<หลวงพ่อวิริยังค์ ศิษย์หลวงปู่มั่น เปิดสถาบันสอนหลักสูตรครูสมาธิ ที่อุบลฯ>-หลวงพ่อวิริยังค์ ศิษย์หลวงปู่มั่น เปิดสถาบันสอนหลักสูตรครูสมาธิ ที่อุบลฯ-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-หลวงพ่อวิริยังค์ ศิษย์หลวงปู่มั่น เปิดสถาบันสอนหลักสูตรครูสมาธิ ที่อุบลฯ-
-

               หลวงพ่อวิริยังค์ ศิษย์หลวงปู่มั่น เปิดสถาบันสอนหลักสูตรครูสมาธิ ที่อุบลฯ ให้ผู้สนใจเรียน ช่วงเสาร์-อาทิตย์หกเดือนจบ เผยหลายรายเรียนแล้วสุขภาพร่างกายดีขึ้น แถมเรียนฟรีมีอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร 

               นางนิภาพร  จำปาวงศ์ กรรมการสถาบันพลังจิตตานุภาพ 44 วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร เป็นสถาบันที่ถูกจัดตั้งขึ้น ตามเจตนารมณ์ของ พระธรรมมงคลญาณ หรือหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ พระเกจิสายวิปัสนากัมฐานชื่อดัง ศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งได้เปิดสถาบันเพื่อจัดสอนหลักสูตรครูสมาธิในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจฝึกสมาธิได้เข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยการเรียนมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เรียนในช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติญาณสมาธิในระดับประชาชนทั่วไป เพื่อให้เห็นความสำคัญของการเจริญวิปัสนา ซึ่งเป็นผลดีต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และก่อให้เกิดความมีเมตตา สร้างสังคมที่เป็นสุขให้เกิดขึ้น โดยสถาบันพลังจิตตานุภาพที่ตั้งขึ้นที่ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร จ.อุบลราชธานี ถือเป็นสาขาที่ 44 ของทั่วประเทศ โดยมีการอบรมหลักสูตรครูสมาธิที่วัดสุปัฏนามรามวรวิหารมาแล้วทั้งสิ้น 32 รุ่น ๆ ละ 6 เดือน ปัจจุบันเริ่มเรียนในรุ่นที่ 33 ซึ่งเปิดปฐมนิเทศไปเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2556 และจะสิ้นสุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า ซึ่งขณะนี้ยังคงเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าเรียนอยู่จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2556 นี้     

               ส่วนวัตถุประสงค์ของการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว พระธรรมมงคลญาณ หรือหลวงพ่อวิริยัง มีเจตนารมย์แน่วแน่ที่จะสร้างคนให้มีสมาธิปัญญา ซึ่งจะส่งผลดีกับสังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวม ซึ่งเมื่อเรียนแล้วต้องการให้ขยายผลออกไปยังบุคคลอื่นต่อไป เพื่อให้กลายเป็นสังคมแห่งความดีและการมุ่งฝึกปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อตนเองและสังคม ซึ่งขณะนี้ นายสิทธิชัย โควสุรัตน์  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และภรรยา ได้เป็นเจ้าภาพในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมดังกล่าวพร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาถวาย เพื่อให้ผู้เรียนหลักสูตรดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์ในการฝึกครูสมาธิตลอดไป ส่วนลักษณะการเรียนการสอน นอกจากเรียนในภาคทฤษฎีแล้วยังมีการเรียนในภาคปฏิบัติโดยการฝึกสมาธิ เช้า บ่าย เช่น นั่งสมาธิ เดินจงกรม และการออกภาคสนามเพื่อปฏิบัติศาสนกิจอีกด้วย ซึ่งเมื่อฝึกครบ 6 เดือน และผ่านการสอบ จะได้รับใบประกาศนียบัตรให้ ซึ่งตลอดหลักสูตรผู้เรียนเสียค่าใช้จ่ายเพียง 40 บาท เป็นค่าทำบัตรและเหรียญรุ่นเท่านั้น  การรับประทานอาหารกลางวันและเครื่องดื่มทางสถาบันฯ มีสนับสนุนให้ฟรีทั้งหมด 

               ซึ่งที่ผ่านมาแต่ละรุ่นมีผู้สมัครเรียนรุ่นละประมาณ 200 คน ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ เช่น แพทย์ พยาบาล ครู ตลอดจนประชาชนที่สนใจ  โดยการเข้าร่วมไม่ต้องสวมใส่ชุดขาวเพื่อปฏิบัติธรรมก็ได้  โดยหลังจบหลักสูตรจะได้ใบประกาศนียบัตร ซึ่งที่ผ่านมาผู้เรียนหลายรายมาเรียนรู้แล้วเกิดผลดีต่อสุขภาพ เนื่องจากการฝึกสมาธิทำให้ร่างกายและจิตใจสะอาดบริสุทธิ์โรคภัยต่างๆ จึงหายไปได้เอง นอกจากนี้ยังทำให้เป็นผู้มีจิตใจสุขุม นุ่มนวล มีเมตตากับคนทั่วไป อันนำมาซึ่งความสงบสุขในสังคมอีกด้วย  จึงเชิญชวนประชาชนที่สนใจใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ ได้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรครูสมาธิ โดยเตรียมเอกสารประกอบคือ รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 รูป , สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด , สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด สมัครได้ที่อาคารยุวพุทธ โดยเรียนในช่วงเวลา 09.00-16.30 น. ระยะเวลาเรียนทั้งสิ้น 200 ชั่วโมง หรือ 6 เดือน โดยสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 081-9768213 , 087-2460542 และ 081-9999412-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511