<อุบลราชธานี เมืองหลวงอาเซียนแห่งอีสาน>-อุบลราชธานี เมืองหลวงอาเซียนแห่งอีสาน-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-อุบลราชธานี เมืองหลวงอาเซียนแห่งอีสาน-
-

อุบลราชธานี เมืองหลวงอาเซียนแห่งอีสาน

รายการ iASEAN ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2556

- เส้นเขตแดน ลวดหนามกั้นสัมพันธ์ไทย-ลาว-กัมพูชา
- "ช่องเม็ก" พรมแดนบ่กั้นสายสัมพันธ์การค้าไทย-ลาว
- ชม "หอไตรอาเซียน" ณ เมืองอุบลฯ
- ภาษาอาเซียน วัดวาอาราม

Keyword: เศรษฐกิจ , อาเซียน , ท่องเที่ยว , ประธาน , ภาคอุตสาหกรรม , เส้นเขตแดน , ภาษา , asean , แข่งขัน , aec , สนุก , ธุรกิจบริการ , ภาษาอาเซียน , ลวดหนาม , มั่นใจ , iasean , asean insight , asean index , การเปิด aec , ฐานะ , อนาคตของนักลงทุน , กั้นสัมพันธ์ , ไทย-ลาว-กัมพูชา

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511