<รถไฟไทย บริการพ่วงรถนั่งปรับอากาศชั้น 2 วีลแชร์ อุบล-กรุงเทพ เริ่ม 6 ม.ค.57>-รถไฟไทย บริการพ่วงรถนั่งปรับอากาศชั้น 2 วีลแชร์ อุบล-กรุงเทพ เริ่ม 6 ม.ค.57-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-รถไฟไทย บริการพ่วงรถนั่งปรับอากาศชั้น 2 วีลแชร์ อุบล-กรุงเทพ เริ่ม 6 ม.ค.57-
-

               ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ขบวนรถด่วนที่ 67 กรุงเทพ - อุบลราชธานี และตั้งแต่วันอังคารที่ 7 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ขบวนรถด่วนที่ 68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ ทั้ง 2 ขบวนนี้จะพ่วงรถนั่งปรับอากาศชั้น 2 วีลแชร์ รุ่น JR-West ให้บริการ

               โดย รถนั่งรุ่นนี้ได้ดัดแปลงมาจากรถนั่งชั้น 3 ปรับอากาศ รุ่น JR-West เดิม ปรับเปลี่ยนเบาะ และระบบให้สามารถตอบสนองและเพื่อให้ผู้พิการสามารถใช้บริการได้ ซึ่งรถรุ่นนี้มีลิฟท์ไฮดรอลิกส์นำวีลแชร์ไปบนตู้โดยสารได้ด้วย ซึ่งการดัดแปลงนั้นดำเนินการโดยช่างฝีมือของโรงงานมักกะสัน (การรถไฟแห่งประเทศไทย)

               โดย ที่ผ่านมาได้มีการพ่วงเข้ากับรถด่วนที่ 69/70 กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพ และ ขบวนรถด่วนพิเศษนครพิงค์ที่ 1/2 กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ แล้ว ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรให้เพิ่มอีก 2 ขบวน คือเป็นสายตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ขบวน และสายใต้ 1 ขบวน  สำหรับสายใต้นั้น เตรียมพบกันได้กับ "ขบวนรถด่วนพิเศษระหว่างประเทศที่ 35/36 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ"

               อนึ่ง รถนั่งรุ่นนี้ไม่มีเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าในตัว ต้องใช้การแชร์ไฟร่วมกับรถนอนปรับอากาศ ฉะนั้นจะสามารถพ่วงได้เฉพาะขบวนรถที่มีตู้ปรับอากาศเท่านั้น ขณะนี้สามารถจองตั๋วโดยสารได้แล้วนะคะ ราคาในภาพเป็นราคาจากสถานีกรุงเทพ

by : PR Team การรถไฟแห่งประเทศไทย

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511