<ขั้นตอนการฝากประกาศรับสมัครงานในเว็บไกด์อุบล>-ขั้นตอนการฝากประกาศรับสมัครงานในเว็บไกด์อุบล-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ขั้นตอนการฝากประกาศรับสมัครงานในเว็บไกด์อุบล-
-

ท่านที่ต้องการ ฝากข่าวประกาศรับสมัครงาน ผ่านเว็บไซต์ไกด์อุบล

(รับเฉพาะตำแหน่งงานที่ทำในจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น  ไม่รับประกาศธุรกิจขายตรง)

กรุณา ส่งอีเมล์ไปที่ webmaster@guideubon.com

พร้อม รายละเอียดการรับสมัครงาน ดังนี้

1. ตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัคร (กี่ตำแหน่ง)

2. รายละเอียดของงานที่จะให้ทำ

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

4. เงินเดือน / ค่าจ้าง

5. สวัสดิการ (ถ้ามี)

6. วิธีการสมัคร

6.1 ชื่อบริษัท / ร้าน

6.2 ที่อยู่

6.3 เบอร์โทรศัพท์ พร้อมบุคคลที่รับติดต่อ

หมายเหตุ : การกรอกข้อมูลไม่ครบทุกข้อ เช่น ไม่ระบุเงินเดือน/ค่าจ้าง อาจมีผลให้ไม่ได้รับการพิจารณาขึ้นข้อความให้

               เว็บไซต์ไกด์อุบล ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจ เพื่อพิจารณาว่าจะประกาศ หรือไม่ประกาศ ข้อความโฆษณาของท่านใด โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล

 

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511