<สรรพากรอุบลฯ เปิดศูนย์บริการให้คำปรึกษาภาษีธุรกิจ SMEs>-สรรพากรอุบลฯ เปิดศูนย์บริการให้คำปรึกษาภาษีธุรกิจ SMEs-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สรรพากรอุบลฯ เปิดศูนย์บริการให้คำปรึกษาภาษีธุรกิจ SMEs-
-

               นายกิติศักดิ์ สารพุทธิ เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพากร 9 ปฏิบัติหน้าที่ราชการสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี เปิดเผยว่า ปัจจุบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs เป็นธุรกิจที่มีจำนวนมากในประเทศไทยผู้ประกอบการส่วนมากประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดาคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือกิจการร่วมค้า ซึ่งประกอบธุรกิจขายสินค้า ผลิตสินค้าหรือให้บริการ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรทั้งสิ้น

               สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้เปิดศูนย์บริการให้คำปรึกษาทางภาษีธุรกิจ SMEs ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 เพื่อตอบปัญหา ข้อสงสัยเกี่ยวกับข้าปฏิบัติภาษีอากรในธุรกิจ SMEs ผู้สนใจ สอบถามได้ที่ คุณเพชรรวย เลียงจินดาถาวร 081-2652785หรือ คุณอเนก วงศ์วิศิษฎ์รังสี 086-2517051 หรือที่งานเสียภาษีและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการงานทั่วไป โทรศัพท์หมายเลข 045 -254419 , 045-254616 ต่อ 216


-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511