Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ รับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

               เช้าวันนี้ (12 สค. 51) ที่โรงพยาบาล สรรพสิทธิ์ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการรับมอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ มูลค่า สี่ล้านห้าแสนบาท จากนาย วรพจน์ พรประภา กรรมการบริหารบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด และนางสาว พิมพ์ศิริ เกียรติสุรนนท์ กรุ๊ป เพื่อนำไปใช้ในราชการของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

               ปัจจุบันโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ อัตราการใช้เลือด 4-5 ยูนิต ต่อปี ทำให้โรงพยาบาลต้องเพิ่มยอดผู้บริจาคโลหิตในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 200-300 คนต่อครั้ง นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลมีรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เพียง 1 คัน และมีอายุการใช้งานมากแล้ว ดังนั้นการรับมอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในครั้งนี้ จะได้เป็นประโยชน์ในการรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อมนุษย์เป็นอย่างมาก ทั้งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น

ศูนย์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์อุบลนิวส์รายงาน
ท่านสามารถแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์มาได้ที่
ศูนย์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์อุบลนิวส์
62 ม. 2 ต. ธาตุ อ. วารินชำราบ .จ.อุบลราชธานี 34190
โทร 0850271743 tongthaiwork@hotmail.com
  แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :  
ชื่อ :  
อีเมลล์ :    

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511 Fax : 0-4525-4700