<องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี>-องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี-
-

http://nbttv.prd.go.th/ubonratchathani/

พื้นที่เขตบริการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี มีเครื่องส่งโทรทัศน์จำนวน 4 เครื่อง ดังนี้

               1. ที่ จ.อุบลราชธานี ออกอากาศระบบ UHF ช่อง 33 ความถี่ 567.25 Mz. กำลังส่ง 20 KW. ครอบคลุมพื้นที่ จ.อุบลราชธานี จ.อำนาจเจริญ จ.ศรีสะเกษ จ.ยโสธร   

               2. ที่ จ.มุกดาหาร  ออกอากาศระบบ UHF ช่อง 33 ความถี่ 567.25 Mz. กำลังส่ง 5 KW. ครอบคลุมพื้นที่ จ.มุกดาหาร จ.นครพนมบางส่วน จ.อำนาเจริญตอนบน   

               3. ที่ จ.ร้อยเอ็ด ออกอากาศระบบ UHF ช่อง 34 ความถี่ 567.25 Mz. กำลังส่ง 20 KW. ครอบคลุมพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร จ.ศรีสะเกษ จ.มหาสารคาม   

               4. ที่ จ.สุรินทร์ ออกอากาศระบบ VHF ช่อง 11 ความถี่ 217.25 Mz. กำลังส่ง 10 KW. ครอบคลุมพื้นที่ จ.สุรินทร์  จ.ศรีสะเกษ จ.บุรีรัมย์


-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511