<องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี>-องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี-
-

http://nbttv.prd.go.th/ubonratchathani/

พื้นที่เขตบริการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี มีเครื่องส่งโทรทัศน์จำนวน 4 เครื่อง ดังนี้

               1. ที่ จ.อุบลราชธานี ออกอากาศระบบ UHF ช่อง 33 ความถี่ 567.25 Mz. กำลังส่ง 20 KW. ครอบคลุมพื้นที่ จ.อุบลราชธานี จ.อำนาจเจริญ จ.ศรีสะเกษ จ.ยโสธร   

               2. ที่ จ.มุกดาหาร  ออกอากาศระบบ UHF ช่อง 33 ความถี่ 567.25 Mz. กำลังส่ง 5 KW. ครอบคลุมพื้นที่ จ.มุกดาหาร จ.นครพนมบางส่วน จ.อำนาเจริญตอนบน   

               3. ที่ จ.ร้อยเอ็ด ออกอากาศระบบ UHF ช่อง 34 ความถี่ 567.25 Mz. กำลังส่ง 20 KW. ครอบคลุมพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร จ.ศรีสะเกษ จ.มหาสารคาม   

               4. ที่ จ.สุรินทร์ ออกอากาศระบบ VHF ช่อง 11 ความถี่ 217.25 Mz. กำลังส่ง 10 KW. ครอบคลุมพื้นที่ จ.สุรินทร์  จ.ศรีสะเกษ จ.บุรีรัมย์ความคิดเห็นที่ 1

จังหวัดอุบลราชธานี วัดทุ่งศรีเมือง ร่วมกับ องค์การพระผู้นำพัฒนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองจังหวัดอุบลราชธานี
ขอเชิญร่วมงานเทศกาลมาฆบูชา อนุรักษ์ และเผยแผ่ สืบสานประเพณีบุญพระเวสฟังเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
ณ วัดทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ ๑๖ – ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๔
เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้ร่วมงานลงทะเบียน และ ประกวดสรภัญญ์ประเภทประชาชน อุปถัมภ์รางวัลโดย ฯพณฯ นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รมว. กระทรวงวัฒนธรรม
เวลา ๐๙.๔๙ พิธีเชิญพระอุปคุต โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เวลา ๑๕.๓๐ น. ขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง ด้วยขบวนจาตุรงคเสนา (ช้าง ม้า รถ และคนเดิน)จากพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติ มายังวัดทุ่งศรีเมือง
เวลา ๑๖.๓๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์
วันที่ ๑๗ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๓.๓๐ น. พิธีแห่ข้าว ๑,๐๐๐ ก้อน และฟังเทศน์พระเวสสันดร ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถาตลอดวัน
วันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๔
เวลา ๑๘.๐๐ น. ร่วมพิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรม เวียนเทียนในวันมาฆบูชา และประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล รูปเหมือน (รุ่นกระเบื้องหลังคาโบสถ์) พระครูวิโรจน์รัตโนบล (รอด นนฺตโร)


โดย : วัดทุ่งศรีเมือง   email : jundee2510@Gmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2554 เวลา 18:56:24 น. ลบ


  แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :  
ชื่อ :  
อีเมลล์ :    

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511