<ทำไมเมืองอุบลฯ ถึงมีพิธีศพแบบนกหัสดีลิงค์>-ทำไมเมืองอุบลฯ ถึงมีพิธีศพแบบนกหัสดีลิงค์-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ทำไมเมืองอุบลฯ ถึงมีพิธีศพแบบนกหัสดีลิงค์-
-

               วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณ พระสิริพัฒนาภรณ์ (สมหมาย โชติปุญโญ, บุญเอื้อ) ป.ธ.6 พธ.บ. อดีตเจ้าคณะอำเภอเขื่องใน, อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมือง และอดีตประธานองค์การพระผู้นำพัฒนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองจังหวัดอุบลราชธานี ณ เมรุพิเศษนกหัสดีลิงค์ วัดทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  หลายๆท่านอาจมีความสงสัยว่า พิธีนกหัสดีลิงค์เป็นพิธีศพทางภาคเหนือ ทำไมพระผู้ใหญ่เมืองอุบลฯ มรณะภาพ จึงได้จัดพิธีศพแบบนกหัสดีลิงค์ด้วย

               เดิมทีเมืองอุบลราชธานีมีเชื้อเจ้าชั้นกษัตริย์ จากเมืองเชียงรุ้งแสนหวีฟ้า ได้หนีกองทัพพวกฮ่อหัวขาว ที่ยกมาปล้นเมืองเชียงรุ้งแสนหวีฟ้าและถูกตีแตก พวกฮ่อหัวขาวได้จับเจ้านาย ราษฎร ฆ่าทิ้งเสียเป็นส่วนมาก ส่วนเจ้านายที่เหลือได้แยกย้ายกันหนีออกจากเมือง พาไพร่พลไปพึ่งเมืองที่เป็นญาติพี่น้อง สายที่หนึ่งลงมาอาศัยอยู่กรุงศรีสัตตนาคนหุตล้านช้างเวียงจัน มีสามพระองค์คือ เจ้าอินทรกุมารหนึ่ง เจ้านางจันทรกุมารี หนึ่ง เจ้าปางคำหนึ่ง ภายหลังทั้งสามพระองค์ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช พระเจ้ากรุงศรีสัตตนาคนหุตล้านช้างเวียงจัน ได้รับไว้อุปถัมภ์ในฐานะพระประยูรญาติทางพระมารดา เพราะว่าพระราชธิดาเมืองเชียงรุ้งแสนหวีฟ้าได้มาเป็นพระราชเทวีในอดีตพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีสัตนาคนหุตล้านช้างเวียงจัน จึงให้ทั้งสองพระนครเกี่ยวดองเป็นญาติทางเสกสมรสต่อกันมาช้านาน

               ดังนั้น เมื่อเจ้าอินทรกุมารเสียเมืองแก่พวกฮ่อหัวขาว จึงได้พาไพร่พลมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแห่งพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุตล้านช้างเวียงจัน เพื่อให้ราชสกุลทั้งสองเป็นทองแผ่นเดียวกัน ในครั้งนี้พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชจึงทรงให้เจ้านายที่มาจากนครเชียงรุ้งแสนหวีฟ้าได้อภิเษกสมรสกับพระราชธิดาและพระราชนัดดาของพระองค์ คือ เจ้าอินทรกุมารได้อภิเษกสมรสกับพระราชนัดดาของพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช ได้ พระโอรสด้วยกัน 1 พระองค์ คือ พระเจ้าองค์นก แห่งหลวงพระบาง (องค์ที่ 2) เจ้านางจันทกุมารีได้อภิเษกสมรสกับพระอุปยุพราช คือ พระราชบุตรของพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช ได้พระราชโอรสด้วยกัน 2 พระองค์ คือ พระเจ้ากิงกิสราชแห่ง หลวงพระบาง (องค์ที่ 1) และพระเจ้าอินทรเสน พระเจ้าหลวงพระบางองค์ที่ 3 ซึ่งทรงเป็นต้นพระราชวงศ์หลวงพระบาง (ณ หลวงพระบาง)

               เจ้าปางคำ (เจ้าน้า) ผู้เป็นน้องของ เจ้าอินทรกุมารและเจ้านางจันทกุมารีได้ อภิเษกสมรสกับพระราชนัดดาของพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชได้โอรส คือ พระเจ้าตา เจ้าผู้ครองเมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบานแทนพระบิดา คือ เจ้าปางคำ ซึ่งเป็นต้นราชวงศ์ของเมืองอุบลราชธานี เจ้านายดังกล่าวที่เป็นเชื้อสายเชียงรุ้งแสนหวีฟ้ามาสร้างเมืองอุบลราชธานีก็คือ เจ้าคำผง หรือ พระปทุมวรราชสุริยวงศ์ ซึ่งเป็นหลานของเจ้าปางคำ

               พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดเกล้าให้พระปทุมราชวงศา (เจ้าคำผง) เป็นพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) และเสริมนามเมืองอุบลขึ้นเป็นเมีองอุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราช เมื่อพ.ศ. 2335 และพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ ครองเมืองอุบลราชธานีมาตั้งแต่ตั้งเมืองเป็นเวลา 17 ปี ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2338 สิริอายุได้ 85 ปี ทำศพเมรุนกสักกะไดลิงค์เผาที่ทุ่งศรีเมือง จึงเป็นประเพณีการเผาศพแบบนกหัสดีลิงค์ของเมืองอุบลฯ ตั้งแต่นั้นมา

               ตามธรรมเนียมของเจ้านายเมืองอุบลราชธานี เมื่อถึงแก่อสัญกรรมแล้ว จะมีการสร้างเมรุเป็นรูปนกหัสดีลิงค์ตามโบราณราชประเพณีของเมืองเชียงรุ้งแสนหวีฟ้า สืบมาถึงยุคเมืองอุบลราชธานี ตำแหน่งที่จะมีสิทธิ์นำศพขึ้นนกหัสดีลิงค์ได้นั้น จะต้องเป็นเจ้าเมืองและเจ้าอุปฮาด เจ้าราชวงศ์ เจ้าราชบุตร เจ้านายที่ว่านี้เรียกว่า อัญญาสี่ และลูกหลานท่านที่กล่าวมา นอกจากนี้แล้วไม่มี สิทธิ์ที่จะขึ้นนกหัสดีลิงค์ได้ เว้นแต่พระเถระผู้ใหญ่ของเมืองเท่านั้น พิธีสร้างเมรุนกหัสดีลิงค์นี้จึงไม่ค่อยมี เนื่องจากเชื้อวงศ์เจ้านายพื้นเมืองไม่ค่อยมี คงจะมีได้ก็เฉพาะพระเถระผู้ใหญ่เท่านั้น

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511