<การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 อุบลราชธานี>-การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 อุบลราชธานี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 อุบลราชธานี-
-

http://reg8.pwa.co.th/

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704

                     เดิมเป็นเขตควบคุมและบริหารกิจการประปาของกรมโยธาธิการ ชื่อเดิมศูนย์การประปาเขต 3 มีหัวหน้าศูนย์เป็นหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีขอบเขตความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลการประปา 6 จังหวัด คือจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา และยโสธร มีการประปาในสังกัด 22 การประปา คือ การประปาอุบลราชธานี, การประปาวารินชำราบ, การประปาเดชอุดม, การประปาพิบูลมังสาหาร, การประปาอำนาจเจริญ, การประปาน้ำยืน, การประปาเขมราฐ, การประปายโสธร, การประปามหาชนะชัย, การประปาเลิงนกทา, การประปาศรีสะเกษ, การประปาอุทุมพรพิสัย, การประปาสุรินทร์, การประปาศีขรภูมิ, การประปาลำปลายมาศ, การประปาบุรีรัมย์, การประปาโชคชัย, การประปาโนนสูง, การประปาท่าตูม, การประปาครบุรี, การประปาปักธงชัย, และการประปาพิมาย

                     ต่อมาปี 2522 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งการประปาส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยรวมการประปาที่อยู่ในสังกัดกรมโยธาธิการ และการประปาชนบทที่อยู่ในสังกัดกรมอนามัยเข้าด้วยกัน ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 15 เขต กำหนดให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่ตั้งของสำนักงานประปาเขต 5 ต่อมาได้ยุบโครงสร้างเหลือ 10 เขต จึงเปลี่ยนเป็นสำนักงานประปาเขต 8 อุบลราชธานี

                    ต่อมาในปี 2552 ได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาคอีกครั้ง จึงมีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากสำนักงานประปาเขต 8 อุบลราชธานี เป็น การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 โดยมีผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 เป็นหัวหน้าหน่วยงาน ปัจจุบันนายเอกชัย อัตถกาญน์นา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ มุกดาหาร มีสำนักงานประปาทั้งหมด 20 สำนักงาน 40 หน่วยบริการ

                     สถานที่ตั้ง 37 ถนนอุบล-ตระการ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000 เนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 10.55

                          การประปาส่วนภูมิภาคเขต8

สำนักงานประปาเขต 8 อุบลราชธานี                                               การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8ความคิดเห็นที่ 1

ประปาที่ซอยชยางกูร 42 และ หมู่บ้านปาริชาติ ไหลค่อยมาก บางวันแทบไม่ไหล ไม่ทราบว่าทาง การประปาทราบหรือไม่ ชาวบ้านเดือดร้อนมาก ส่วนที่หมู่บ้านปาริชาติ (ทางเข้าบ้านนาดูน) แทบทุกบ้านบ่น และต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำใช้เอง ไม่ทราบว่าประปา ทราบไหม หรือมีแต่เก็บเงินอย่างเดียว

โดย : คนใช้น้ำที่หมู่บ้านปาริชาติ เมื่อ วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2554 เวลา 10:19:34 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 2

น้ำประปาที่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร สกปรกมากจนไม่กล้าแปรงฟัน มองเห็นเป็นตะกอนสีดำเหมือนสนิม บางวันน้ำขุ่นเหมือนน้ำโคลน เคยสอบถามไปที่ประปาเลิงนกทา ได้คำตอบว่า คุณภาพน้ำขึ้นอยู่กับแหล่งน้ำดิบที่นำมาผลิต แต่เท่าที่ทราบกว่าจะมาเป็นน้ำประปาก็ต้องผ่านขั้นตอนการผลิตมาหลายขั้นตอน ไม่ใช่สูบน้ำมาใช้เลย อยากให้มีการควบคุมคุณภาพบ้าง ไม่ทราบผ่านมาตรฐานได้อย่างไร ในเมื่อมองด้วยตาเปล่าก็รู้ว่าสกปรกแค่ไหน หวังว่าความคิดเห็นนี้จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ไม่ใช่โพสต์มาแล้วไม่มีใครอ่านนะคะ

โดย : ชาวเลิง   email : kloy_chansuda@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2554 เวลา 15:50:06 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 3

ทำไมน้ำปะปาอำเภอวารินไม่ไหลเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่เหมือนตอนเก็บเงินเลยไวมาก

โดย : คนวาริน เมื่อ วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 09:44:15 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 4

ประปาปากห้วยวังนองเคยร้องเรียนไปหลายครั้งแล้ว แต่ยังไม่มีการปรับปรุงเลย ทำไมแย่จังเดือดร้อนมากก็ยังไม่เห็นมีใครมาดูเลย จะให้ใช้น้ำตอนตีหนึ่ง เป็นแบบนี้มาหลายเดือนแล้ว แต่เวลามาเก็บเงินเร็วจัง อยากขอความช่วยเหลือ ส่งคนมาดูให้หน่อยหรือช่วยแจ้งเหตุด้วย บ้านอยู่ข้างโรงเรียนปากห้วยวังนอง ซ.จอมพลัง แย่ๆๆๆๆๆ

โดย : คนปากห้วย   email : tapana8@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 2 มกราคม 2555 เวลา 22:48:42 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 5

น้ำปะปา สายบ้านท่าบ่อ-แจระแม ไม่ไหลตั้งแต่วันศุกร์เช้าแล้ว การปะปาช่วยตรวจสอบด้วย โทรไปก็ว่าท่อแตก ไม่รู้แตกตรงไหน ถ้าปะปาไม่รู้แล้วชาวบ้านจะรู้ไหมนี่ ทำไมไม่ทำงานให้มันบูรณาการมั๊ง กี่ปี กี่ชาติก็เป็นแบบเดิมๆ

โดย : คนบ้านท่าบ่อ เมื่อ วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2555 เวลา 14:49:18 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 6

การประปาเขตตำบลขามใหญ่เขาทำงานดีจริงๆเฉพาะสิ้นเดือนนะเห็นเอาบิลน้ำมาวางเร็วมากๆ แต่เรื่องน้ำไม่เห็นไหลเหมือนตอนเก็บเงินสิ้นเดือนเลยหรือว่านอนแต่กินเงินเดือนอย่างเดียวหน่วยงานไหนเกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบด้วยนะคราบ

โดย : คนปากห้วย   email : tapana8@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2555 เวลา 19:21:21 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 7

เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่6 วันนี้ก็ไม่ไหลทั้งวัน น่าเบื่อ ไม่มีการปรับปรุง ค่าน้ำเป็นสองสามร้อย แต่เทียบกับการใช้น้ำแล้วไม่น่าถึงเพราะน้ำไม่ค่อยไหล ไหลไม่แรงไม่รู้เป็นเพราะเหตุใด กี่ปีกี่ชาติก็เป็นเหมือนเดิม

โดย : gdhghh เมื่อ วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2555 เวลา 20:40:46 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 8

ประปาอ.วารินน้ำไม่ไหลทั้งวัน..เกิดอะไรขึ้นคะ...ถ้าจะให้น้ำไม่ไหลนานทั้งวันทำไมไม่แจ้งล่วงหน้าคะท่าน

โดย : ศนิชา   email : sanicha1923@gmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 16:51:20 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 9

ประปาถนนพรหมเทพไม่ไกลมาแล้วสองวัน แก้ไขให้ด้วย วันนี้ก็ไม่มีน้ำอกปิดน้ำเป็นวันที่สามล้วเดือดร้อนมาก. จะเข้าห้องน้ำก็ยังไม่มีน้ำใช้ลย ชาวยมาปล่ิยน้ำบางจะได้รงไว้ใช้บ้าง


โดย : วิมลรัตน์ สัจจอิสริยวุฒิ   email : Swimonrat@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2555 เวลา 09:00:19 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 10

วันนี้ 1 มิ ย 55 น้ำประปาพุทไธสง บุรีรัมย์ ไม่ไหลโทรไปการประปาสตึกบอกไม่รู้เรื่อง โทรหาช่าง บอกว่าท่อแตก ไม่ประสานงานกันเลยหรือ หรือเก่งแต่ตัดมิเตอร์ เด็กนักเรียนเดือดร้อนครึ่งอำเภอ

โดย : คนพุทไธสง   email : thaisong@chaiyo.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 13:08:01 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 11

ทำไมการประปาจังหวัดอุบลถึงทำน่าที่ได้บกพร่องขนาดนี้ บินก็มีก็เห็นๆว่าจ่ายทุกเดือน แล้วยังมีน่าบอกว่าค้างชำระ เสือกมาตัดหม้ออีก ไม่แจ้งกันหรือไงค่ะ คนตัดหมอกับพนักงาน ประชาชนเดือดร้อน

โดย : ทิพาพร ศีลามมล   email : muourn@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา 17:15:07 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 12

น้ำที่ซอยสมเด็จ 17 ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเวลา 4 วันแล้วนะที่น้ำไม่ไหล เดือดร้อนมาก หากมีเหตุการณ์ที่ขัดข้อง สำนักงานประปาไม่ควรจะให้เกิน 1 หรือ 2 วัน หากบ้านท่านคนที่ทำงานที่สำนักงานประปา คงจะไม่เกิน 1 วัน ก็แก้ไขให้ได้ ท่านที่มีอำนาจทุกท่าน น้ำเป็นส่วนประกอบในการดำเนินชีวิตที่สำคัญมาก ไม่มีไฟฟ้า สามารถจุดเทียนแบบโบราณได้ ถ้าหากน้ำไม่ไหลหรือไม่มีน้ำใช้ท่านกรุณาบอกวิธีแก้ไขด้วย เพราะปัจจุบันคงไม่มีบ้านไหนที่จะมีบ่อน้ำไว้ใช้ ความเดือดร้อนของคนที่ใช้ในประปาที่ไม่เคยชำระเงินล่าช้าเลย ให้ท่านได้กรุณาตรวบสอบปัญหาที่เกิดจากการน้ำไม่ไหลด้วยนะท่านที่เคารพ เดือดร้อนมาก
สิ่งที่ต้องการให้ กปภ. ดำเนินการแก้ไข
สิ่งที่ประปาควรจะปรับปรุงมากที่สุดคือการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับน้ำประปาขัดข้อง หรือควรจะมีโอปะเรเตอร์ที่รับข้อมูลได้แบบอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว ไปศึกษาดูงานที่โทรศัพท์หรือไฟฟ้าที่เขาก้าวไปไกลแล้วนะคะโดย : คนใช้น้ำ   email : anong@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2555 เวลา 19:09:23 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 13

น้ำในซอยแจ้งสนิท 21 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลฯ ไหลค่อยมาก างวันแทบไม่ไหลเลย ไม่ทราบว่าทางการประปาส่วนภูมิภาคอุบลไปนอนอยู่ที่ไหน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ทั้งโทรแจ้ง และร้องเรียนไป บอกว่าจะมาแก้ไขภายในสามวัน จนปานนี้ยังไม่เห็นหัวเจ้าหน้าที่การประปามาแก้ไขเลย จะเห็นบ่อยและเร็ว ตรงเวลาคือคนเอาบิลค่าน้ำมาจ่ายเร็วมาก เลวสุด ๆ ไม่คิดถึงความเดือดร้อนของชาวบ้าน ที่เสียเงินค่าลม ค่าอากาศ ในท่อน้ำแต่ละเดือน ร้องถึงผู้จัดการรู้สึกว่าไม่มีผล หรือว่าผู้จัดการมีอะไรกับลูกน้องจึงไม่กล้าสั่งาแก้ไข ทำอย่างนี้แย้จริง ๆ นะครับ ถ้ายังไม่มาแก้ไขจะร้องถึงผู้ว่า และผู้อำนวยการฯ อีก

โดย : คนใช้น้ำในซอยแจ้งสนิท 21   email : khomshom@hotma.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2555 เวลา 18:00:48 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 14

บ้านท่าบ่อ - แจระแม น้ำประปาไม่ไหลครับ เพราะ แถวนั้น ส่วนมากจะเป็นนักศึกษา กับ คนที่ทำงานอยู่เป็นส่วนใหญ่ ตอนนี้เดือดร้อนมากเลยครับ โดยเฉพาะนักศึกษา พยาบาล เพราะว่าไม่มีน้ำอาบ เพราะต้องไปขึ้นเวรให้ทันเวลา
อย่างไรก็ขอความช่วยเหลือ และความเห็นใจ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ เพราะเดือดร้อนจริงๆ


โดย : ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน   email : adi-vi@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน 2555 เวลา 11:24:33 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 15

น้ำไม่ไหลบ้านหนองปลาปาก ไม่มีน้ำอาบแล้ว การประปาทำอะไรอยู่ ตั้งแต่มีการขุดวางท่อระบายน้ำ ถนนคลังอาวุธ ไม่มีน้ำใช้เลย ชาวบ้านเดือดร้อนมากๆๆ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ช่วยตรวจสอบ การขุดวางท่อระบายน้ำ ถนนคลังอาวุธ ว่าได้ต่อน้ำให้ชาวบ้านหรือไม่ ช่วยแก้ปัญหาให้ทีเถอะเจ้านาย หรือจะให้ ช่อง 3 มาถ่ายออกทีวี

โดย : prasert@nbtc.or.th   email : prasert@nbtc.or.th เมื่อ วันพฤหัส ที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 08:45:49 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 16

วันที่24กันยายน2555 เวลา 21.00น. น้ำไม่ไหล ที่หน้ามหาลัยอุบล จะอาบน้ำจะขี้จะทำไง เดือดร้อนกันเป็นประจำซ้ำๆซากๆ พวกมึงทำงานกันหรือว่าเอาเวลาไปทำอะไร. ตอนมาตัดน้ำทำไมพวกมึงมาเร็วจังเลย หน่วยงานห่วยๆแบบนี้สมควรที่จะปฏิรูปให้เอกชนมาทำเหมือนการรถไฟห่วยพอๆๆกัน. ประปาวารินน่ะไม่เกี่ยวกับที่อื่น เลวๆๆๆๆๆๆๆ

โดย : คนใช้น้ำ   email : Dome_ubon@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2555 เวลา 21:49:25 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 17

วันที่25กันยายน2555 เวลา 11.00น. น้ำประปาที่หน้า มหาลันอุบลราชธานี ก็ยังไม่ไหล และไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า พวกมึงพนักงานประปาทำงานกันแบบช้าวชาม ไม่สนใจความเดือดร้อน ไม่แจ้งล่วงหน้าพวกมึง แดกภาษีไม่มีความละอายใจ แบบนี้ทั้งปีตั้งแต่มีการขยายท่อส่งน้ำมาถึงหน้า มหาลัยอุบลราชธานี ถ้าจะขยายแล้วเป็นแบบนี้อย่าทำเลยดีกว่าให้ชาวบ้านเขาใช้น้ำบาดาลเหมือนเดิมจะได้ไม่ต้องมาจ่ายเพิ่มเป็นการซ้ำเติมคนจน ฝากไปยังผู้ว่าการประปาหรือผู้ที่มีอำนาจรัฐที่จะแก้ไขปัญหานี้ด้วย

โดย : คนใช้น้ำ   email : dome_ubon@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2555 เวลา 11:39:02 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 18

วันที่ 9 ตุลาคม 2555 น้ำปะปา ท่าบ่อ-แจระแม ไม่ไหลครับ ตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนกันถ้วนหน้าเลยครับ เพราะไม่มีน้ำในการใช้สอยในครัวเรือน ขอให้บุคลคลที่เกี่ยวข้อง เข้ามาช่วยเหลือด่วนด้วยนะครับ เดือดร้อนจริงๆ

โดย : ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน   email : adi-vi@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 12:56:07 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 19

วันที่ 9 ตุลาคม 2555 บ.ดอนกลาง ซ.เทคโนฯ ฝนตกแต่น้ำประปาไม่ไหลแปลกมากจนรู้สึกว่า เจ้าหน้าที่ทำอะไรกันอยู่ไม่เคยมีการแจ้งเตือนชาวบ้านก่อนล่วงหน้าเลย มีแต่การมาสำรวจเฉยๆกับ บริษัทTotal Waterจนจำไม่ได้ว่ามาสำรวจกี่ครัง แต่ก็เหมือนเดิมน้ำไม่มีแรงดันที่จะไหลออกมาให้ใช้กัน น่าจะแจ้ร้องเรียนให้ทีวีช่อง 3 เขามาดูว่าที่นี่ ประปาอุบลราชธานีหรือว่า แอฟริกา กันแน่เขามีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานหรือเปล่าที่รับเรื่องร้องเรียน แล้วไม่มีผลอะไรเลย รู้ว่าชาวบ้านเดือดร้อนมาก สังเกตุจากคนร้องเรียนใน 1 ปี แทบจะทุกเดือนในแต่ละปีเลย น่าจะมีการปรับปรุงบ้าง ให้คุ้มกับเงินภาษีที่ประชาชนทุกๆคนได้จ่ายไปนะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงที่เป็นตัวแทนชาวบ้านมาพูดให้ฟังละกัน ว่าเดือดร้อนสุดๆนะขอบอก

โดย : ็Heart Soul Music   email : Heart_Soulmusic@Hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 23:53:35 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 20

น้ำประปา ซอยเทคโน ไม่ไหล แก้ไขหน่อยเหอะ บุญคุณน่ะรู้จักทดแทนบ้างมั๊ย ที่กินที่ใช้อยู่ก็เงินภาษีประชาชน ถ้าจะทำงานแบบนี้จะเกิดมาให้เสียชาติเกิดรกโลกรกแผ่นดินทำไม แต่ละวันทำอะไรกันอยู่ นั่งเมาท์มอย กินส้มตำ ยำมะม่วงกันงั้นหรอ ลองคิดดูสิว่าทำงานมาเหนื่อยๆไม่ได้อาบน้ำมันจะเป็นยังงัย ล้างจาน ซักผ้า อุจจาระ ปัสสาวะ ไม่สามารถทำได้ เอาสมองที่มีคิดบ้างนะว่ามันเดือดร้อนแค่ไหน ไม่รู้ว่าเรียนจบมาได้ยังงัยนะ ความขี้เกียจมีอยู่เต็มร้อยอธิบายวันนี้จะหมดมั๊ย ลองเอาไปคิดดูนะว่าหน้าที่ของพวกคุณคืออะไร ถ้าไปทำงานแล้วประชาชนยังเดือดร้อนก็ลาออกมาเถอะ จะอยู่เอาเปรียบคนเสียภาษีทำไม

โดย : เดือดร้อนที่สุด   email : jakarpan_acer@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลา 02:11:21 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 21

น้ำประปา วันที่ 9 ต.ค. 2555 จนถึง นาที นี้ วันที่ 10 ต.ค. 55 น้ำยังไม่ไหล ไม่ทราบ จะทำไง ได้ ยิน ว่า หมูบัวทอง ในซอยเทคโน มีน้ำมาแจกเมื่อวาน ไงไม่แจก ให้ใช้กันทั้งซอย ครับ เลือก ปฏิบัติ กันหรือเปล่า ล้าง ก้น ยังไม่มีเลย ใช้ น้ำ ขวดเอา ลำบาก แจ้งๆ กันหน่อย ให้ ทั่ว ถึง โทรไปให้แจ้งก็เงียบ รับเข้าทำงาน มีแต่ลูกหลาน สมองกลวง เซ็งครับ พี่น้อง ..


โดย : คนเทคโน   email : toro_to@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลา 10:18:39 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 22

น้ำประปาหลังขนส่งไม่ไหลมาวันนี้วันที่3แล้ว ไม่มีการมาปรับปรุงหรือแจ้งให้ทราบว่าทำไม มันจะไม่มีน้ำใช้ อาบ ล้างกันแล้ว รีบทำอะไรหน่อย ชาวบ้านเดือดร้อนมากๆ

โดย : ทาวเฮาสหธรรม   email : tia.1968@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลา 13:32:04 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 23

น้ำประปาไม่ไหลมาวันนี้วันที่ 2แล้ว ไม่มีน้ำใช้ ทุกคุนเดือดร้อนมาก ทำอะไรให้สักอย่างหน่อย


โดย : ครูตุ๋ย   email : sitthi03@gmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลา 18:24:59 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 24

น้ำปะปา ไม่ไหล หมู่บ้านบัวทอง2 เป็นตลอด คนอยู่เป็นร้อยหลังคา ตอนเช้าต้องไปทำงาน แจกน้ำไม่ทั่วถึง ต้องซื้อน้ำถังมาใช้ รีบแก้ไขหน่อย เดือดร้อน มาก

โดย : สุดใจ   email : warn6969@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 11 ตุลาคม 2555 เวลา 06:19:07 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 25

ซอยราษฏรบำรุง น้ำปะปาไม่ไหล มา 4 วัน แล้ว ช่วยด้วย!!!!!! เดือดร้อน หนัก!!!!

โดย : ชุมชนซอยราษฏรบำรุง   email : norratep_sk@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 11 ตุลาคม 2555 เวลา 14:31:33 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 26

บ้านพุทธินคมถูกตัดน้ำอีกแล้ว ทั้งหมู่บ้าน วันธรรมดาคนไม่อยู่บ้านเสือ.กไม่ตัด มาตัดวันเสาร์ อาทิตย์ คนเขาหยุดอยู่บ้านกัน แล้วตัดบ่อยมาก พวกกรูก็ไม่รู้ล่วงหน้าหรอกนะว่าพวกมืงจะตัดน้ำวันไหน บางวันกลับบ้านมาก็เสือ.กตัดน้ำกรูอีกละ ไม่รู้ว่ามีสมองคิดบ้างหรือเปล่า หรือมีปัญญาเก็บเงินประชานแด.กไปวันๆ ถ้าเป็นมืงๆ ก็คงจะคิดแบบนี้เหมือนกัน ห่วยแตก คุณภาพน้ำก็งั้นๆ แหละ มีแต่ตะกอน ถุย ไปแด.กหญ้าไปพวกมืง

โดย : กรูจ่ายเงินนะ ไม่ได้ขอน้ำมืงใช้   email : namsuay2009@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08:09:04 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 27

แถวโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ฯ ถ.เทพโยธี อ.เมือง จ.อุบล หลายเดือนก่อนน้ำปะปาเคยไหลแรงแต่ ณ ตอนนี้น้ำไหลค่อยมาก สาเหตุเพราะอะไร...น้ำไหลค่อยแต่ค่าน้ำยังเท่าเดิมรึบางเดิอนแพงกว่าด้วยซ้ำ (ท่อแตกรึคนใช้ปั๊มน้ำกันเยอะ)...สรุป...ปะปาอุบลห่วยแตกว่ะ?????????

โดย : ธันวา เมื่อ วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15:15:02 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 28

น้ำปะปาไม่ไหลคร๊ ที่ ซยางกรู 21.2 รบกวนช่วยแก้ไขให้ด้วยนะค่ะ หรือไม่ช่วยแจ้งให้ทราบด้วยว่าทำไมน้ำไม่ไหล

โดย : เดือดร้อน   email : namtal_theta@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2555 เวลา 17:33:02 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 29

ซอยเทคโนน้ำไหลบ้างไม่ไหลบ้าง
บางทีไม่ไหลเลย2-3วันไม่รู้ว่าท่อที่ไหนแตก
หรือขุดท่อแถวไหนขยันขุดกันจัง เดี๋ยวขุด
เดี๋ยวรื้องบประมาณแผ่นดินสิ้นเปลืองภาษี
ปชช.ทั้งน้าน หากยังเป็นแบบนี้เรื่อยๆสงสัย
ต้องยื่นเรื่องร้องทุกไปสำนำกนายกมั้ง หากไม่
คืบหน้าคงต้องวานสื่อช่วยชาวบ้านแฉอีกทาง


โดย : ประชาชนผู้เดือดร้อน เมื่อ วันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 22:00:28 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 30

น้ำไม่ไหล หรือ ไหลแบบเยี่ยวแมวมา 3 เดือนแล้วจะแก้ปัญหาใหมไม่แก้จะ......

โดย : กูจะวางระเบิดC4พวกมึงภายใน 1 สัปดาห์ถ้าน้ำไม่ยอมไหล   email : Moses2254@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2555 เวลา 06:51:49 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 31

วาริน น้ำไม่ไหล อีกแล้ว เบื่ออ่ะ ค่าน้ำ ไม่ได้ใช้ห่าไร แดกไปตั้ง 950 บาท บ้าเปล่า ปกติ 300 จ่ายก็รีบไปจ่ายพอไหล น้ำก็ไหล เท่าเยี่ยมหมา ยังแรงกว่า

โดย : kitty   email : noon_kitty_narak@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 3 มกราคม 2556 เวลา 20:26:10 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 32

วาริน นำ้ไม่ไหลโดยไม่แจ้งเตือนให้เตรียมตัวก่อนท่านครับคิดดูถ้าเป็นบ้านท่านลูกเมียท่านไม่มีนำ้เวลาเข้าห้องนำ้ท่านจะทำอย่างไรวันนี้เป็นวันที่ ๓ แล้วโทรถามก็ไม่รับแถมทำให้สายไม่ว่างยั้งนั้น สาธุขอให้เกิดขึ้นกับบ้านท่านและครอบครัวท่านบ้างเถิดแล้วจะรู้สึก

โดย : tomarmy   email : sang1424sung@Gmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 17:59:39 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 33

ซ.ชยางกูร 18 น้ำไม่ไหล
มา4 วัน แล้วครับ ดูให้ด้วย


โดย : บอล   email : ball.98zadd@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธุ์ 2556 เวลา 14:47:24 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 34

น้ำประปาที่บ้านดำมาก ขุ่นโครตสกปรก ซอยนาคำ 1 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบล 34000 รบกวนแก้ไขให้ด้วย

โดย : oak   email : solared-oak@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2556 เวลา 17:35:33 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 35

น้ำไม่ไหลตอนเช้า เปิดมีแต่ลมกว่าจะไหลได้เกือบเที่ยงไหลแล้วก็ไหลค่อยมากพูดแล้วไม่เห็นภาพสงสัยคงต้องอัพภาพลง youtube ดีไหม ถ.สถลมาร์ค ใกล้ๆธกส.วาริน

โดย : ไม่มาเลย   email : dinggo@yahoo.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 06:56:04 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 36

ถ.ศรีสะเกษ2 อ.วารินชำราบ น้ำเปิด-ปิด เป็นเวลา , น้ำจะหยุดไหลช่วง 4-5 ทุ่ม และจะไหลอีกทีช่วง ตี 5-6 โมงเช้า , บางครั้งไม่ไหลติดต่อกัน 2 วันเต็มๆ , คนนะครับ ไม่ใช่ไข่ จะได้ยิ่งเค็มยิ่งอร่อย

โดย : ยุทธจักร   email : martirano@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 12:37:58 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 37

ปะปาเมืองบุรีรัมย์เอาน้ำไปไหน น้ำไม่ไหลมา2อาทิตย์แล้วทำอะไรกันอยู่ เดือนนี้กรุณาลดค่าน้ำด้วยเพราะบริการห๋วยคิดแพงไม่อายนิ

โดย : ผู้เดือดร้อน เมื่อ วันพฤหัส ที่ 6 มิถุนายน 2556 เวลา 21:50:56 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 38

ปะปาบ้านปิ่นดาว 3 ไม่ไหลมาสองวันแล้ว

โดย : สายันต์   email : www.cannonman.ubon2011@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 16:01:29 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 39

น้ำประปาแถวทางด้านทิศตะวันออก สนามบินนานาชาติ ไหล่อ่อนมาก หลายวัน วันนี้ 20 ก.ค.56

โดย : มิ่งเมือง เมื่อ วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:27:26 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 40

บ.หมากมี่ ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลฯ ประปาได้ไปเดินท่อ แต่ไม่ครอบคลุมรอบหมู่บ้าน มีชาวบ้านอยากได้อีกหลายบ้าน ติดถนนด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ดูแลหน่อยครับ

โดย : คน บ.หมากมี่ อยากใช้น้ำประปา เมื่อ วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:32:41 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 41

ประปาหมู่บ้านสวนบัว ซอยมอเตอร์ไบท์ ไม่ไหล รบกวนช่วยแก้ไขด้วย และแจ้งให้ทราบด้วยว่าจะแก้ไขเสร็จเมื่อไหร่

โดย : พัชราวลัย โรหิตจันทร   email : par_jaw@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม 2556 เวลา 12:52:08 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 42

ปะปา ขามให
ปะปา ขามใหญ่ไม่ไหล 4 วันแล้วทำอย่างนี้ได้ไงโดย : ยูถิกา ยึดวงศ์   email : jack77847@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 18:44:46 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 43

ประปาไม่ไหลตั้งแต่เช้าพอเย็นมาไหลแค่ ฉี่ลูกผมยังไหลแรงกว่าอีก แจ้งหน่อยสิครับ หารถแจ้เขตที่จะปิดประปาด้วยก่อนสักวันก็ยังดี บ้านผมอยู่ถนนสรรพสิทธิ์ หน้าโรงเรียนอุบลวิทยาคม

โดย : นายปริญพงษ์ สุขดี   email : d0e0a7r@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 19:50:22 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 44

15/4/57 ไม่ไหลตั้งแต่เช้า 5 ทุ่มยังไม่มา ห่วย ชิบหาย

โดย : ตุ้ย   email : t.tui_jung@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 15 เมษายน 2557 เวลา 21:59:20 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 45

ถนนเส้นเขื่อนธานีจากสามแยกโรงเรียนเทศบาลนํ้าไม่ใหมมา2วันแล้วครับเวลาเก็บเงินก็มาเก็บเต็มงงกับการประปาจังหวัดอุบลมากพอนํ้ามาก็ใหลค่อยมาก
ฝากดูแลหน่อยครับการประปาอุบลถนนสายอื่นได้ใช้นํ้าแต่ถนนเส้นนี้ไม่ได้ใช้นํ้าเลยเป็นประจำโดยไม่แจ้งให้ทราบว่าจะงดจ่ายนํ้าประชาชนเดือดร้อนครับ


โดย : นาย ประวุธ สุยังกุล   email : tumtam_ucw2012@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 16 เมษายน 2557 เวลา 09:51:21 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 46

น้ำประปาไม่ไหลครับแถวตลาดดอนกลาง ช่วยตรวจสอบด้วยครับ เดือดร้อนมาก เหม็นไปหมดแล้ว

โดย : ดุสิต   email : dusit9@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 20:16:13 น. ลบ


  แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :  
ชื่อ :  
อีเมลล์ :    

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511