<วิทยาลัยแพทย์แผนไทยฯ มอบเสื้อกาวน์ และเข็มตราสัญลักษณ์แก่นักศึกษา>-วิทยาลัยแพทย์แผนไทยฯ มอบเสื้อกาวน์ และเข็มตราสัญลักษณ์แก่นักศึกษา-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-วิทยาลัยแพทย์แผนไทยฯ มอบเสื้อกาวน์ และเข็มตราสัญลักษณ์แก่นักศึกษา-
-

  ( 24 กุมภาพันธ์ 2552 ) ที่โรงละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผศ.เกษม บุญรมย์ รักษาการคณบดี วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานมอบเสื้อกาวน์ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีคณะครู อาจารย์ และผู้ปกครองนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก
ผศ.เกษม บุญรมย์ รักษาการคณบดี วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวว่าวิทยาลัยแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ประกอบด้วย 4 สาขา คือ สาขาเวชกรรมไทย ที่เป็นการวินิจฉัยโรค สาขาเภสัชกรรมไทย เกี่ยวยาสมุนไพรพื้นบ้าน สาขาผดุงครรภ์ไทย และสาขาการนวดไทย โดยการเน้นเอาองค์ความรู้ตามภูมิปัญญาไทยเป็นหลัก มีแบบแผนที่ได้มาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขในการรักษาคนไข้ใน นอกเหนือการรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบัน ที่จะได้รับการพัฒนาเขาสู่ระบบสาธารณสุขของประเทศเพื่อให้ประชาชนใช้เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพมากขึ้นกว่าอดีต
เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลไม่สูง เมื่อเทียบกับแพทย์แผนปัจจุบันที่ต้องพึ่งพาวิทยากรจากต่างประเทศ ในการสั่งซื้อจากเจ้าของสิทธิบัตรที่เป็นเงินจำนวนมาหาศาล นอกจากนี้แพทย์แผนปัจจุบันในบางครั้งจะรักษาโรคไม่ขาดหาย การใช้ยามักมีสารตกค้างในร่างกายเกิดผลข้างเคียงในระยะยาว และปัจจุบันมีการวิจัยว่าการรักษาโรคต่างๆจะรักษาในแบบเดียวไม่ได้ จะต้องมีการรักษาที่หลากหลาย ซึ่งการแพทย์แผนไทยจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น

 

                                                         แหล่งข่าวจากศูนย์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์อุบลนิวส์

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511