<คณาจารย์ & นักศึกษา แห่ร่วมพิธีไหว้ครู 2552 สุดประทับใจ>-คณาจารย์ & นักศึกษา แห่ร่วมพิธีไหว้ครู 2552 สุดประทับใจ-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-คณาจารย์ & นักศึกษา แห่ร่วมพิธีไหว้ครู 2552 สุดประทับใจ-
-

                ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมพิธีบูชาครู และพึงปวารณาตนเป็นศิษย์รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการด้วยความวิริยะอุตสาหะ สร้างสัมพันธภาพที่ดีของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นกิจกรรมในการรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์

                สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยพิธีบูชาพระรัตนตรัย ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีบูชาครูอาจารย์ พิธีมอบทุนการศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และคณาจารย์ ซึ่งมีผู้ร่วมบริจาค จำนวนทั้งสิ้น ๕๘๗,๕๐๐ บาท พร้อมทั้งการมอบทุนส่งเสริมนักกีฬาดีเด่น จำนวน ๒๔๗,๕๐๐ บาท นอกจากนี้ยังมี         การประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และประเภทสร้างสรรค์ ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ส่วนการประกวดร้องเพลงประจำสาขาวิชาเอก ชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และการประกวดน้องหล้าคำแพงในปีนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวรัญชัย บุญฤทธิ์ และนางสาวอาทิตยา จันดาบุตร จากสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511