<จังหวัดอุบลราชธานี เปิดจุดรับจำนำข้าวแล้ว 36 จุด ใน 10 อำเภอ>-จังหวัดอุบลราชธานี เปิดจุดรับจำนำข้าวแล้ว 36 จุด ใน 10 อำเภอ-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-จังหวัดอุบลราชธานี เปิดจุดรับจำนำข้าวแล้ว 36 จุด ใน 10 อำเภอ-
-

               โรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 56/57 ทั้งสิ้น 50 ราย ได้เปิดจุดรับจำนำข้าวแล้ว 36 จุด ในพื้นที่ 10 อำเภอ และกำลังรออนุมัติเปิดจุดอีก 10 แห่ง           

               นางสาวปาริชาติ พงศ์พันเทวา การค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับ จังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับจำนำข้าวนาปี ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 36 แห่ง ใน 10 อำเภอ ประกอบด้วย 

               อำเภอเดชอุดม 9 ราย ได้แก่ บริษัทประสิทธิ์ชัยอุบล 2011 (โซลาร์ไรซ์) จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวสินสมบูรณ์, ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวอุบลธัญกิจ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวเกียรติอนันต์, ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเดชอุดมเกษตรไพบูลย์, ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีกิจไพบูลย์อุบล, ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชอุดมศิริโชคและห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไทยยงเฮง,บริษัทจำกัดข้าว ซี.พี จำกัด        

               อำเภอวารินชำราบ 7 ราย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวอุบลสหรุ่งเรือง, ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลชัยรุ่งเรือง, บริษัทโรงสีข้าวแหลมทองอุบล จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเทอดไทย, ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีวิเชียรทรัพย์, ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวเอกไพบูลย์และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุบลราชธานี,

               อำเภอพิบูลมัวสาหาร 3 ราย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีอุบลอินเตอร์ไรซ์, ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรเจริญทวีโชค และบริษัทจำกัด ไตรหิรัญ 2555 ,

               อำเภอสำโรง 2 ราย ได้แก่ ได้แก่ บริษัท อุบลธัญชาติ จำกัด, บริษัทโรงสีข้าวยิ่งไพบูลย์ (2007) จำกัด

               อำเภอตระการพืชผล 6 ราย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีอุดมชัย, ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีข้าวกิจอุดม, ห้างหุ้น ส่วนจำกัด โรงสีข้าวทองพืชผล ,บริษัท โกลควอลิทีมิล จำกัด, บริษัทโรงสีเนรมิต จำกัด,ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวชัยมงคล,

               อำเภอบุณฑริก 2 ราย สหกรณ์การเกษตรบุณฑริก จำกัด (นอกพื้นที่), โรงสีข้าวแหลมทองบุณฑริก,

               อำเภอม่วงสามสิบ 2 ราย บริษัท อิสานใต้ ค้าข้าว จำกัด, บริษัท โรงสีข้าวเกษตรธัญอุบล จำกัด

               อำเภอเขื่องใน 3 ราย ได้แก่ บริษัทโรงสีข้าวอุบลแสงเจริญรุ่งเรือง 2009 จำกัด, บริษัทจำกัดชัยวัฒนาธัญญะ, ท่าข้าวศรีเจริญ (นอกพื้นที่),

               อำเภอเขมราฐ 1 ราย ได้แก่บริษัท เอส.เค. กรีนอโกรโปรดักส์ จำกัด

               และอำเภอสว่างวีระวงศ์ 1 ราย ได้แก่โรงสีโพธิ์เจริญ

               นอกจากนี้ยังมีโรงสีที่อยู่ระหว่างการรออนุมัติเปิดรับจำนำข้าวอีก 10 ราย และอีก 3 รายอยู่ระหว่างการทำหนังสือค้ำประกัน พร้อมนี้องค์การคลังสินค้า ได้ยกเลิกโรงสีที่อนุมัติเปิดจุดคือ ท่าข้าวเฮงพาณิชย์

ขอบคุณข่าวโดย ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511