<อบต. หลายแห่งของอุบลฯ เตรียมยกฐานะเป็นเทศบาล>-อบต. หลายแห่งของอุบลฯ เตรียมยกฐานะเป็นเทศบาล-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-อบต. หลายแห่งของอุบลฯ เตรียมยกฐานะเป็นเทศบาล-
-

               นายทรงศักดิ์  จันทรุกขา ผู้อำนวยการเลือกตั้ง  จังหวัดอุบลราชธานี  เปิดเผยว่า  ขณะนี้มีองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดอุบลราชธานีหลายแห่ง ขอยกฐานะเป็นเทศกาลตำบล  ส่วนใหญ่เป็นองค์การบริการส่วนตำบลที่จะมีสมาชิกสภาและนายกองค์การบริการส่วนตำบลจะครบวาระวันที่  30 กรกฏาคม  2552  ซึ่งมีอยู่ 5 แห่ง ได้แก่    อบต. คำขวาง ,  อบต.คำน้ำแซบ ,  อบต. เมืองศรีไค  อำเภอวารินชำราบอบต.  สำโรง  อำเภอสำโรง  และอบต. สร้างถ่อ  อำเภอเขื่องใน 

               ผู้อำนวยการ การเลือกตั้ง  จังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ในช่วงนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลของคณะกรรมการ  แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งแบ่งเป็น  2  เขตเลือกตั้ง  โดยให้มีแนวเขตติดต่อกันจำนวนประชากรใกล้เคียงกัน   การคมนาคมติดต่อกันสะดวก  และคาดว่าจะมี  อบต. ขอยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลอีกหลายแห่งในปีนี้

ข้อมูลจาก ::   กรกช ภูมี  สวท. อุบลราชธานี 

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511