จากตรงนี้ก็จะไปบอกน้องๆในโรงเรียนเกี่ยวกับละครถ้าน้องคนไหนที่สนใจ เกี่ยวกับด้านนี้ ตนก็จะนำความรู้ที่ได้ไปบอกไปสอนน้องๆที่โรงเรียนและที่ชุมชน   จากเดิมที่ตนไม่มีพื้นฐานอะไรเลยมาปัจจุบัน ตนสามารถแสดงให้คนอื่นได้ชมได้เป็นอย่างดีและอยากเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่สนใจในด้านการละคร ด้านสื่อ เพราะว่าทุกวันนี้สื่อที่ออกมามาหลายแบบมีทั้งสื่อดีและไม่ดี เรากลุ่มสื่อใสวัยทีนจะมาสร้างสื่อที่ดีในสังคมต่อไป

 มนตรี ภาเรือง // รายงาน
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511