<พระมหาสมปอง ปาฐกถาธรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ มรภ.อบ.>-พระมหาสมปอง ปาฐกถาธรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ มรภ.อบ.-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-พระมหาสมปอง ปาฐกถาธรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ มรภ.อบ.-
-

               ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากพระมหาสมปอง ตาลปุโต เทศนาธรรม “พัฒนาจิต พัฒนากาย มุ่งสู่เป้าหมายความมีคุณธรรม เสริมนำคนดี” ให้แก่นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ ๑ และปีที่ ๓ ทั้ง ๕ สาขาวิชา ได้แก่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี การตลาด นิเทศศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน ๗๒๕ คน  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ในด้านการมี บุคลิกภาพที่ดี การประพฤติปฏิบัติตน ความมีระเบียบวินัย การเป็นคนเก่งและคนดี ตลอดจนการใช้ชีวิตอยู่ใน สังคมอย่างมีความสุข ณ โรงละคร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511