<ม.อุบลฯ มอบเครื่องอบแห้งพลังแสงอาทิตย์ช่วยเหลือ 3 จว.ภาคใต้>-ม.อุบลฯ มอบเครื่องอบแห้งพลังแสงอาทิตย์ช่วยเหลือ 3 จว.ภาคใต้-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ม.อุบลฯ มอบเครื่องอบแห้งพลังแสงอาทิตย์ช่วยเหลือ 3 จว.ภาคใต้-
-

       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกองทัพภาคที่ 4 ส่วนหน้า ใช้ฟื้นฟูอาชีพแม่บ้าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น ตามพระราชกระแสรับสั่ง “ต้องเข้าถึงและเข้าใจ”
       
       วันนี้ (12 พ.ค.) ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกูฎ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มอบเครื่องอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 30 เครื่อง มูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท ให้แก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกองทัพภาคที่ 4 ส่วนหน้า นำไปแจกให้กลุ่มแม่บ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้อบปลาตากแห้ง เนื้อสัตว์แห้งทุกชนิด รวมทั้งใช้อบพืชสมุนไพร หรือผลไม้ เพื่อถนอมอาหารไว้รับประทานให้นานขึ้น
       
       สำหรับเครื่องอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ค้นคว้าทำขึ้น โดยตัวตู้ทำจากโครงสเตนเลสไม่เป็นสนิม ด้านบนบุด้วยกระจกใช้รับแสงแดด และติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้พัดลมใช้ระบายความชื้นที่ติดอยู่ด้านหลังตู้อบให้อาหารแห้งสนิท ส่วนด้านในบุด้วยชนวนเก็บความร้อน โดยตู้มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1.5 ตารางเมตร และทำความร้อนได้สูงสุด 75 องศาเซลเซียส
       
       ศ.ดร.ประกอบกล่าวว่า ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดจากความไม่เข้าใจของภาคราชการ จนกลายเป็นผู้สร้างปัญหาให้ลุกลามบานปลายมาถึงทุกวันนี้ การแก้ไขปัญหา จึงต้องยึดหลักตามกระแสพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานเป็นแนวทางไว้คือ “ต้องเข้าถึงและเข้าใจ” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะหน่วยงานทางการศึกษา ได้ให้ความช่วยเหลือบรรเทาปัญหา
       
       โดยรับนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมปลายมาศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงให้เห็นเจตนาดีของคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ต่างภูมิภาค
       

       สำหรับการจัดทำเครื่องอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกองทัพภาคที่ 4 ส่วนหน้า มีโครงการพัฒนาอาชีพแก่แม่บ้าน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงในชีวิตให้ประชาชน แต่ยังขาดอุปกรณ์ใช้สนับสนุนการทำโครงการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงรับภาระทำเครื่องอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้ฟรีจำนวน 30 เครื่อง
       
       ทั้งนี้ เพื่อแจกให้กลุ่มแม่บ้านใช้ตามจุดประสงค์ของโครงการ ส่วนอนาคตมหาวิทยาลัยยังมีโครงการให้การสนับสนุนการทำกิจกรรมของกองทัพภาคที่ 4 เพิ่มเติม เพื่อใช้แก้ปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สงบลงโดยเร็วด้วย

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9520000052815-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511