<เปิดฐานปฏิบัติการฝนหลวง จ.อุบลราชธานี ศุกร์ที่ 13 นี้>-เปิดฐานปฏิบัติการฝนหลวง จ.อุบลราชธานี ศุกร์ที่ 13 นี้-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-เปิดฐานปฏิบัติการฝนหลวง จ.อุบลราชธานี ศุกร์ที่ 13 นี้-
-

               นายสวาท สุทธิอาคาร เกษตรและสหกรณ์ จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.อุบลราชธานี ได้ประสานไปยังสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตั้งฐานปฏิบัติการฝนหลวง ณ บริเวณกองบินที่ 21 กองพลบิน ที่ 2 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ จ.อุบลราชธานี เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี โดยจะมีการเปิดฐานปฏิบัติการฝนหลวงในวันที่ 13 มีนาคมนี้

               ขณะนี้ จ.อุบลราชธานี ได้ประกาศเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งทั้ง 25 อำเภอ 165 ตำบล 1,762 หมู่บ้าน 162,207 ครัวเรือน ราษฏรได้รับความเดือดร้อนกว่า 6 แสนคน โดยการตั้งฐานปฏิบัติการฝนหลวงในจ.อุบลราชธานี จะส่งผลทำให้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ผ่อนคลายลงได้

http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9520000026819


-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511