<วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี>-วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี-
-

http://www.utc.ac.th/

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่ 5 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 045-255047,045-262566 โทรสาร 045-261077

               วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2480 ชื่อเดิมคือ โรงเรียนช่างไม้อุบลราชธานี รับนักเรียนที่สำเร็จชั้นประถมปีที่ 4 เรียนหลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นต้น 3 ปี พ.ศ. 2498 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติให้รวมโรงเรียนช่างไม้ ช่างโลหะ และช่างตัดผมเข้าเป็นโรงเรียนเดียวกัน แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนการช่างอุบลราชธานี


พ.ศ. 2503 ได้รับการคัดเลือกจากกรมอาชีวศึกษาให้อยู่ใน โครงการช่วยเหลือของสนธิสัญญาป้องกันเอเซียตะวันออกเฉียง ใต้ (SEATO) รับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) เข้าเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.6) สายอาชีพ

พ.ศ. 2510 ได้รับการคัดเลือกจากกรมอาชีวศึกษาให้อยู่ในโครงการช่วยเหลือของโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา ของรัฐบาลไทย

พ.ศ. 2514 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนเทคนิคอุบลราชธานี

พ.ศ. 2519 ได้รับการยกฐานะเป็น วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

พ.ศ. 2524 มีการคัดเลือกและประกาศของกรมอาชีวศึกษาให้วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีเป็นสถานศึกษาดีเด่นของกรม
อาชีวศึกษาประจำปี 2525

พ.ศ. 2536 เปิดสอนหลักสูตร ปทส. สาขาเครื่องกล วิชาเอกเทคนิคยานยนต์

พ.ศ. 2537 เปิดสอนหลักสูตร ปทส. สาขาเทคนิคการผลิต วิชาเอกเครื่องมือกล

พ.ศ. 2538 เปิดสอน ระบบทวิภาคีและระบบสะสมหน่วยกิตในระดับ ปวช.ระบบทวิภาคีเปิดสอน แผนกวิชาช่างยนต์, ช่างเชื่อม, และช่างอิเล็กทรอนิกส์ระบบสะสมเปิดสอน แผนกวิชาช่างยนต์, ช่างกล, ช่างเชื่อม, ช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์,ช่างก่อสร้าง

พ.ศ. 2540 เปิดสอนภาคสมทบ ระดับ ปวช. และ ปวส.

พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับ ปวส. จาก ม.6 ทุกแผนกวิชาช่าง

พ.ศ.2543 เปิดสอนระดับ ปวส. สายตรงเรียนระบบทวิภาคี ทุกแผนก วันที่ 28 สิงหาคม 2543 อนุมัติให้เป็นที่ตั้งของสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

               ปัจจุบันสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นที่ 84 ไร่ 3 งาน ตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ (045) 255047 หมายเลขโทรสาร 261077

รายละเอียดเกี่ยวกับอาคารสิ่งปลูกสร้าง

 • อาคารปฏิบัติการช่างไฟฟ้า สร้าง ปี พ.ศ. 2511 พื้นที่ 1,284 ตารางเมตร
 • อาคารปฏิบัติการช่างอิเล็กทรอนิกส์ สร้าง ปี พ.ศ. 2511 พื้นที่ 1,392 ตารางเมตร
 • โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ สร้าง ปี พ.ศ. 2511 พื้นที่ 704 ตารางเมตร
 • โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างกล สร้าง ปี พ.ศ. 2511 พื้นที่ 896 ตารางเมตร
 • โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างเชื่อม สร้าง ปี พ.ศ. 2511 พื้นที่ 644 ตารางเมตร
 • โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างก่อสร้าง สร้าง ปี พ.ศ. 2511 พื้นที่ 644 ตารางเมตร
 • โรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน สร้าง ปี พ.ศ. 2528-2530 พื้นที่ 572 ตารางเมตร
 • อาคารเรียน 2 ชั้น 1 หลัง สร้าง ปี พ.ศ. 2511 (ปรับปรุงเป็นศูนย์เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 7 ห้อง เป็นสำนักงาน 7 ห้อง)
 • อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น 1 หลัง สร้าง ปี พ.ศ. 2529 - 2530
 • อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น 1 หลัง สร้าง ปี พ.ศ. 2536 - 2537
 • อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น 1 หลัง สร้าง ปี พ.ศ. 2539 - 2540
 • อาคารอำนวยการ สร้าง ปี พ.ศ. 2511
 • หอประชุมและโรงอาหาร สร้าง ปี พ.ศ. 2511
 • อาคารบ้านพัก 41 หลังความคิดเห็นที่ 1

รักเทคนิค

โดย : แทนตะวัน   email : tant_awan@live.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 2 มกราคม 2554 เวลา 13:43:13 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 2

การสมัคเรียนมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ

โดย : โอโอ้   email : Opor_100@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 16 มกราคม 2554 เวลา 16:41:47 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 3

อยากได้ผลประกาศการเข้าศึกษาต่อครับ

ที่ผมไปยืนใบกัน 2 คน ครับ

ปฏิกร และ เนติพงษ์

บ๊บายย


โดย : ปฏิกร   email : Opor_100@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 29 มกราคม 2554 เวลา 18:21:53 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 4

สมัครเรียนต้องเตรียมไรบ้างคะ
ค่าเทอมเท่าไหร่หรอ
มีหอพักชายหญิงหรือเปล่าคะ


โดย : บ๋อมแบ๋ม   email : bomlovebeer@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธุ์ 2554 เวลา 22:31:15 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 5

หวัดดีค๊าบทุกคน

บายดีกันไหมค๊าบ


โดย : เปาผ่าเหล่าอุบล   email : bomlovebeer@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2554 เวลา 10:17:24 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 6

ปิดรับสมัคโคลต้าหรือยัง

โดย : เบียร์ เมื่อ วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธุ์ 2554 เวลา 15:08:26 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 7

วันไหนประกาศรายชื่อผู้สอบเข้าระดับปวช.ได้คะ

โดย : โน้ตคราฟ เมื่อ วันพฤหัส ที่ 17 มีนาคม 2554 เวลา 11:09:31 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 8

อยากรู้ผลสอบคัดเลือก

โดย : ต้น   email : anan_van@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 17 มีนาคม 2554 เวลา 11:35:53 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 9

มีรับสมัครอีกรอบมั้ยค่ะ..
...ระดับ ปวช.


โดย : พิม   email : miss_hean@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2554 เวลา 11:59:23 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 10

มีจ้า วนที่20-23เมษาประมาณั้น มีแต่ปวช.น๊ะจ๊ะรอบสอง แต่ ปวส.ไม่มี

โดย : สา   email : k_ratip@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2554 เวลา 16:38:10 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 11

ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบตัวของนักเรียนต้องมีค่าใช้จ่ายวันมอบตัวเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่เป็นค่าอะไรบ้างเพื่อผู้ปกครองจะได้เตรียมตัวทัน

โดย : pemika Sriserm   email : pemika_26@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 19:06:52 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 12

บ.ม.

โดย : หกฟดก   email : sdsf@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 22:42:17 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 13

สวัดีครับทุกๆคน

โดย : กดก   email : dfsgdfhfg@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 22:45:52 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 14

ผมต้องการเรียนสมัครเรียน ระดับ ปวช. ภาคเสาร์-อาทิตย์ แผนกช่างยนต์
ไม่ทราบว่ามีมั้่ยครับ


โดย : tawan   email : arthit_2518@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2554 เวลา 17:07:16 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 15

เปิดวันไหนอ่ะจ๊ะ

โดย : bombam   email : bombam-6659@hotmail.co.th เมื่อ วันเสาร์ ที่ 9 เมษายน 2554 เวลา 21:59:21 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 16

ไม่ทราบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาใหม่เท่าไหร่คะ

โดย : A   email : orsgar@gmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 17:53:43 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 17

อยากทราบว่ามีนักศึกษาชื่อนายธนพล มูลมั่งไหมคะตอบด้วย

โดย : ไพรทอง   email : tonyjar_19836@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2554 เวลา 14:54:10 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 18

ไม่ทราบว่าผู้หญิงเรียนเยอะมั้ยคะ

โดย : nun   email : nun_klwk@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2554 เวลา 19:25:35 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 19

เปิดรับสมัคร ปวส เดือนไหนค๊ แล้วต้องเตรียมอะไรบ้างค๊ที่จะไปสมัครเรียนต่อปวส

โดย : จิน   email : jinny-115@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2554 เวลา 09:21:01 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 20

ผู้ยิ่งเรียนเยอะมั่ยค่ะถามหน่อย

โดย : Sarocha   email : nun_klwk@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2554 เวลา 13:12:54 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 21

พอดีผมได้ยินทางผู้ใหญ่ทางกรมของเราพูดกันว่าที่วท.อุบลจะเปิดหลักสูตรป.ตรีของกรมอาชีวะในสาขาช่างยนต์ ผมอยากรู้ว่าจริงมั้ยแล้วถ้าจริงปีการศึกษาปี55จะทันมั้ยคับแล้วมีการคัดนักศึกษาเข้าเรียน นักศึกษาต้องต้องมีคูณสมบัติอย่างไรบ้างคับ วอนผู้ผู้บริหารหรือครูอาจาร หรือผู้รู้ช่วยตอบทีคับ


โดย : เลือดอาชีวะโดยกำเหนิด   email : ha55_jadnak_69@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2554 เวลา 13:02:24 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 22

สู้ๆๆนะทุกคน

โดย : บีบี้ เมื่อ วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2554 เวลา 18:16:45 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 23

เปิดรับป.ว.ส.เดือนอะไรที่จะจบหลักสูตรของปี2554นี่อยากรู้จะได้ไปสมัครค่ะ

โดย : /เบล   email : chonnapa@Gmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 8 กันยายน 2554 เวลา 15:41:58 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 24

อยากเรียนน่ะค่ะแต่ไม่มีเพื่อนทำไง

โดย : หนูนา เมื่อ วันพฤหัส ที่ 13 ตุลาคม 2554 เวลา 13:28:13 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 25

สวัสดีครับ ศิษย์เก่าช่างยนต์ปี2540ครับ ปัจจุบัน(2554)ทำงานที่ บริษัท ทีพีไอโพลีนจำกัด จังหวัดสระบุรีครับ

โดย : นาย บุญรัก รอบรู้ดี   email : boonrag001@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2554 เวลา 23:28:11 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 26

อยากทราบว่าวิทยาลัยจะเปิดเรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือเปล่าครับ

โดย : คนที่อยากเรียน แต่ติดงาน   email : jutha27@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2554 เวลา 09:24:04 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 27

หลักสูตรปวส.แผนกคอมพิวเตอร์ได้เปิดสอนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศไหม

โดย : อยากเรียนit   email : Ornuamlove3r@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2554 เวลา 17:55:06 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 28

หาที่ศึกษาต่อ

โดย : กอบชัย ศรีสิงห์   email : lp4414@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 27 ตุลาคม 2554 เวลา 15:25:07 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 29

อยากได้หลักสูตร ปวส. พุทธศักราช 2536 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์..ครับ
...เพื่อนำคำอธิบายรายวิชา...ไปเทียบโอนมาตรฐานวิชาชีพครู....หายากจริงๆ...ใครพอรู้จักบ้างช่วยหน่อยครับ


โดย : ไพทูรย์ โล่วันทา   email : paitoon_low@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2554 เวลา 07:29:29 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 30

คือผมยังไม่มีที่ฝึกงาน ต้องติอต่อที่ไหนคัฟ


โดย : ณัฐพล   email : zzz2536@hotmail.co.th เมื่อ วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2554 เวลา 11:59:42 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 31

ช่วยตอบผมทีคัฟ
ผมไม่มีที่ฝึกงาน
ทำไงดี
หายังไงก้อไม่ได้


โดย : ณัฐพล   email : zzz2536@hotmail.co.th เมื่อ วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2554 เวลา 12:02:02 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 32

ใครมีคำอธิบายรายวิชาหลักสูตร ปวส. ปี 2537 บ้างครับ
รบกวนส่งให้ผมด้วยครับ ผมต้องการใช้ด่วนครับ


โดย : ศุภชัย   email : dundeetor_1980@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10:41:34 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 33

น้องๆท่านไดที่จบการศึกษาอยากร่วมงานกับรุ่นพี่ๆ บริษัทผลิตปูนซีเมนต์ตราทีพีไอ จ.สระบุรี อยากทราบรายละเอียดติดต่อรุ่นพี่ๆอยู่กันหลายท่าน หลายรุ่น นะครับ หรือที่กระผมโดยตรงได้ที่ เบอร์ 087-1228435 email boonrag2519@hotmail.com ขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่สั่งสอน รุ่นพี่ๆและทุกๆท่านอย่างสูงครับ

โดย : นายบุญรัก รอบรู้ดี   email : boonrag2519@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 11:50:38 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 34

อะไรก็ยอม

โดย : ทวีศักดิ์ อัมพร   email : topnonsamran@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 7 มกราคม 2555 เวลา 18:04:17 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 35

วิทลัยเปิดรับนักศึกษาใหม่ยังครับ แล้วเปิดรับวันที่เท่าไหร่ครับ

โดย : ไพศาล   email : dragonheat2007@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2555 เวลา 16:57:14 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 36

แล้วได้เสียค้าสมัครสอบไหม

โดย : สุนารี   email : Rs.504@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธุ์ 2555 เวลา 08:12:06 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 37

วิลัยเปิดรับสมัครนักศึกใหม่ยังค้ะ วันไหน๊ค้ะ

โดย : เด่นนภา ทวีศาล   email : phte_1233@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธุ์ 2555 เวลา 11:43:42 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 38

หายจาก วิลัย นาน อยากเจอเพื่อนเก่าครับ ช่างยนต์ ปี2538 ทวิภาคี

โดย : ฤทธิชัย กอบกำ   email : kobgum@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2555 เวลา 10:42:19 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 39

รับสมัควันไหนคับบอกที

โดย : กรกช สมบูรณ์   email : lnwhot_za20@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2555 เวลา 14:50:47 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 40

มีรอบสองป่ะค่ะ

โดย : รุ่งทิวา   email : r-ray888@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2555 เวลา 17:25:35 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 41

ผมอยากเรียน

โดย : phenphat   email : phanphat_2540@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 09:24:11 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 42

อยากเรียนสาขาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างค่ะ

โดย : ปณิดา   email : www.Panida727@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 12:17:03 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 43

รับสมัครวันใหนครับ

โดย : thitikorn1412   email : thitikorn1412@gmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 21:35:47 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 44

ร.ด สม้ครยังไงครับ

โดย : สมศัก สมบูณ   email : ggjjh@bggn.com เมื่อ วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2555 เวลา 19:27:12 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 45

เปิดสอน ปวช-ปวส วันเสาร์-อาทิตย์หรือเปล่า
จะเปิดรับช่วงไหนค่ะ


โดย : นาวสาวสุภาพร ละมูล   email : pang487@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 16:11:41 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 46

เปิดสอน ปวช-ปวส วันเสาร์-อาทิตย์หรือเปล่า
จะเปิดรับช่วงไหนค่ะ


โดย : นาวสาวสุภาพร ละมูล   email : pang487@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 16:12:06 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 47

เปิดสอน ปวส เสา อาทิตหรือป่าวคับ เปิดช่วงไหนคับ อยากเรียนมากๆๆ


โดย : สมศักดิ์   email : somsak-25@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 18:52:04 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 48

๑๐๑. พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้
๑๐๒. พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา
๑๐๓. พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่
๑๐๔. กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป
๑๐๕. ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา
๑๐๖. ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย
๑๐๗. ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต
๑๐๘. พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์
อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจน
ทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา
๑๐๙. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๑๑๐. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑๑ .ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
๑๑๒. จงรักภัคดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง
๑๑๓. เป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๑๑๔. "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" พระดำรัสแห่งองค์ไอศวรรย์ยังศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินอยู่ทุกวันจากวันนั้น 60 ปี
ไม่มีคลาย
๑๑๕. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข
๑๑๖. พันปีหมื่นวันรักในหลวงตลอดไป
๑๑๗.ล้านใจไทยทุกคนรักพ่อหลวงตลอดไป
๑๑๘. ไม่มีใครห่วงใยประชาชนเท่าพระองค์
๑๑๙.รักประชาชนยิ่งกว่าสิ่งใดคือพ่อหลวงของเรา
๑๒๐.ชาติไทยต้องเจริญรุ่งเรืองเพราะมีในหลวง
๑๒๑.ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดี
อย่างแท้จริง
๑๒๒.ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย
แข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
๑๒๓. เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
๑๒๔.พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่าง
มีความสุข
๑๒๕.พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
๑๒๖.ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของ
คนทั้งชาติ
๑๒๗.พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งปวง ดั้งนั้นถ้าใครลบหลู่ ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์
ย่อมพบแต่ความพินาศในชีวิต
๑๒๘.เราคนไทยต้องร่วมกันป้องสถาบันกษัตริย์และช่วยกันดูแลอย่าให้ใครมาคิดร้ายต่อพระองค์
กษัตริย์ผู้ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม
๑๒๙.ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่าพ่อคือพลังของแผ่นดิน
พวกเราจะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา
๑๓๐.ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๑๓๑.เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่ ลูกขอกราบ แทบบาทด้วย
อวยพรชัยเทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา ไร้โรคา ภยันตราย
และไกลเศร้า อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์ ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ
๑๓๒. พระเอยพระโอบเอื้อ อารี พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง
๑๓๓. " สยามยังอยู่ คู่มิ่งขวัญปวงชน เพราะมีในหลวงเสียสละเพื่อประชา "
๑๓๔.สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
๑๓๕.ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง มีแต่ความปิติในพระราชหฤทัยสืบไป
๑๓๖.ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
๑๓๗.ขอพระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ
๑๓๘.เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก
มั่นคงและยั่งยืนสืบไป
๑๓๙.ขอพระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ
๑๔๐.เหนือหัวท่านทรงเหนื่อย เพื่อคนไทยทั้งประเทศ สิ่งที่เราให้ท่านได้ก้อคือการทำดีให้ท่านทรงรับรู้
๑๔๑.ในแผ่นดินนี้ไม่มีใครเสียสละเท่าพ่อหลวง
๑๔๒.คนไทยทุกคน ต้องรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๑๔๓.รักพ่ออย่าทำให้พ่อเสียใจ
๑๔๔.ขอจงทรงมีพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นร่มฉัตรให้ลูก ๆ ทุกคนตราบชั่วกาลนานเทอญ
๑๔๕.ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษ
เคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิน
๑๔๖.กว่าจะได้ว่าเป็นไทยทุกวันนี้นั้นพ่ออยู่หัวกี่พระองค์แล้วเล่าที่คอยปกป้องแผ่นดินผืนนี้ไว้
แต่พวกเราจะทำลายมันเสียเองหรือมันสมควรแล้วหรือ
๑๔๗.สร้างคนให้เป็นปึกแผ่น..เหมือนใจของพระองค์ท่านที่แข็งแกร่งที่คอยรวมใจปวงชนชาวไทย
๑๔๘.กี่ล้านหยดที่องค์ท่านเสียเหงื่อเพื่อปวงชนชาวไทยแล้วเราคนไทยแค่เสียสละช่วยกันช่วยชาติมิได้เชียวหรือ
๑๔๙.ชาติจะอยู่ได้หรือไม่ท้าขาดคนไทยมาพัฒนาชาติจะรอแต่องค์ท่านมาช่วยแล้วทำไมไม่ช่วยกัน
๑๕๐.รวมใจ รวมแผ่นดิน รวมพลังชาติไทยเพื่อพ่อของเรา


โดย : ร.16 พัน.3 เทิดทูน   email : sgthuttachai@windowslive.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2555 เวลา 08:26:29 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 49

บริษัท อุบลพันธุ์ทอง จำกัด
ขายรถยนต์,อะไหล่แท้ Honda ,ศูนย์บริการ
รับสมัครพนักงานด่วน 20 อัตรา ในตำแหน่งช่างเทคนิคบริการ
จบวุฒิการศึกษา ปวส ช่างยนต์


โดย : ฝ่ายบุคคล เมื่อ วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2555 เวลา 15:07:32 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 50

อยากเข้าเรียนที่นี่จังค่ะ อยากทราบว่า ช่างอิเล็กทรอนิกส์มีผู้หญิง เรียนเยอะไหมค่ะ มีกี่คนหรอค่ะ และค่าเรียนนักศึกษาใหม่เท่าไรค่ะ เกณฑ์เฉลี่ยเท่าไรค่ะ

โดย : น.ส. ชนัญชิดา   email : nampung0088@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17:38:55 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 51

เรียนเสาร์ อาทิตย์ ปวส ค่าใช้จ่ายเท่าไรค่ะ เรียนแบบนี้จบ กี่ปี ค่ะ


โดย : ตุ๊กตา   email : tukta_start@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14:45:31 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 52

เรียนเสาร์ อาทิตย์ ปวส ค่าใช้จ่ายเท่าไรค่ะ เรียนแบบนี้จบ กี่ปี ค่ะ
แผนกบัญชี


โดย : ตุ๊กตา   email : tukta_start@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14:48:47 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 53

เรียนที่ช่างยนต์นี้ใช้เกรดเท่าไร่คับ ค่าใช้จ่ายในการเรียนเท่าไร่คับเรียนกี่ปี

โดย : อดิศักดิ์ หลักคำ   email : adisak_eak38@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10:00:01 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 54

เรียนที่ช่างยนต์นี้ใช้เกรดเท่าไร่คับ ค่าใช้จ่ายในการเรียนเท่าไร่คับเรียนกี่ปี

โดย : อดิศักดิ์ หลักคำ   email : adisak_eak38@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10:01:11 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 55

วิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาไหม่ยังค่ะ

โดย : รัตนา กำยาน   email : Ruttanajung@hotmail.co.th เมื่อ วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09:27:49 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 56

ค่าใช้จ่ายทั้งเทอมเท่าไรค่ะ

โดย : รัตนา กำยาน   email : Ruttanajung@hotmail.co.th เมื่อ วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09:29:42 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 57

พ่อให้ไปเรียนไฟ้ฟ้ากำลังที่เทคนิคเพื่อมาช่วยงานน้า อยากถามว่าที่เทคนิคมีผู้หญิงเรียนไฟ้ฟ้ากำลังไหมค่ะ

โดย : เบญค่ะ เมื่อ วันพฤหัส ที่ 22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10:54:57 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 58

พ่อให้ไปเรียนช่างยน๖โดย : วุฒิพงษ์   email : Ruttanajung@hotmail.co.th เมื่อ วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2555 เวลา 14:29:19 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 59

เรียนช่างกลผู้ชายครับยีงไม่มีเพื่อนครับใครไม่มีที่อยู่ติดต่อได้ ปี2556 ครับ ติดต่อ 0854616761

โดย : กฤตพัฒน์   email : krittapat17@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 18:35:31 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 60

ผมเรียนช่างกล ปวช ใครไม่มีที่อยู่พอดีผมอยู่คนเดียวค่าห้องประมาณ2400 ผมจ้องไว้เเล้ว หาเพื่อนผู้ชายไม่เกเรครับ ติดต่อ 0854616761 เรียนประมาณเดือนพฤษภาคม2556นะครับ

โดย : กฤตพัฒน์   email : krittapat17@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 18:41:07 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 61

ตามหาเพื่อนครับ ปวช.ก่อสร้าง ปี ๒๕๒๘-๒๕๓๐ ติดต่อ รัตนชัย สหวรรักษ์ นายช่าง อบจ.ร้อยเอ็ด โทร ๐๘๑๙๙๐๐๗๙๐/จ.ส.อ.ยุทธศิลป์ วุฒิสินธ์ ร.๖ พัน.๓ อุบลฯโทร ๐๘๙๔๒๘๐๒๑๒ อยากรู้ตอนนี้เพื่อนอยู่ไหนบ้าง

โดย : เกิ้ล - เอ๋   email : glegudpeng@hotmail.co.th เมื่อ วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2556 เวลา 20:17:30 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 62

ยังมีสอนภาคค่ำไหมค่ะ

โดย : รุ่ง   email : rungfar_muy@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 19:28:46 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 63

เทคนิคอุบล ไม่มีเปิดภาคค่ำ หรือ เสาร์-อาทิตย์ ค่ะ

โดย : คนเทคนิคอุบลฯ เมื่อ วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2556 เวลา 08:31:11 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 64

เปิดรับสมัคร ปวช. 1 วันไหนครับ

โดย : อำานาจ   email : phaiamnat@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2556 เวลา 20:25:12 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 65

เปิรับสมัคปวส. วันไหนคร้

โดย : น้ำหวาน   email : the.tay.055teylovely@gmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 14:10:30 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 66

เปิดรับสมัคปวส. วันไหนค่ะ

โดย : ปาจารี   email : aim-Pajaree@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 16:37:44 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 67

วันที่22กุมภา


โดย : กฤตพัฒน์   email : krittapat17@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 07:02:57 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 68

รอบโค้วต้า หมดเขต 15 ก.พ. 56
รอบปกติ เปิดรับสมัคร ทั้งระดับ ปวช.และ ปวส. ประมาณ กลางเดือน มี.ค. 56 ค่ะ


โดย : คนเทคนิคอุบลฯ เมื่อ วันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2556 เวลา 11:48:49 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 69

น้องๆ ที่จบการศึกษาปี 2556 นี้ที่ยังไม่มีที่ทำงาน
บริษัท ซันฟีด จำกัด อ.หนอง จ.สระบุรี กำลังเปิดรับสมัครพนักงาน
วุฒิ ปวส.ช่างทุกสาขา จำนวนหลายอัตรา
สนใจสอบถามได้ที่ พี่เอ๋ / พี่อร
089-9049914 , 086-1212023


โดย : พี่เอ๋ บริษัทซันฟีด จำกัด   email : wichita_i@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2556 เวลา 16:26:45 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 70

ต้องการเรียนต่อ ปวส. รับสมัครวันใหนบ้างครับ และค่าเทอมเท่าไหร่ ร่วมค่าใช้จ่ายแรกเข้าเท่าไหร่ครับ

โดย : ณรงค์ศักดิ์   email : pla-toto@windowslive.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 21 กุมภาพันธุ์ 2556 เวลา 12:46:27 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 71

ระดับ ปวส.สาขายานยนต์มีเรียนภาคเสาร์-อาทิตรึป่าวคับ หรือวันอาทิตวันเดียว
แล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ช่วยตอบด้วยนะคับขอบคุณคับ


โดย : กิต   email : kitsanamodify@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2556 เวลา 00:55:56 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 72

ทำไมเทคนิคอุบลสาขาเครื่องกล ยานยนต์ ไม่มีผู้หญิงเลยค่ะแล้วน้องสาวผมจะเรียนได้หรอครัฟสมัคร
ไว้แล้วจะเรียนได้หรึเปล่าไม่รู้เพราะมีแต่ผู้ชาย


โดย : วรวุฒิ สารัง   email : fasar_1994@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 20:01:35 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 73

ผู้หญิงเรียน เทคนิคสาขา เครื่องกล ยานยนต์ ได้ไหมค่ะ

โดย : วราภรณ์   email : fajak2537@gmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 20:11:21 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 74

เป็นวิทยาลัยที่หน้าเรียน


โดย : จันทรา หาระสาย   email : tow_55555@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม 2556 เวลา 08:03:02 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 75

อยากทราบว่าจะเปิดรัสมัคสอบตรงรอบที่สองอยู่หรือปล่าวครับ

โดย : ทรงศักดิ์ คุรเจริญ   email : oudsongsak@gmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 19:21:26 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 76

รับสมัครวันไหนครับ

โดย : เพิ่มทรัพย์ ทองหมื่น   email : tonotmx@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 14:53:55 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 77

อยากทราบว่าแบบฟอร์มชุดนักศึกษาหญิงของวิทยาลัยเทคนิคอุบลเป็นแบบไหนค่ะ(ปวส.)

โดย : วนิตยา คำแคน   email : moma2536@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 21 มีนาคม 2556 เวลา 15:56:04 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 78

อยากทราบว่าตอนนี้เปิดสอนด้านใดบ้าง ยังเปิดรับสมัครอยู่มั้ย

โดย : สุรเทพ พันดี   email : minemint.ch@hotmail.co.th เมื่อ วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 19:28:21 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 79

-เทคนิคไม่มีเรียนภาคคำ่ำหรือเสาร์-อาทิตย์นะค่ะ เรียนตามปรกติ จันทร์ถึงศุกร์ แต่มีบางกรณีที่อาจารย์นัดเรียนวันเสาร์เนื่องจากมีกิจกรรมแทรกในวันที่เรียน
-ผู้หญิงเทคนิคมีเรียน ช่างอิเล็คฯ ช่างกล ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง คอมฯ ช่างยนต์ เคยมีนะ ตอนที่เรียนตอนสมัยนั้นปี 52-53
-เปิดสอน ช่างกล ช่างยนต์ ช่างก่อสร้าง ช่างเชื่อม ช่างอิเล็คฯ สถาปัตย์ คอมพิวเตอร์มีแยกย่อยๆๆหน้าจะสาม สาขานะ
-ส่วนเครื่องแบบนักศึกษาหญิง เป็นกระโปรงทรงเอแบบมหาลัยก้ได้เอวต่ำเอวสูงแล้วแต่ชอบสีดำ สีกรม เสี้อเชิ้คแขนสั้นสีขาว กรณีคอมพิวเตอร์ใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว มีสูท ผูกเน็คไท
สรุปคือใส่เหมือนเรียนมหาลัย รองเท้าสีดำแฟชั้นก็ได้ ส้นสูงต่ำ ตามใจ ไม่เปิดปลายเ้ท้าโดย : ืNF ศิษย์เก่า เมื่อ วันพฤหัส ที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา 18:54:52 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 80

พ่ออยากให้เรียนช่างยนต์ ชอบอยู่นะคร๊าฟแต่

โดย : นศท ธีรยุทธ มูลแก้ว   email : maxkhumkham@gmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 15:23:19 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 81

ขอให้เทคนิคอุบลจงเจริญยิ่งๆขึ้นไปครับ

โดย : คมกฤช ศรีเลิศ   email : srilert0252@gmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 16:45:44 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 82

ทำไมเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคเข้าไม่ได้คับ มีเว็บไซต์อื่นมั้ย

โดย : บอล   email : pinit55_5@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16:50:09 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 83

อยากทราบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการเข้าเรียนคับ ตอนนี้ผมเรียนอยู่ม.3 ที่เกาะสมุย อยากที่จะไปเรียนต่อที่เทคนิคอุบลแต่ไม่รุข้อมูลเลยคับ

โดย : บอล   email : pinai_samuiza@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16:54:40 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 84

ได้คัฟ

โดย : wdj   email : theooo@gmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 00:35:30 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 85

สมัครเรียนต้องใช้อะไรบ้างครับ

โดย : อนุชา   email : biglovereborn@gmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 07:09:00 น. ลบ


  แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :  
ชื่อ :  
อีเมลล์ :    

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511