<สภามหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏอุบลฯ อนุมัติปริญญาในทุกระดับ จำนวน 493 คน>-สภามหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏอุบลฯ อนุมัติปริญญาในทุกระดับ จำนวน 493 คน-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สภามหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏอุบลฯ อนุมัติปริญญาในทุกระดับ จำนวน 493 คน-
-

               เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒ ณ ห้องบัวทิพย์ ๓ ศูนย์ศฺลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษกโดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี

               ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ การจัดทำหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องของสถาบันอุดมศึกษา พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการให้แก่ ผศ.สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ และ ผศ.ภาสวัฒน์ ยศรักษา รวมทั้งได้พิจารณาอนุมัติปริญญาในทุกระดับ จำนวน ๔๙๓ คน นอกจากนี้ได้พิจารณาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย อาทิ แผนพัฒนายุทธศาสตร์ แผนพัฒนาบุคลากร และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น

               โดยจะนำเรื่องดังกล่าวจัดเป็นวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ ห้องพิมานทิพย์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ซึ่งจะเชิญคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด และสร้างความเข้าใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกันความคิดเห็นที่ 1

การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา2551-2552
วันที่เท่าไรคะ


โดย : นิพนธ์ เมื่อ วันพฤหัส ที่ 11 มิถุนายน 2552 เวลา 16:20:20 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 2

จบ ม.ราชภัฎอุบล ปี่51 รับปริญญา เดือนไหนค่ะ

โดย : นันทิกานต์ เมื่อ วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2552 เวลา 11:30:06 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 3

ยังไม่ชัวร์นะคะ

สำหรับงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ยังเป็นกำหนดการเดิม คือวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ถึง วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
ซึ่งตามตารางที่กำหนดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๒ ของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งมีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งสิ้น ๔,๓๑๔ คน โดยแยกเป็น ค.บ ๑๓๙ คน ศศ.บ. ๑,๐๘๗ คน วท.บ. ๑,๕๗๔ คน น.บ. ๓ คน บธ.บ. ๑,๒๔๖ คน ปริญญาโท ๒๖๕ คน


โดย : jane..นิเทศ51   email : burin_jane@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 2 กันยายน 2552 เวลา 18:41:54 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 4

รุ่นปี 50 รับวันไหนเนี่ย

โดย : น้อย   email : noonoy_na28@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 10 กันยายน 2552 เวลา 13:18:42 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 5

เมื่อไหร่ที่ได้กำหนดการที่แน่นอน บอกด้วยนะค่ะ

ขอบคุณล่างหน้าค่ะ


โดย : ออ   email : W_orathai@live.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2552 เวลา 18:50:07 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 6

อยากให้รับที่อุบลจังเลยเพราะบ้านอยู่ใกล้

โดย : kai   email : kaisiam32@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2552 เวลา 13:23:30 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 7

ราชภัฏอุบลรับเมื่อไหรคับ...ที่ไหนใครรู้บ้างช่วยบอกที ขอบคุณคับ


โดย : koy   email : koy@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2552 เวลา 08:57:05 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 8

รับที่สกลจริงหรอ....ไม่สะดวกเลย...น่าจะรับที่อุบล


โดย : sun   email : sunsiam@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2552 เวลา 09:02:14 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 9

อยากทราบวันรับปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่จบปีการศึกษา2551วันไหน ตอบหน่อยนะคะ

โดย : นิสิตเก่า   email : doungkha_2528@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2552 เวลา 08:33:57 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 10

จบ ปี 51 รับปริญญาวันใหน ซ้อมรับเมื่อไหร่ และเตรียมตัวยังไง ใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะคะ หรือส่งกำหนดการที่เป็นทางการที่แน่นอน ที่
sirikamol_kamprom@hotmail.com (ขอขอบคุณล่วงหน้าคะ)


โดย : ก้าว   email : sirikamol_kamprom@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 2552 เวลา 15:03:26 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 11

จบราชภัฏอุบลฯ ปี51 รับปริญญาวันใหน ซ้อมรับเมื่อไหร่ และเตรียมตัวยังไง ใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะคะ หรือส่งกำหนดการที่เป็นทางการที่แน่นอน ที่
sirikamol_kamprom@hotmail.com (ขอขอบคุณล่วงหน้าคะ)


โดย : ก้าว   email : sirikamol_kamprom@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 2552 เวลา 15:14:03 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 12

อยากทราบวันรับปริญญาค่ะ
จะได้เตรียมตัวถูก


โดย : คนน่ารัก   email : jaruvan789@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2552 เวลา 11:19:20 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 13

กำหนดการซ้อมรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2551-2552 วันไหน ใครรู้ช่วยตอบด้วยค่ะ จะได้ลางานถูก เพราะต้องลาล่วงหน้าค่ะ

โดย : บัณทิตใหม่   email : sayrung_112@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2552 เวลา 08:12:20 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 14

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2551-2552 มีขึ้นวันที่เท่าไร
ถึงวันที่เท่าไรค่ะ แล้วราชภัฏอุบลรับพระราชทานวันไหนกันแน่ค่ะ
มีจดหมายแจ้งก่อนล่างหน้าไหมค่ะ


โดย : นิสิตเก่า   email : mearw2528@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2552 เวลา 16:02:12 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 15

พิธีรับปริญญาบัตรวันไหนกันแน่ จบตั้งแต่เมษายน 2551 แล้ว เมื่อไรจะได้รับซะที ถ้าใครรู้กรุณาตอบด้วย แล้ซ้อมวันรับปริญญาวันไหน มีจดหมายแจ้งหรือเปล่า

โดย : เด็กเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(วิทยาการคอมฯ)   email : em_on@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม 2552 เวลา 18:55:21 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 16

จะรับวันไหนก็ไม่แน่นอนเพราะภาคอื่นๆเขาเข้ารับกันหมดแล้วเหลือแต่เพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังไม่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เรียนอยู่ราชภัฏที่กรุงเทพฯเขารับกันแล้ว

โดย : เด็กราชภัฏอุบลจบปี 51   email : doungkha_2528@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2552 เวลา 10:46:38 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 17

ไม่ทราบว่าหมายกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2551 - 2552 ออกยังค่ะ เพราะเข้าไปดูในเว็บของมหาวิทยาลัยยังไม่เห็นเลย ม.อื่นเขารับกันไปเกือบหมดแล้ว ใครทราบบ้าง ช่วยบอกที poo_31082528@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

โดย : ผู้น้อย   email : poo_31082528@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 8 ตุลาคม 2552 เวลา 12:14:43 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 18

จบม.ราชพัดอุบล ปี50 อยากรู้ว่าซ้อมรับปริญญาปีไหนเดือนไหนค่ะ
ใครรู้บ้างช่วยบอกที kudchompoo_03732@yahoo.com ขอบคุณค่ะ


โดย : ชุติกาญจน์   email : kudchompoo_03732@yahoo.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2552 เวลา 08:11:50 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 19

จบม.ราชพัดอุบล ปี50 อยากรู้ว่าซ้อมรับปริญญาปีไหนเดือนไหนค่ะ
ใครรู้บ้างช่วยบอกเราทีนะ จะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ค่ะ kudchompoo_03732@yahoo.com ขอบคุณค่ะ
คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ ปี50 ค่ะ


โดย : ชุติกาญจน์   email : kudchompoo_03732@yahoo.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2552 เวลา 08:16:17 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 20

มรภ.อุบลรับปริญญาบัตรวันไหนคะ ที่ไหน ตอบหน่อยคะที่จบปี 51


โดย : 123   email : nuch_chang@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2552 เวลา 10:57:39 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 21

Á.ÃÒªÀѯÍغŠÃѺ 27 ¸.¤. 52 ³. Á.ÃÒªÀѯʡÅ

โดย : ¹Ùë¹Ñ· เมื่อ วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2552 เวลา 20:10:09 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 22

เข้าไปดูในเว็บ ม.ราชภัฎสกลนครค่ะแล้วจะทราบ

โดย : nam   email : kikkok@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2552 เวลา 14:26:31 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 23

จบ ปี 52 รับ 27 ตุลาคม 52
ซ้อม 20-20 ต.ค.52


โดย : noy   email : noonoy_na28@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2552 เวลา 14:24:57 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 24

ราชภัฏจันทรเกษมรับวันไหน ตอบหน่อยๆๆๆๆ

ไม่มีใครรู้เลย


โดย : หวาน เมื่อ วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2552 เวลา 17:37:51 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 25

อยากทราบรายละเอียด กำหนดการงานรับปริญาบัตรที่แน่นอน วันเวลาและสถานที่ ลำดับขั้นตอนต่างๆ ที่ชัดเจนของราชภัฏอุบลราชธานี ช่วยชี้แจงให้ทราบด้วยนะค่ะ

โดย : อ้อ เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2552 เวลา 22:48:22 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 26

อยากเห็นรูปชุดครุยใหม่ ม.ราชภัฏอุบล ว่าสวยรึเปล่า เพราะเห็นว่าเนครุยโปร่งขาว ดูท่าจาสวยกว่าเดิม

โดย : เด็กubru   email : xxx_man1@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2552 เวลา 17:51:07 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 27

แล้วรุ่นที่จบ 52 รับวันไหนคะ

โดย : เด็ด   email : pipuannok@windowslive.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 10 มกราคม 2553 เวลา 13:35:31 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 28

สวัดดีค่ะ อยากเรียนที่ ม. อุบลมากๆเลยค่ะ แต่อยากเรียน คณะครุศาสตร์มีป่าวค่ะ

โดย : อาหลัน   email : bulan@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2553 เวลา 11:09:18 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 29

จบปี 53 แล้วรับปีไหนอ่ะ...เพาะรุ่นที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้รับก็มีนะ

โดย : แฟนพลอยใส   email : leedongjin_1987@windowslive.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2553 เวลา 23:10:22 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 30

นักศึกษาไปสมัครเรียนทำไมพวกคุณๆพูดไม่ไม่อยากรับก็ไม่ต้องรับทำไมต้องมาว่ากันแรงด้วยใช่สิไม่ใช่ลูกนายกรัฐมนตรีนิ ถ้าลูก ส ส ก็คงง่ายเนาะ พึ่งจะรู้สังคมไทยมันเปลี่ยนไปแล้ว

โดย : นนนนน   email : khuanreuthai@windowslive.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 20 พฤษภาคม 2553 เวลา 08:53:16 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 31

ต้องเข้าไปดูในเว็บ ม.ราชภัฎสกลนครหรือเปล่า อยากทราบว่ารับปริญญาบัตรปี52จะได้เตรียมพร้อมทุกอย่าง วันเวลาและสถานที่ ลำดับขั้นตอนต่างๆ ที่ชัดเจนม.ราชภัฏอุบลราชธานี ช่วยชี้แจงให้ทราบด้วยนะค่ะโดย : เด็กสาสุข   email : Thida_pig@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 20 พฤษภาคม 2553 เวลา 17:07:33 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 32

อยากทราบว่านักศึกษาที่จบปีการศึกษา 2552 เมื่อไหร่จะได้รับปริญญาช่วยตอบด้วยนะค่ะ

โดย : เหมียว   email : rumpai_16@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2553 เวลา 12:50:25 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 33

นักศึกษาที่จบปีการศึกษา 2552 จะได้รับปริญญาในปลายปี 2553 นี้หรือไม่
ใครรู้บอกด้วยนะ
(ครูเด็กน้อยคนภูจอง)


โดย : ซิน   email : kunkrucindy@windowslive.com เมื่อ วันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2553 เวลา 15:19:19 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 34

จบปี 52 จะรับปริญยาเดือนไหนอยากทราบม๊ากมากป่านนี้ยังไม่มีข่าวเลยจะได้รับไหมนี่

โดย : xxxx เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 18 กรกฎาคม 2553 เวลา 09:23:54 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 35

จบปี 52 จะรับปริญยาเดือนไหนอยากทราบม๊ากมากป่านนี้ยังไม่มีข่าวเลยจะได้รับไหมนี่ คนทางบ้านเขารออยุ่ครับ

โดย : โจ   email : aekchai_sankum.22@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2553 เวลา 12:25:11 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 36

จบปี52รับวันไหนคับช่วยตอบด้วยเพราะยังไม่มีข่าวเลย

โดย : 555 เมื่อ วันจันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2553 เวลา 19:24:24 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 37

ได้ข่าวว่ามีคนได้รับกำหนดการซ้อมรับแล้ว

แต่เรายังไม่ได้เลย


โดย : ศิษย์เก่ารอรับปริญญา เมื่อ วันพฤหัส ที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 11:01:27 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 38

จบ ปี 2552 จะได้รับตอนไหนคะตอบด้วยนะขอบคุณคะ

โดย : นาง อัมพร กู๊ด   email : som.good1981@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 11:39:14 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 39

ได้ข่าวว่ามีคนได้รับกำหนดการซ้อมรับแล้ว

แต่เรายังไม่ได้เลย


โดย : ศิษย์เก่ารอรับปริญญา เมื่อ วันพฤหัส ที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 13:05:09 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 40

ม.ราชภัฏอุบลฯที่จบปี52รับวันไหนค่ะ
ปลายปี53นี้จะได้รับหรือเปล่าค่ะ
เพราะยังไม่มีข่าวเลย


โดย : toy   email : nu_toy2529@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2553 เวลา 15:35:05 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 41

น่ารัก

โดย : ฟ้า เมื่อ วันพฤหัส ที่ 5 สิงหาคม 2553 เวลา 14:59:33 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 42

จบปี 52 รับปริญญาวันไหนนะ ลบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

โดย : ji   email : nuttakan15@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2553 เวลา 19:23:06 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 43

รับปริญญญา วันไหนค๊ะ จบปี 52 ค่ะ

โดย : ปูน้อย   email : poo_phusa@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 26 สิงหาคม 2553 เวลา 14:59:35 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 44

จบมาจะ 2 ปี แล้วยังไม่เห็นว่าจะมี
ประกาศอะไรหน้าเว็บมหาลัยเลย
กรุณาแจ้งล่วงหน้า 1 เดือน ได้ไหม


โดย : Tualek   email : lekeak@hotmail.co.th เมื่อ วันพฤหัส ที่ 26 สิงหาคม 2553 เวลา 15:15:11 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 45

ติดตามรายละเอียดกับศูนย์กลางได้ที่

http://congratulations.snru.ac.th/


โดย : บัณทิตใหม่   email : ks002@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 28 สิงหาคม 2553 เวลา 12:44:51 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 46

จบปี52 กำหนดรับปริญญาวันไหนค่ะ

โดย : เด็กสาสุก   email : mam_1515@hotmail.co.th เมื่อ วันเสาร์ ที่ 28 สิงหาคม 2553 เวลา 16:38:53 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 47

จบปี 52 กำหนดการรับปริญญาวันไหน แล้วสถานที่รับอยู่ที่จ.สกลนครมั้ย

โดย : เด็กสาสุข   email : yingsasuk@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 28 สิงหาคม 2553 เวลา 16:41:37 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 48

ร่างกาหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรhttp://congratulations.snru.ac.th/components/contents/view.php?id=2

โดย : tt   email : sec_ti@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2553 เวลา 13:39:05 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 49

ที่ม.ราชภัฏอุบลราชธานี มีการเรียนแบบเรียนผ่านทางจดหมายไหมค่ะ
ช่วยตอบด้วยนะค่ะ
รบกวนด้วยค่ะ


โดย : duangjia   email : duangnoy@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2553 เวลา 11:26:51 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 50

ได้รับแน่นอน หากมีจดหมายเรียกตัวให้มาซ้อมรับครับผม เกียรตินิยมอันดับ 2 ชาย

โดย : ชายน้อย   email : natuhm_ch@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2553 เวลา 13:09:06 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 51

จบปี52รับเดือนพฤศจิกายนใช่มั๊ย

โดย : กุ้ง   email : Jambo@hotmailac.th เมื่อ วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2553 เวลา 16:20:49 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 52

รับวันที่เท่าไหร่ค่ะ

โดย : โฉมฤทัย ลัทธิวรรณ   email : chomruthai@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2553 เวลา 16:29:17 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 53

ราชภัฎอุบลรับวันที่ 28 พ.ย. 53 คะ
ดูจากกำหนดการของเวปราชภัฎสกลนะคะ
แต่เรื่องรายละเอียดยังไม่ทราบ
ถ้าทราบจะรีบแจ้งให้ทราบนะคะ


โดย : 1234   email : ideer_05@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2553 เวลา 20:22:50 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 54

ขอบคุณค่ะ

โดย : เด็กอำเภอม่วง   email : chomruthai@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 23 กันยายน 2553 เวลา 16:19:34 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 55

ผมจบ มีนา 52 รับ วันใหนครับ ปริญญา

โดย : นิเทศ   email : put_k@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2553 เวลา 20:08:39 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 56

จบ 10 กันยา 53 จะรับที่สกลนคร 28 พ.ย.53นี้ด้วยหรือปล่าว
อยากทราบว่าจะได้รับประมาณช่วงเดือนใด ปีใด จะได้เตรียมตัวถูก


โดย : เด็กใหม่   email : kotgot@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2553 เวลา 14:14:53 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 57

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์รับวันที่เท่าไร ของปี49ค่ะรุ่น27 จบวันที่ 11 มิถุนายน 2553 ค่ะ

โดย : น้อง   email : puntuma@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2553 เวลา 13:57:53 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 58

จบ 10 กันยา 53ไม่แน่ใจครับต้องรอสภา ประชุมก่อน ที่แน่ๆผมจบ16 ตุลา 53 ไม่ทันครับ ต้องรอรับปีหน้า และชุดครุยต้องตัดเองครับ (ราชภัฏอุบล) นะครับที่อื่นผมไม่ทราบ เห็นหลายคนถามชุดครุยใหม่เปนแบบไหน ขอตอบตรงนี้เลยแล้วกันชุดครุยปี 53 จะเปนครุยมุ่งโปร่งสีขาว แถบเทาชมพู แถบกลางแยกสีตามสาขา ชุดข้างในเปนชุดปกติขาว ติดเครื่องหมายขอเข้าเฝ้าที่ปกคอเสื้อ(ผู้ชายนะครับ) ตอนนี้ตราพระราชกฏษฎีกาออกมาแล้วครับ

โดย : aof   email : ekawat-kho@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2553 เวลา 11:12:46 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 59

เรียนการปกครองท้องถิ่นจะสอบ ตำรวจได้ไหมค่ะ

หั้ยคำตอบหน่อยนะค่ะ


โดย : xxx   email : yingnaruk20@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2553 เวลา 20:49:42 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 60

ชื่อแบงค์ครับ อยากเจอ ลูกตาล มากๆๆๆๆเขาเรียน อยู่ราชภัฏอุบลแต่จบไปแล้วจบปี51หรือก็จบปี52ไม่มั่นใจว่าเขาอยู่ คณะอะไรรู้แต่ว่าเขาทำงาน ที่ คลีนิกจังหวัดสมุทสาคร ถ้าใครรู้บอกด้วย 0800037858

โดย : แบงค์   email : sakda-t@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2553 เวลา 16:28:49 น. ลบ


  แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :  
ชื่อ :  
อีเมลล์ :    

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511