<คณะวิทย์ ม.อุบล รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา>-คณะวิทย์ ม.อุบล รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-คณะวิทย์ ม.อุบล รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา-
-

               คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตราวุฒิปริญญาโท หรือเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์คณิตศาสตร์ศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  

               สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่  งานบริหารงานบุคคล   สำนักงานเลขานุการ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  17  เมษายน 2552  โทรศัพท์ 045-353423  ในวันและเวลาราชการ     www.sci.ubu.ac.th

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511