<กำหนดการ พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานทางชลมารค>-กำหนดการ พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานทางชลมารค-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-กำหนดการ พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานทางชลมารค-
-

กำหนดการ

พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานทางชลมารค

และ เปิดกิจกรรมทางศาสนาและนิทรรศการการสมโภชและการแสดงมหาดุริยางค์

เนื่องในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 

“ ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม บุญล้ำเทียนพรรษา  ประชาพอเพียง ”

ประจำปี   ๒๕๕๒  จังหวัดอุบลราชธานี

ในวันที่   ๔  กรกฎาคม   ๒๕๕๒

ณ   บริเวณลานเทียน   ทุ่งศรีเมือง

*************

เวลา  ๑๕.๐๐  น.   -  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  และประชาชน  พร้อมกัน  
-  ขบวนอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน พร้อมกัน  ณ   บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี 
เวลา  ๑๕.๓๐  น.  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี   อัญเชิญพานไส้เทียน   และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด   จำนวน  ๒  คน  อัญเชิญ ( ประคอง ) เทียนพรรษาพระราชทาน จาก  โต๊ะหมู่บูชา  ที่ประดิษฐานเทียนพรรษามอบให้เจ้าหน้าที่  สพท. เขต ๑  ที่อยู่บนรถบุปผชาติ
-  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายวิโรฒ มีแก้ว)  อัญเชิญผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน    มอบให้เจ้าหน้าที่ สพท.เขต ๑  ที่อยู่บนรถบุปผชาติ    เสร็จแล้ว
-  เคลื่อนขบวนออกทางประตูด้านวัดศรีอุบลรัตนาราม  ผ่านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี   ตรงไปถึงหน้าธนาคารออมสิน   เลี้ยวขวา ไปที่ท่าน้ำวัดหลวง (รถจอดข้างหอระฆัง)   (ขณะขบวนผ่านเข้าประตูวัดให้ย่ำระฆังเป็นระยะ)
เวลา  ๑๖.๐๐  น.  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒ รับมอบพานไส้เทียนจากเจ้าหน้าที่ และข้าราชการชุดปกติขาว  รับเทียนพรรษาพระราชทาน

-  ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ กองพลบินที่ ๒ รับผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน  เสร็จแล้ว

-  ส่งมอบให้ผู้บัญชาการหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงและ ผู้บังคับการฯเขตอุบลราชธานีนำลงเรือ ลำที่ ๑   และลำที่ ๒   ตามลำดับ
(พลแตรเดี่ยวให้สัญญาณแตรเดี่ยวเคลื่อน จากนั้นเรืออัญเชิญเทียนพระราชทานเคลื่อนจากท่า  น้ำก่อน-วงดุริยางค์บรรเลงสรรเสริญพระบารมี+พระสงฆ์สวดชยันโต+ย่ำระฆัง จบแล้ว เรืออัญเชิญผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเคลื่อน วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย+พระสงฆ์สวดชยันโต+พระย่ำระฆัง//การแสดงประกอบโดยหมู่เรือ เริ่มจนเรืออัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเคลื่อนเข้าประจำตำแหน่ง จากนั้นพล  แตรเดี่ยวให้สัญญาณแตรเดี่ยวเคลื่อนขบวนเรือ)
-  ขบวนเรือเคลื่อนจากท่าน้ำวัดหลวงไปยัง ท่าน้ำวัดสุปัฏนารามวรวิหาร
-  หมู่บินจากสมาคมกีฬาทางอากาศและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บินโปรยข้าวตอกดอกไม้   (ขณะเคลื่อนใกล้ท่าน้ำวัดสุปัฏนารามวรวิหาร  ขบวนเรือมีการแสดงประกอบ)
เวลา ๑๖.๕๐ น. - ขบวนเรือถึงท่าน้ำวัดสุปัฏนารามวรวิหาร
- พลแตรเดี่ยวเป่าแตรให้สัญญาณ
-  ผู้บัญชาการหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงและผู้บังคับการฯ เขตอุบลราชธานี   อัญเชิญพานไส้เทียน  เทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน  ไปประดิษฐาน  ณ  โต๊ะหมู่บูชาที่เตรียมไว้   บริเวณท่าน้ำวัดสุปัฏนารามวรวิหาร(ขบวนเชิญพานบายศรีประจำเรืออัญเชิญตามขึ้นมา)
เวลา  ๑๗.๐๐  น. ฯพณฯ ธีระ  สลักเพชร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  ประกอบพิธี เปิดกรวย ธูปเทียนแพ  หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายความเคารพ ( ยืนตรง )  (วงโยธวาทิตโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม   บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี )  เสร็จแล้ว 
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เปิดกรวย ธูปเทียนแพ  หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ถวายความเคารพ ( ยืนตรง ) (วงโยธวาทิตโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  บรรเลงเพลงมหาชัย ) เสร็จแล้ว 
-  ฯพณฯ ธีระ  สลักเพชร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  อัญเชิญพานไส้เทียนจากโต๊ะหมู่บูชา  และข้าราชการชุดปกติขาว อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน
- ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีอัญเชิญผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน  ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ประจำรถบุปผชาติ
- เคลื่อนขบวนไปยังทุ่งศรีเมือง  โดยเส้นทางถนนพรหมเทพ   ผ่านหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด   เลี้ยวซ้ายไปตามถนนอุปราช
-  ผ่านหน้าศาลากลางจังหวัด   ถึงสี่แยก (อุบลพลาซ่า)  เลี้ยวขวาตรงไป ตามถนนผ่านหน้าศาลแขวง   เลี้ยวขวาเข้าทุ่งศรีเมืองทางด้านประตูทิศเหนือ
-  หัวหน้าส่วนราชการ  หน่วยงาน ข้าราชการชุดปกติขาว  ประชาชน  พร้อมกัน  ณ  มณฑลพิธี
-  พระสงฆ์  ๙  รูป  ถึงบริเวณพิธี
เวลา  ๑๗.๔๕ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี   ประธานในพิธี  เดินทางมาถึงบริเวณด้านหน้าลานเทียน  ทุ่งศรีเมือง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี   อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานนำไปประดิษฐาน    ณ   เศวตฉัตร –  ราชวัตร  ลานเทียน  ทุ่งศรีเมือง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  อัญเชิญผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน  ไปประดิษฐาน ณ  โต๊ะหมู่บูชา  เสร็จแล้ว
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี   เปิดกรวย ดอกไม้ธูปเทียนแพ   ทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ( ยืนตรง )
-  วงโยธวาทิต จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒  บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  ( ผู้ร่วมพิธี  ยืนตรงทำความเคารพพร้อมกัน )  เสร็จแล้ว
-   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดกรวยธูปเทียนแพ ทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(ผู้ร่วมพิธียืนตรงทำความเคารพพร้อมกัน)
-  วงโยธวาธิตบรรเลงเพลงมหาชัย
-  ประธานในพิธี   จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
-  เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
-  ประธานสงฆ์ให้ศีล
-  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
-  ประธานและคณะ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
-  พระสงฆ์อนุโมทนา
-  ประธานกรวดน้ำ
-  เสร็จพิธี  เจริญพระพุทธมนต์
-  ประธานในพิธี   ชมนิทรรศการ 
-  เดินทางกลับ
เวลา  ๑๘.๐๐  น. -  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางถึงบริเวณพิธี(ชุดไทย)
-  เข้าสู่พิธีพราหมณ์
เวลา  ๑๙.๐๐  น. -  พิธีเปิด มหกรรมการแสดงวงดุริยางค์ไทย – สากล จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี   ๒๕๕๒   โดย    ฯพณฯ ธีระ  สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวรายงาน
-  ฯพณฯธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประธานในพิธีกล่าวเปิดและให้สัญญาณลั่นฆ้อง
-กลองมโหรีตีโหมโรงแล้ว ดนตรีบรรเลงตามลำดับ 
เวลา  ๒๐.๓๐ น. - เข้าสู่พิธีปฏิบัติธรรม

หมายเหตุ                               

- กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

-  พิธีปฏิบัติธรรมโดยสำนักงานพระพุทธศาสนา

เครื่องแต่งกาย                       

-  พิธีอัญเชิญเทียนพระราชทาน ผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน   ชุดปกติขาว

-  พิธีพราหมณ์ และมหาดุริยางค์ไทย – สากล ชุดนิยมไทย

 

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511