<ม.อุบลฯ จัดเสวนาโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแห่เทียนพรรษา>-ม.อุบลฯ จัดเสวนาโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแห่เทียนพรรษา-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ม.อุบลฯ จัดเสวนาโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแห่เทียนพรรษา-
-

         วันที่ 29 มิถุนายน 2552  อาจารย์สุภชัย  หาทองคำ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นประธานพิธีเปิดการเสวนา แนวทางการสร้างหลักสูตรและเครือข่ายเรียนรู้ เทียนพรรษาเมืองอุบลฯ   ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทั้งนี้เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีอย่างยั่งยืน โดยมีบุคคลสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมการเสวนา  เช่น   คุณพ่อบำเพ็ญ ณ อุบลฯ  , อาจารย์สุวิชช  คูณผล, อาจารย์สงวน  สุพรรณ์  และอาจารย์อุตส่าห์  จันทรวิจิตร  ซึ่งดำเนินการเสวนาโดยอาจารย์ ปัญญา  แพงเหล่า  นักประชาสัมพันธ์ 7 ว. สพท.อบ.เขต 4   

         ในช่วงบ่ายมีการเสวนาในเรื่อง “ประสบการณ์การทำหลักสูตร เทียนพรรษาเมืองอุบลฯ”  จากช่างเทียนผู้มีประสบการณ์ของเมืองอุบลฯ เช่น พระครูสมุห์สำลี จากวัดทุ่งศรีเมือง, อาจารย์ประดับ  ก้อนแก้วและอาจารย์ราเชนทร์  จุลทุม    ต่อด้วยการบรรยายเรื่องเทคนิคการทำต้นเทียนประเภทแกะสลักและติดพิมพ์

         ทั้งนี้  ในวันที่ 30 มิถุนายน 2552  ผู้ร่วมโครงการฯ จะลงพื้นที่จริง ที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัดศรีประดู่และวัดหนองปลาปากโดยการฝึกปฏิบัติการทำต้นเทียนทั้งประเภทติดพิมพ์และแกะสลักด้วยตนเอง

รายงานข่าวโดย  ทนงศักดิ์ สุขวัฒน์             
บริษัท ราชธานี เคเบิ้ลทีวี จำกัด ( RTV )
โทร.045-265111

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511