<บ. เดอะซิสเต็มอุบล จก. รับสมัครพนักงานขาย ประจำสาขาไอทีพลาซ่า สุนีย์ทาวเวอร์>-บ. เดอะซิสเต็มอุบล จก. รับสมัครพนักงานขาย ประจำสาขาไอทีพลาซ่า สุนีย์ทาวเวอร์-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-บ. เดอะซิสเต็มอุบล จก. รับสมัครพนักงานขาย ประจำสาขาไอทีพลาซ่า สุนีย์ทาวเวอร์-
-

รับสมัคร ด่วนพนักงานขาย

 

ลักษณะงาน:     ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ประจำศูนย์บริการ ”เดอะซิสเต็ม”  ชั้น 3  ไอทีพลาซ่า  สุนีย์ทาวเวอร์   จ.อุบลราชธานี

คุณสมบัติ:

-          เพศชาย / หญิง 

-          วุฒิ ปวส.  ปริญญาตรี

-          มีใจรักงานบริการ  ใช้คอมพิวเตอร์ได้

-          มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

-          พนักงานชาย ขับรถยนต์ได้ พิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้:  เงินเดือน + คอมมิชชั่น (5,000 – 7,000 บาท)

หลักฐานการสมัคร

-          สำเนาบัตรประชาชน

-          สำเนาทะเบียนบ้าน

-          สำเนาวุฒิการศึกษา

-          รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป

               ผู้สนใจ  กรุณานำหลักฐานและกรอกใบสมัครได้ที่  บริษัท เดอะซิสเต็มอุบล จำกัด  ห้อง HR212 ชั้น 3  ไอทีพลาซ่า  สุนีย์ทาวเวอร์  ถ.ชยางกูร  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี    โทร. 0 4528 0064

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511