<ศาลอาญาอุบลฯ มีคำพิพากษาจำคุกอธิการบดี ม.อุบลฯ 2 ปี ปรับ 18,000 บาท>-ศาลอาญาอุบลฯ มีคำพิพากษาจำคุกอธิการบดี ม.อุบลฯ 2 ปี ปรับ 18,000 บาท-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ศาลอาญาอุบลฯ มีคำพิพากษาจำคุกอธิการบดี ม.อุบลฯ 2 ปี ปรับ 18,000 บาท-
-

               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวุ่นไม่เลิก เหตุอธิการบดีไม่ยอมเพิกถอนคำสั่งรับผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลฯกลับเข้ารับราชการหลังจากที่คณะกรรมการอุธรณ์ของก.พ.อ.มี มติทำให้ อดีตผู้อำนวยการกองคลังผู้เสียหายยื่นฟ้องศาลอาญาอุบลฯศาลมีคำพิพากษาจำคุก อธิการบดี ม.อุบลฯ 2 ปี ปรับ 18,000 บาท โทษจำรอลงอาญา 2 ปี

               ผู้สื่อข่าวจังหวัดอุบลราชธานีรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2557 ที่ห้องพิจารณาคดี 2 ศาลจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวอรนภา เรืองกุล ผู้พิพากษาได้อ่านคำพิพากษา คดีดำที่ อ.666/56 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการโดยศาลจังหวัดอุบลราชธานีมีคำพิพากษาลงโทษจำ คุกรองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำเลยในความผิดในข้อหาการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดย ทุจริต เป็นเวลา 2 ปีปรับ 18,000 บาท คำนำสืบของจำเลยในชั้นพิจารณาเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 เห็นสมควรลดมาตราส่วนโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุก 1 ปี 4 เดือน ปรับ 12,000 บาท เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษคุกมาก่อนทั้งจำเลยรับราชการมานานและเคย มีประวัติเด่นในงานราชการนับว่าเป็นประโยชน์แก่ส่งวนรวมจึงเห็นควรให้รอการ ลงโทษมีกำหนด 2 ปี


รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดี ม.อุบลราชธานี

               คดีนี้เมื่อวันที่ 24 พ.ค.54 รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำเลยได้มีคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงโจทก์คือ นางรัชนี นิคมเขตต์ อดีตผู้อำนวยการกองคลัง สำนักอธิการบดีมหาวิทยาอุบลราชธานี ต่อมาจำเลยได้มีคำสั่งลงโทษทางวินัยโจทก์ โดยลงโทษปลดออกจากราชการ

               ต่อมาโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ซึ่งต่อมาคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ร้องทุกข์และจรรยาบรรณ ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้พิจารณา ซึ่งผลอุทธรณ์ฟังขึ้นมีมติให้ลดโทษจากผิดวินัยร้ายแรงเป็นไม่ผิดวินัยร้าย แรงให้เหลือเป็นโทษตัดเงินเดือน 3-5 % เป็นเวลา 3 เดือน และให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพิกถอนคำสั่งปลดโจทก์ออกจากราชการและให้ออกคำสั่งกลับเข้ารับราชการดังเดิม

               จำเลยมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องสั่งเพิกถอนคำสั่งที่สั่งปลดโจทก์ออกจากราชการ และสั่งให้โจทก์กลับเข้ารับราชการ แต่ปรากฏว่าจำเลยไม่ปฏิบัติตามมติทำให้ให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โดยจำเลยไม่ยอมสั่งเพิกถอน คำสั่งดังกล่าว

               การกระทำของจำเลยที่ไม่ยอมให้โจทก์กกลับเข้ารับราชการเป็นการ ทำละเมิดต่อโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายและทำให้โจทก์ไม่ได้รับเงินปัน ผลและค่าเสียหายจากการที่โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียง เสียขวัญและกำลังใจถูกสังคมดูหหมิ่น ดูแคลนและเสียโอกาสไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 698,724 บาท เหตุเกิดที่ ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ

               การกระทำของจำเลยเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดย ทุจริต ศาลพิเคราะห์ประกอบคำฟ้องแล้ว จึงเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยกระทำผิดจริงตามฟ้อง พิพากษาลงโทษจำคุกดังกล่าว

               ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ยังมี รองศาสตราจารย์ธาดา สุทธิธรรม อดีตคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มหาวิทยาลัยอุบลฯ มีคำสั่งไล่ออกจากราชการแล้ว ยังมีคำสั่งปลดออกอีก 2 รายประกอบด้วย นายสุภชัย หาทองคำ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และนางสายฝน สำราญ หัวหน้างานงบประมาณ ต่อมาทั้ง 3 คนได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.พ.อ.ซึ่งผลอุทธรณ์ฟังขึ้น มีมติให้ลดโทษจากผิดวินัยร้ายแรงเป็นไม่ผิดวินัยร้ายแรง ให้เหลือเป็นโทษตัดเงินเดือน 3-5 % เป็นเวลา 3 เดือน และสั่งให้กลับเข้ารับราชการ แต่ทางมหาวิทยาลัยก็ยังไม่ดำเนินการจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งยังมีคดีฟ้องอธิการบดี ม.อุบลฯ อยู่ที่ศาลรอการพิจารณาอีก

 

ขอบคุณข่าวโดย www.banmuang.co.thความคิดเห็นที่ 1

เป็นการออกคำสั่งทางปกครอง ที่มีผลบังคับใช้โดยไม่ชอบ...(ใช้อำนาจเกินส่วน ที่มีในการบริหารองค์กร) #ผมเรียนอยู่ ม.อุบล

โดย : God O'Din   email : odin1820@gmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 20 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 09:19:58 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 2

อธิการท่านเป็นคนดี เป็นคนตรง ทำการลงโทษผู้ที่ทุจริตต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรากฎว่า กพอ กำหนดให้ได้รับการลงโทษเพียงตัดเงินเดือนและทาง กพอ อนุญาติให้กลับเข้าทำงานได้ และพวกทุจริตก็ฟ้องท่านอธิการกลับ ใช้ช่องว่างทางกฎหมายนี้เอาคืนท่าน ขอให้ทุกท่านที่อ่านโปรดติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น เป็นเรื่องที่ซับซ้อน ขอเป็นกำลังใจให้ท่านอธิการ ขอให้คุณความดีเอาชนะพวกโกงกินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ได้

โดย : Anan god   email : ananboonju@gmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 20 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 09:52:25 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 3

ขอเป็นกำลังใจให้ท่านอธิการบดีค่ะ สู้ๆๆ

โดย : yuieka   email : yuieka@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 20 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 13:56:42 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 4

ป.อ.157 ประกอบ 78

โดย : ^^ เมื่อ วันพฤหัส ที่ 20 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 14:18:00 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 5

ศาลอาญาอุบล? ศาลจังหวัดอุบล ไม่ใช่หรือ
ในระดับจังหวัด เห็นมีแต่เรียกว่า ศาลจังหวัด.. หรือศาลแขวงจังหวัด.. และก็รับฟ้องทั้งคดีแพ่ง
คดีอาญา
เห็นแต่ในกรุงเทพ ที่มีแยกเป็น ศาลอาญากรุงเทพ ศาลแพ่งกรุงเทพ


โดย : @#$ เมื่อ วันพฤหัส ที่ 20 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 14:35:26 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 6

กรรมุนา วตตีโลโก .. สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม สู้ๆ ครับ ขอให้รับผลดั่งปรารถนาให้ผู้อื่นรับเช่นเดียวกัน หากปรารถนาดีก็ขอให้ผ่านไปด้วยดี หากปรารถนาชั่วก็ขอให้รับไปอย่างหาที่สุดสิ้นมิได้ สาธุ ..

โดย : เอวัง เมื่อ วันพฤหัส ที่ 20 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 16:05:39 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 7

นี่คือตัวอย่างของคำว่า "ลุแก่อำนาจ" ได้เป็นอย่างดี อธิการมีอำนาจหน้าที่จริงในการตั้งกรรมการสอบวินัย เเละเมื่อผลสอบว่าผิด ก็ให้ออกจากราชการ เเต่ผู้ถูกให้ออกก็มีสิทธิ์ในการอุทธรณ์ตามลำดับระเบียบปฏิบัติ เเล้วเมื่อผลจาก ก.พ.อ. ตีกลับมาเเบบนั้นเเล้วอธิการไม่ปฏิบัติตาม นี่แหละที่ผิด ฝ่าฝืนคำสั่ง แบบนี้เท่ากับ ก.พ.อ.ไม่มีความหมายอะไร เเล้วอันสุดท้ายนี่ผลคดีมันมาจากศาลนะครับ ท่านที่ให้กำลังใจก็เข้าใจ เเต่นิสัยกับกฏหมายมันคนละเรื่องครับ ผิดก็คือผิด ต้องว่าไปตามระเบียบตามกฏหมาย ถ้าไม่เคารพกฏหมายในประเทศ ก็คงต้องไปอยู่ต่างประเทศล่ะครับ

...กฏแห่งกรรม ยุติธรรมที่สุด


โดย : in LAW   email : japan_cheryo@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 20 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 20:21:42 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 8

แล้วทำไมถึงคิดว่าเค้าทำผิด ก็ในเมื่อคนเค้าไม่ได้คดโกง แต่ ท่านอธิการก็ไม่ยอมฟัง ไม่ไต่ถึงเรื่องราว เราเป็นพนักงานอยู่ในนั้น เราย่อมรู้ว่าสิ่งที่อธิการฯทำ มันผิด เพราะคนที่โกงไปกลับลอยนวล แต่พวก ผอ.กองคลัง รองฯอธิการ หน.งาน ต่างหากที่ต้องได้รับผล พวกคุณไม่ทราบ ต่างหาก

โดย : คนทำงานในม.   email : jirapa_1234@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 20 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 20:23:20 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 9

ก่อนลงโทษผู้กระทำผิดมีขั้นตอนต้องสอบข้อเท็จจริง สอบวินัย สอบละเมิด กรรมการทั้ง3ชุดมีสำนวนสรุป กับบุคคลที่ฟ้องอธิการบดีผิดวินัยจริง ผิดละเมิดจริง ผู้ถูกลงโทษมีสิทธิอุทรณ์กับกพอได้แต่ ก.พ.อไม่ได้ดำเนินการเองให้ อ.ก.พ.อพิจารณา ซึ่งไม่มีอำนาจ และก.พ.อไม่ลงลายมือชื่อในคำสั่ง ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองโดยมิชอบ แล้วทำไมอธิการต้องปฏิบัติการคำสั่งทางปกครองที่มิชอบด้วยกฎหมาย. อธิการรอเอกสารตอบจากก.พ.อ โทษที่อ.ก.พ.อ. ยังบอกว่าผิด แสดงว่าทำผิดจริง แล้วอธิการผิดตรง อยากรู้เหมือนกันว่าศาลสั่งลงโทษคนไม่ผิดได้อย่าง คนโกงไม่ผิด คนดีรอลงอาญา นี้คือศาลที่เป็นที่พึ่งชองคนมีเงิน (เงินจากไหนคงรู้นะ). คนดีๆๆๆจะทราบว่าท่านอธิกการเป็นคนดี ซื่อสัตย์ พระคุ้มครองเสมอ เวรกรรมมีจริง เป็นกำลัังใจให้

โดย : คนในม. เมื่อ วันพฤหัส ที่ 20 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 21:54:11 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 10

เป็นกำลังใจให้อธิการบดีในการต่อสู้และจัดการการทุจริตคอรัปชั่น และจัดการพวกขี้โกงไม่ให้มีที่ยืนหรือสร้างความเสียหายอีกต่อไป เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ

โดย : เพื่อนเก่า   email : pairoj.amata@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 09:24:48 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 11

ขอเป็นกำลังใจให้ท่านอธิการบดี ม.อุบลฯ ที่กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง แต่คงต้องกลับมาพิจารณาดูว่าอะไรคือช่องโหว่ของคดีความ ท่านคงรู้ดี...เป็นคนดีต่อไป...

โดย : เป็น อยู่ คือ   email : sbsbsbsb@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 10:29:17 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 12

เป็นพระก็ปาราชิกแล้วครับ ไม่เป็นไรสู้ๆครับ พระยันตระยังมีคนศรัทธากราบไหว้ ท่านก็เช่นกันครับ ว่าแต่ควรจะลาออกจากตำแหน่งนะครับ เพราะผิดอาญาข้อนี้จะผิดวินัยร้ายแรงด้วย วัดจะได้ไม่มัวหมอง

โดย : คนในสุด เมื่อ วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 18:34:26 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 13

สำหรับ คห 9 กรุณาไปเปิดข้อบังคับว่าด้วยการพิจารณาอุทธรณ์ ข้อ 4(เป็นข้อบังคับประกอบ พรบ กพอ พศ 47) นะครับ ระบุว่าเป็นอำนาจของ กพอ ที่จะแต่งตั้ง อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แทนได้ (จะได้ไม่ตีโง่อีก) ส่วนความเห็นที่ว่า ศาลยุติธรรมเป็นที่พึ่ง(ของคนมีเงิน)นั้น ผมว่าท่านกำลังหมิ่นศาลนะครับ ถ้าอยากไปตีโง่ต่อในคุก(เป็นเพื่อนท่านอธิการคนดี) ก็บอกชื่อจริงมานะครับ จะจัดให้

โดย : คนใน(อีกที) เมื่อ วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 19:24:44 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 14

ขอตอบแบบเคลียร์ ๆ เลยนะคะ ส่วนผู้ที่อยากจะให้เหตุผลโต้แย้งก็ขอให้ช่วยใช้ "เหตุผล" จริงๆ นะคะ ไม่ใช่มาพูดคลุมเคลือใส่ร้ายป้ายสีคนอื่น ใส่ร้ายศาล ทำแบบนั้นไม่ดีค่ะ คนโง่จะหลงเชื่อได้ บางคนถึงไม่โง่แต่ได้ผลประโยชน์ไปเยอะก็จะได้ทีออกมาเห่าหอนแบบไร้เหตุไร้ผลค่ะ
1. คุณความเห็นที่ 9 ที่บอกว่าศาลเป็นที่พึ่งของคนมีเงิน ถามง่ายๆ เลยว่า ระหว่างอธิการบดีของมหาวิทยาลัย กับคุณรัชนีที่เป็นข้าราชการใต้บังคับบัญชาของอธิการบดี มีลูกที่ต้องเรียนหนังสืออีก 2 คน (ในขณะที่อธิการบดีเป็นสาวโสด) ใครน่าจะมีเงิน มีอำนาจ บารมี มากกว่ากันคะ ตรรกะของคุณที่ว่าศาลเป็นที่พึ่งของคนมีเงินนั้น นอกจากเป็นการหมิ่นศาลแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นความลำเอียงแบบไม่ลืมหูลืมตาของผู้พูดอีกด้วย
2. คุณความเห็นที่ 2 มาพูดตีขลุมแบบนี้ ไม่รู้จริงๆ หรือแกล้งไม่รู้ คุณความเห็นอื่นๆ ก็เหมือนกัน ที่งมงายไม่เลิก มีใครปิดตาคุณหรือคุณปิดตาตัวเองคะ "คุณรัชนีไม่ได้ทุจริต" คนที่ทุจริตชื่ออะไรเป็นใคร คนที่เค้าไม่มัวปิดหูปิดตาเค้าทราบกันดี แต่กลับไม่ไปเอาผิดคนที่โกงเงินไป คุณรัชนีเป็นหัวหน้าคนที่โกงเงินค่ะ และไม่ได้ทุจริตและไม่ได้มีส่วนร่วมในการเอาเงินมหาวิทยาลัยเข้าตัวแม้แต่บาทเดียว คุณรัชนีมีความผิดฐานประมาทเลินเล่อ เพราะลูกน้องได้โกงเงินไป ถามว่าความประมาทเลินเล่อ และไม่เคยยักยอกเงินเป็นของตัวเองแต่อย่างใด นับเป็นความทุจริตด้วยเหรอคะ คุณมาพูดเหมารวมมั่วๆ แบบนี้ได้อย่างไร สมมติคุณถือเงินมหาวิทยาลัยไปเพื่อใช้ในงานราชการ แต่คุณเกิดทำเงินหล่นหายกลางทาง แบบนี้ถือว่าตัวคุณทุจริตหรือไม่ ยิ่งกว่านั้น ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนทำหาย แต่ลูกน้องคุณเป็นคนทำหาย ถือว่าคุณคือผู้ทุจริตใช่หรือไม่ กรุณาตอบใช่ เพราะคุณใช้หลักการเดียวกันกับคุณรัชนี ซึ่งคุณรัชนีได้ถูกสอบสวนโดยละเอียดแล้ว ทั้งจากกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและจาก กพอ พบว่าคุณรัชนีไม่ได้ทุจริตแต่อย่างใด คุณไปอยู่ที่ไหนมาคะ ถึงไม่ทราบ

ฝากถึงท่านอื่นๆ ด้วยนะคะ ก่อนจะแสดงความคิดเห็นแบบมักง่ายออกมา กรุณาคิดให้ดีก่อน บาปกรรมมีจริงนะคะ! ไม่เชื่อไม่เป็นไรค่ะ แต่ตอนกรรมสนองอย่าลืมขอให้คนที่คุณเชียร์แบบหลับหูหลับตามาช่วยคุณละกันนะคะ


โดย : คนดีที่รู้และคิดตามหลักเหตุผลเป็น เมื่อ วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 22:13:02 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 15

อันความเชื่อนั่นก็ดี ใครอยูฝั่งไหนก็เชื่อฝั่งนั้น ให้กำลังใจกันเป็นสิ่งดี แต่&#8203;ความ&#8203;มีเหตุผลมันมีอยู่ ศาลอุบลฯ ต่างกับศาลพระพรหมตรงที่ศาลคุยกับคนเข้าใจ อ่านหลักฐานเป็น เมื่อผลออกมาอย่างนี้แล้วก็อย่าได้ตะแบงกันไปเลย เดี๋ยวจะไปกันใหญ่ การบอกว่าคนเองดีนั่นก็ดี แต่มันคงไม่ได้ดีอย่างที่ตนและพวกพ้องที่ได้ประโยชน์ร่วมเห็นหรอก คนนอกก็เรียนรู้ไป แต่คนในส่วนใหญ่เขารู้กัน จะหลับตาไม่รู้บ้างก็แต่คนที่รอเสียบเข้าสู่ตำแหน่ง หรือคอยรับเศษอำนาจเท่านั้น ค่อยๆ ศึกษาไปว่าจะมีคดีอะไรตามมาอีก ของแน่ของแท้จะปรากฏแก่สายตาทุกท่านในตอนต่อไปอีกมากมาย

โดย : คนเห็นคน   email : rabita@gmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 22:15:31 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 16

2 ปี กับ 18000 บาท นั่น ก็คิดแบบ คห#9 ก็ดีจะได้เพิ่มจำนวนปีได้ต่อไป เรื่องนี้มิใช่บาปกรรมอะไรหรอกนะ เป็นแค่ความอยากอวดรู้ อวดดี อยากดังและเชื่อว่าดีเท่านั้น หลักฐานชัดเจน หากคิดว่าแน่จริงให้อธิการบดีถอดเสื้อคุยกันดิ้วยการลาออกจากตำแหน่งสิ จะได้รู้ว่าตัวเองมีดี ลาออกมาสู้กันเลย ทำสถานะให้เท่ากัน แล้วเดินออกมาเจอกันที่ศาล เอาอะไรออกมาเปรียบเทียบกันดู อย่าได้เอาดปรียบคนด้วยการกล่าวหาอย่างไร้หลักฐาน ใช้วิธีการตั้งกรรมการ ตั้งคำสั่งสอบแบบไม่เป็นธรรม อย่าลืมความมีอคติของตนเองที่ตั้งงบจ้าง รปภ.มาวิ่งรถตามคุ้มกันเดือนละ 15000 ต่อคน จำนวน 3 คน สุดท้ายมาบอกกับสังคมว่าตั้งที่ปรึกษา รปภ. และวันนี้ก็แตกคอกันแล้ว ศักดิ์ศรีลูกผู้ชายอย่าหยามกันแล้วกัน

โดย : คนนะ   email : siam@gmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 22:31:57 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 17

ศาลท่านตัดสินเป็นธรรมแล้วจริงๆ ค่ะ นับถือในความเที่ยงธรรมของท่าน
โจทย์คือคุณรัชนี มีความผิดเพียงประมาทเลินเล่อ (ลูกน้องในหน่วยงานโกงเงินหลวงไป แต่คุณรัชนีไม่ได้รู้เห็นด้วย) การที่ถูกให้ออกจากราชการก็เป็นโทษที่หนักเกินกว่าเหตุอยู่แล้ว คนที่ลงนามคำสั่งให้ออก ทุกคนก็ทราบว่าเป็นใคร และยังไม่ยอมรับคุณรัชนีกลับเข้าทำงานแม้ กพอ จะตัดสินแล้วว่าคุณรัชนีไม่สมควรถูกให้ออกจากราชการ และให้กลับเข้าทำงานในตำแหน่งเดิม แต่อธิการบดีกลับไม่ยอมปฏิบัติตามที่ กพอ สั่ง กลับพยายามหาวิธีไม่ให้คุณรัชนีกลับเข้ามาทำงานตามตำแหน่งเดิม แบบนี้พอจะเรียกว่ากลั่นแกล้งได้มั้ยคะ
ศาลท่านลงโทษอธิการบดีก็ถูกต้องแล้วค่ะ

ส่วนที่ออกมาเชียร์อธิการว่าเป็นคนดี คนตรง??? ทำแบบนี้นี่เหรอคะ?? แล้วไม่ได้ทำกับคุณรัชนีคนเดียวด้วย ตามข่าว และความเห็นข้างบนเลยค่ะ


โดย : ก็เห็นๆ กันอยู่ เมื่อ วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 22:33:00 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 18

ประธานกรรมการสอบวินัย(เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)ตั้งโดยอธิการเอง ไม่ได้มีความเห็นว่าให้ออกจากราชการซักราย แต่อธิการสั่งให้ออกจากราชการด้วยตนเอง. --- เผื่อไม่รู้ หรืออแกล้งลืม

โดย : รู้กันทั่วไปใน มอ อย่าแกล้งลืม เมื่อ วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 22:52:27 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 19

เห็นต่าง คห#17 อาจเป็นธรรมแค่นิดหนึ่ง แต่จะดีกว่านี้หากจะกรุณา งดรอลงอาญา เพราะโจทย์ถูกลงอาญาจากจำเลยไปก่อนหน้านี้แล้ว ให้ออกจากราชการ ไม่มีรายได้ เสีนชื่อ้เสียง อันความจริงหากโจทก์จะโกงม.อุบล คงเจ้งไปนานแล้ว เพราะเขามาทำงานก่อนจำเลยหลายปี ดูแลผลประโยชน์ ม.อุบล ตลอดมา และสมะยก่อนก็ทำงานกันด้วยความตรงไปตรงมา เอกสารต่างๆ ตรวจสอบยาก ไม่มีคอมพิวเตอร์มาช่วยตรวจสอบแต่อย่างใด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนเขถูกปลดออกจากราชการเป็นความต้องการกระทบชิ่งให้ความผดถึง ศ.ประกอบ เท่านั้น ..เกมส์ตื้นๆๆ ที่เขาทำกัน เพราะสมัยก่อนที่จำเลยเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆฟ จเมีเจ้าแม่เข้ามากำกับเกมส์นี้อยู่แทบทุกวัน พร้อมส่ง แกะมาดูแแทน เพราะแกะตัว&#8203;นี้&#8203;เป็นคนตัวเอง แล้วก็คอยส่งเรื่องเฉพาะส่วนที่เป็นประโยชน์ในสำนวนเข้าไป ส่วนที่เห็นต่างก็ดึงออก ผลก้เลยได้ใจกันใหญ่ ความอคติที่แท้จริงจึงต้องรับสภาพอย่างนี้ อยากให้กองเชลัีย อ่านด้วยความเป็นธรรมอีกหน่อยจะยอมรับได้ และจเห็นความสว่างอีกเยอะ ยังมีเวลาให้ศึกษาความจริง

โดย : ม้าในสนาม   email : gameover@gmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 07:52:42 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 20

จะว่าไปก็ถูกค่ะ คุณม้าในสนาม คนคนนึงทำให้ชีวินคนดีๆ ซื่อสัตย์อย่างคุณรัชนีต้องมาลำบากทั้งที่ไม่ได้มีความผิดฐานทุจริตแต่อย่างใด ดิฉันเห็นว่าศาลท่านเล็งเห็นข้อนี้ ดังรายงานข่าวว่า "การกระทำของโจทย์เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ" ซึ่งชัดแจ้ง และผิดจริง

ส่วนที่ศาลชั้นต้นให้รอลงอาญานั้น ยังไงก็ถือว่าลงโทษคนผิดบ้างบางส่วน แต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณรัชนีอุทธรณ์ต่อไปค่ะ
เพื่อความเป็นธรรม คนดีๆ ต้องไม่ถูกกลั่นแกล้งฟรีค่ะ
คนดี (จริง) พระคุ้มครอง ขอให้คุณรัชนีและท่านอื่นๆ ที่โดนกลั่นแกล้ง สามารถพิสูจน์ความจริง และได้รับความเป็นธรรม

คนที่ออกมาหมิ่นศาลนี่นับว่าแพ้แล้วพาล แล้วสมควรถูกข้อหาดูหมิ่นศาลด้วยค่ะ หลักฐานเค้าก็เห็นๆ กันอยู่ว่าจำเลยทำอะไร อย่ามาอ้างว่าโจทย์ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเอาคืนเลยค่ะ คุณก็รู้ว่าไม่จริง เพราะสิ่งที่อธิการบดีทำ มันแจ่มแจ้งเห็นไปถึงไหนๆ ใครดูใครก็รู้ว่าผิด


โดย : ก็เห็นๆ กันอยู่ เมื่อ วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 09:47:09 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 21

ความเห็น 2 พูดกลับจากดำเป็นขาวได้หน้าตาเฉย! สุดยอดอ่ะ

โดย : Jamjan   email : Jamjan67@gmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 11:57:06 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 22

คนทำรู้อยู่แก่ใจว่าอะไรคือความจริง ทำไมไม่ตามล่าคนที่เป็นต้นตอของการคอรัปชั่น ทุกอย่างก็จะได้กระจ่างและจบ

โดย : เวรกรรมมีจริง เมื่อ วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 19:08:59 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 23

ช่วยกันตามหาคนคอรัปชั่นกันไหม ทุกอย่างจะได้จบ ผู้ถูกลงโทษจะได้หมดมนทิน

โดย : สิ้นเวรกันเมื่ิความจริงกระจ่าง เมื่อ วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 19:37:03 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 24

ขอแก้ไขนิดนึงค่ะ ความเห็นที่ 20 "การกระทำของจำเลย"...ไม่ใช่การกระทำของโจทย์นะคะ

โดย : ก็เห็นๆ กันอยู่ เมื่อ วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 22:55:05 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 25

มีการฟ้องร้องกล่าวหาท่านว่า ท่านไม่ได้ทำตามคำวินิจฉัยของ กพอ. แต่ไม่เคยมีคำวินิจฉัย กพอ. มีแต่หนังสือของ อกพอ. ซึ่งมีอำนาจเพียงพิจารณา ไม่มีอำนาจวินิจฉัยด้วย ดังนั้นเมื่อ อกพอ. พิจารณาเสร็จ ต้องเสนอให้ กพอ. วินิจฉัย แต่คดีนี้ไม่มีการเสนอให้ กพอ. วินิจฉัย จึงจะมากล่าวหาท่านว่า ไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยกพอ.ไม่ได้ครับ
การที่จะปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำวินิจฉัยได้ จะต้องมีคำสั่งหรือคำวินิจฉัยก่อนครับ แต่คดีนี้ยังไม่มีคำสั่งหรือคำวินิจฉัยเลย เป็นคนละเรือ่งกับการมีคำสั่งหรือคำวินิจฉัยแล้ว แต่คำสั่งและคำวินิจฉัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คนละประเด็นกันเลยครับ ถ้ามีคำสั่งหรือคำวินิจฉัยแล้ว จึงจะมาดูว่า คำวินิจฉัยหรือคำสั่งนั้นชอบด้วยกฎหมายหรอืไม่ครับ ถ้าคำสั่งไม่ชอบก็ปฏิบัติตามไม่ได้ เพราะผู้ปฏิบัติจะมีความผิดครับ
คดีจบแค่ชั้นต้น เหลืออุทรร์และฏีกา ต่อ


โดย : อ่าห๊ะ   email : ddd@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 11:52:34 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 26

คุณ คห ที่ 25 ครับ กรุณาไปหาอ่านคำพิพากษาคดีแดงหมายเลขที่ 548/2556 ศาลปกครองขอนแก่นนะครับ (มูลกรณีเดียวกัน)จะได้หายโง่ ศาลท่านพิเคราะห์เรื่อง อำนาจในการวินิจฉัยของ อกพอ และ ประเด็นการลงลาย มือชื่อไว้ชัดเจน(หน้า 7 บรรทัดที่ 20 เป็นต้นไป)แถมยังมีความเห็นไว้แล้วว่า คำวินิจฉัย (ของ อกพอ ทำหน้าที่แทน )ดังกล่าวเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วนกฏหมายแล้ว อยากกราบไหว้พระปาราชิก แบบยันตระกันต่อไปก็เชิญเถิดครับ แต่อย่าบิดเบือนความจริง

โดย : คนใน(อีกที) เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 21:00:26 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 27

เมื่อวานนี้นี้มีการประชุมสภาครับแล้วอธิการรายงานเรื่องโดนคำพิพากษาและบอกว่าจะอุทธรณ์เนื่องจากท่านอ้างว่าคำพิพากษามีข้อบกพร่องหลายจุดแต่สภาดูจะเฉยๆไม่รู้ร้อนรู้หนาว คือพวกผมคิดว่าสิทธิในการอุทธรณ์คำพิพากษา เป็นสิทธิส่วนบุคคลของท่านอธิการ ซึ่งกระทำได้ไม่มีใครโต้แย้ง แต่การกระทำผิดกฏหมายอาญาในตำแหน่งอธิการบดี(ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ) และส่งผลเสียหายต่อองค์กรเป็นเรื่องที่สภาฯ ควรจะต้องตรวจสอบเพราะมีหน้าที่ตาม พรบ ในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยอีกทั้งการกระทำผิดกฏหมายอาญาข้อนี้น่าจะเข้าข่ายเป็นการ ผิดวินัยร้ายแรงตาม พรบ กพอ ข้อ 39 วรรค 3 และ วรรค 5 ด้วยครับ รู้สึกเบื่อหน่ายสภา ม อุบล มากถึงมากที่สุดครับ สงสัยว่าประชาคมใน มหาวิทยาลัยอุบล จะหันไปพึ่งใครหากเกิดกรณีเช่นนี้อีก

โดย : เซ็งสภาฯ เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 21:03:59 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 28

สุดแท้แต่สังคมจะตัดสิน
ก่อนที่จะวินิจฉัยอะไรเราจำเป็นต้องมีข้อเท็จจริงครบถ้วนรอบด้านเพราะหากไม่รู้ข้อเท็จจริงแล้วไปตัดสินใครบุคคลที่ถูกตัดสินอาจเสียหายโดยไม่มีโอกาสแก้ตัว ในส่วนนี้ขอให้เฉพาะข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ส่วนใครจะเห็นยังไงขอให้สามัญสำนึกของแต่ละคนได้วินิจฉัยเอง ในฐานะเป็นผู้ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนต้น ข้อให้ข้อเท็จจริงต่อสังคมดังนี้ เรื่องนี้ขอยืนยันว่าตัวโจทก์ในคดีนี้มิได้ทุจริตต่อหน้าที่แต่อย่างใด
แต่เหตุของการเกิดเรื่องนี้เริ่มต้นมาจากมีลูกจ้างชั่วคราวของกองคลังคนหนึ่งยักยอกเงินของมหาวิทยาลัยยาวนานต่อเนื่องกว่า 2 ปี รวมจำนวนครั้งที่ยักยอกก็ 30กว่าครั้ง รวมเป็นเงินเกือบ 5 ล้านบาทเศษ ในสมัยที่โจทก์ยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ซึ่งมีการตรวจพบโดยผู้ช่วยอธิการท่านหนึ่ง เมื่อตรวจพบเรื่องดังกล่าวจึงมีการรายงานตามสายบังคับบัญชาให้อธิการบดีรับทราบ เมื่ออธิการบดีรับทราบ จึงมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบข้อเท็จจริงเพื่อรวบรวมเรื่องราวความเป็นมาเป็นไป ซึ่งข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ปรากฏว่าลูกจ้างชั่วคราวคนนั้นได้รับมอบหมายหน้าที่ที่สำคัญหลายประการรวมทั้งมีหน้าที่รับเงินด้วย ซึ่งตามระเบียบราชการคนที่มีหน้าที่สำคัญแบบนั้นต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่การเงินที่จะต้องมีการทำสัญญาค้ำประกัน นอกจากนั้นยังไม่มีการตรวจทานบัญชีตามระบบมาตรฐานบัญชีราชการจึงเป็นโอกาสให้ลูกจ้างชั่วคราวคนนั้นยักยอกเงินของมหาวิทยาลัย ไป 30 กว่าครั้งต่อเนื่องยาวนาน 2 ปีโดยไม่มีการตรวจพบจนลูกจ้างชั่วคราวคนนั้นลาออกจากราชการ ดังนั้นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงจึงรายงานว่าโจทก์ในคดีนี้ในฐานะผู้อำนวยการกองคลังประมาทเลินเล่อจึงเสนอความเห็นให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่โจทก์และบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก 2 คน อธิการจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่โจทก์ในคดีนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยได้เชิญบุคคลภายนอกจาก สกอ.มาเป็นประธาน เมื่อคณะกรรมการสอบสวนเสร็จจึงเสนอความเห็นให้ลงโทษทางวินัยแก่โจทก์ฐานประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้สวนราชการเสียหายอย่างร้ายแรงซึ่งเป็นความผิดวินัยรายแรง โดยเสนอความเห็นให้ปลดโจทก์ออกจากราชการ ซึ่งในขณะนั้นอธิการบดีมิได้สั่งลงโทษโจทก์ทันที แต่เพื่อความรอบคอบได้สั่งให้คณะกรรมการทบทวนและมีความเห็นอีกครั้ง ซึ่งในส่วนของโจทก์คณะกรรมการได้มีความเห็นเช่นเดิมคือให้ปลดโจทก์ออกจากราชการ อธิการจึงมีคำสั่งลงโทษโจทก์ตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย
ต่อมาโจทก์ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อ กพอ. (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องนี้ ซึ่ง คณะกรรมการดังกล่าวได้มอบอำนาจให้อนุกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์เป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้แทนซึ่งตามกฎหมาย(พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากำหนดให้มอบอำนาจในการพิจารณาแทนได้) ต่อมามหาวิทยาลัยได้รับหนังสือจากเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องแจ้งผลการพิจารณาของอนุกรรมการว่าคณะอนุกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยว่าในส่วนของโจทก์นั้นการกระทำเป็นความผิดแต่ไม่ถึงขั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจึงมีมติให้เพิกถอนคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ปลดโจทก์ออกจากราชการและให้ลงโทษตัดเงินเดือนโจทก์แทน
เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว กองกฎหมายจึงได้เสนอความเห็นทางกฎหมายต่ออธิการ(จำเลยในคดีนี้) ว่าคำวินิจฉัยของ อกพอ. ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น 1.คณะอนุกรรมการดังกล่าวไม่มีอำนาจในการวินิจฉัยเรื่องดังกล่าวแทน กพอ. ได้ เพราะ กฎหมาย(พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามิได้กำหนดให้ กพอ.มอบอำนาจให้อนุกรรมการวินิจฉัยในเรื่องนี้แทนได้ แม้จะสามารถมอบอำนาจให้พิจารณาแทนได้ก็ตาม (อำนาจในการพิจารณา กับอำนาจในการพิพากษาเป็นคนละเรื่องกัน) ซึ่งในเรื่องนี้กองกฎหมายแนบความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เคยมีความเห็นในข้อเท็จจริงในลักษณะเดียวกันมาแล้วว่า อนุกรรมการไม่มีอำนาจในการวินิจฉัยแทนคณะกรรมการชุดใหญ่ ให้อธิการพิจารณาด้วย 2. ยังไม่มีหนังสือคำวินิจฉัยของอนุกรรมการที่ชัดเจนมีเพียงหนังสือแจ้งจากเลขาธิการว่าคณะอนุกรรมการตัดสินว่าอย่างไรเท่านั้น เพราะในการวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นกฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการที่วินิจฉัยต้องลงชื่อในคำวินิจฉัยทุกคนและต้องให้เหตุผลแห่งการวินิจฉัยซึ่งในเรื่องนี้จนถึงปัจจุบันยังไม่มีหนังสือดังกล่าวทั้งที่มหาวิทยาลัยทวงถามไปหลายครั้ง นอกจากนั้นยังมีประเด็นเรื่องความไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายประเด็น ซึ่งหากคำสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายใน 2 ประเด็นดังกล่าวมีผลทำให้คำสั่งไม่มีผลบังคับทางกฎหมายตั้งแต่ต้น (ย่อมไม่ก่อให้เกิดหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม) ด้วยเหตุดังกล่าว กองกฎหมายจึงเสนอทางออกเป็น 3 แนวทางคือ 1 ฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอน 2 เสนอสภาให้ความเห็น 3 รับโจทก์กลับเข้ารับราชการ อธิการได้เลือกในแนวทางที่ 2 คือเสนอสภาให้ความเห็น อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบ แต่ในเรื่องนี้มีข้อเท็จจริงในลักษณะเดียวกันสภามหาวิทยาลัยเคยมีมติให้ฟ้องต่อศาลปกครองมาก่อน อธิการบดีจึงได้ดำเนินการยื่นฟ้องเพิกถอนคำสั่งต่อศาลปกครอง ตามที่สภาเคยมีมติมาก่อนแล้ว ซึ่งขณะนี้คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด:ซึ่ง
ซึ่งในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโจทก์จึงนำมาเป็นมูลเหตุในการฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดอุบลราชธานีในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ซึ่งศาลจังหวัดได้ตัดสินไปแล้วตามที่ทราบกัน แต่อย่างไรก็ตามทั้งโจทก์และจำเลยหากไม่เห็นด้วยมีความเห็นต่างก็สามารถอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ได้ ดังนั้นคดีจึงยังไม่ถึงที่สุด ข้อเท็จจริงของเรื่องก็มีประมาณนี้ ผิดถูกอย่างไรแล้วแต่สามัญสำนึกของแต่ละคนจะตัดสิน


โดย : แล้วแต่สังคมจะตดสิน   email : xxxxx@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 23:07:21 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 29

คุณ คห ที่ 28 ครับ เหตุผลทั้งหมด (รวมถึงเอกสารทั้งหมด)ที่คุณว่ามารู้สึกว่าจะได้เบิกความประกอบคำให้การของจำเลยไปหมดแล้วนะครับ ศาลท่านได้พิจารณาโดยถี่ถ้วน แล้วลงความเห็นว่า "ฟังไม่ขึ้น" ครับ สั้นๆได้ใจความ กรณีนี้สามัญสำนึกคงช่วยอะไรไม่ได้มาก เพราะพ่อแม่แต่ละคนสั่งสอนมาไม่เหมือนกัน บังเอิญพ่อแม่ผมสั่งสอนมาให้เคารพกฏหมายครับ ไม่ทราบพ่อแม่คุณสั่งสอนมาว่าอย่างไรครับ (หรือว่า ไม่ได้สั่งสอนอย่างนี้?)

โดย : คนใน(อีกที) เมื่อ วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 08:00:00 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 30

คดีนี้ ยังไม่ถึงที่สุด เป็นเพียงคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

ยังมีชั้นอุทธรณ์และฎีกา ต่อไปอีก

เพราะฉะนั้น อย่าพึ่งด่วนสรุป


โดย : วิจารณาญาณ เมื่อ วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 08:05:42 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 31

เหตุการณ์ที่เกิดกับมหาวิทยาลัยอุบลฯ (คือการเพิกถอนคำสั่ง โดย มติ อ.ก.พ.อ. ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยอื่นด้วย เช่น ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งทาง ม. มหิดล ก็ได้ดำเนินการฟ้องศาลปกครองเช่นกัน ขณะนี้คดีของ มหิดล ก็ยังอยู่ในศาลปกครองสูงสุดเช่นเดียวกับ ม.อุบล

หากอยากรู้ความจริงของระบบอุทธรณ์ที่ล้มเหลว ขอให้สอบถามฝ่ายกฎหมายของ ม.มหิดล ม.มศว. ม.ราชภัฏศรีวิชัย จะได้ทราบความจริงว่าเหตุใด ม.อุบลฯ กับ ม.มหิดล จึงต้องสู้กับระบบที่ล้มเหลวนี้


โดย : คนใน ที่รู้ความจริงที่ถูกต้อง เมื่อ วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 08:11:44 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 32

ในมหาวิทยาลัยอุบลฯ ยังมีการตรวจสอบพบการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเงินของราชการอีกหลายกรณี ล้วนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในยุคที่ผ่านมา

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้มีจำนวนมาก ทั้งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ

ถึงกับมีการประกาศว่า จะลงขันกันเพื่อทำอย่างไรก็ได้ให้อธิการบดีคนนี้ติดคุกในคดีนี้ให้ได้

ถ้าอยากรู้ว่าใครที่เป็นคนประกาศเรื่องการลงขัน ให้ถามคนในมหาวิทยาลัย ฯ โดยเฉพาะถามคนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องนี้ประกาศอย่างโจ่งแจ้ง ไม่ได้เป็นความลับ


โดย : คนใน ที่รู้ความจริงที่ถูกต้อง เมื่อ วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 08:22:54 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 33

ผู้บริหารที่ลุแก่อำนาจมักมองว่าระบบการคานอำนาจและตรวจสอบภายในเป็นระบบที่ล้มเหลว เพราะมันทำให้การใช้อำนาจเกินขอบเขตนั้นไปถึงทางตันเสมอ ไม่ว่ามหาวิทยาลัยจะมีเกียรติภูมิสูงส่งแค่ไหน หากผู้บริหารไม่มีคุณธรรม และ ลุแก่อำนาจก็มักจะพบจุดจบเช่นเดียวกัน ส่วนกรณีการตรวจสอบที่ว่าพบการทุจริตนั้นทำใมไม่เคยมีการลงโทษโดยระบุว่าเป็นการทุจริตแม้แต่กรณีเดียวล่ะครับ มีแต่การทำผิดระเบียบซึ่งก็ยอมรับว่าเกิดขึ้นค่อนข้างกว้างขวาง แม้แต่ท่านอธิการ(คนดี) ท่านนี้เมื่อสมัยดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ ก็เคยถูก สตง ชี้มูลความผิดกรณีจัดซื้อรถยนต์ไม่เป็นไปตามระเบียบ มาแล้วแต่เรื่องเงียบ หรือว่าไม่จริง? พูดถึงการลงขันก็ดีแล้วเพราะเท่าที่ทราบมีการลงขันจริง แต่เป็นการลงขันเพื่อจัดหาค่าใช้จ่ายในการสู้คดีให้กับคุณรัชนี ซึ่งประสพปัญหาทางการเงินค่อนข้างหนัก เนื่องจากถูกปลดออกจากราชการอย่างไม่เป็นธรรม และยอดของการบริจาคก็มาจากบุคคลากรเกื่อบทุกคณะ ปัจจุบันได้ข่าวว่ายอดเงินยังคงพอมีเหลือที่จะใช้ดำเนินคดีต่ออธิการคนดี ได้อีกหลายคดีครับ ส่วนนางเอก(พจมานแห่งบ้านทรายทอง)จะติดคุกทุกคดีหรือไม่นั้นคงยากที่จะคาดเดา แต่ได้โปรดติดตามตอนต่อไป

โดย : คนใน(อีกที) เมื่อ วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 12:02:30 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 34

ขอถามคำเดียว
คนที่ยักยอกเงินกับปลอมเช็ค 17 ใบ มหาลัยทำไปถึงไหนแล้ว
ป่านนี้หมดอายุความแล้วมั้ง


โดย : ตนเดิม   email : liverproon@outlook.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 12:16:50 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 35

น่าสงสารพจมานแห่งบ้านทรายทองอ่ะ เถียงไปก็มีแต่เข้าตัว แนะนำว่า อย่าเถียงเลยเพราะใส้มีกี่ขดๆคนเขารู้หมดแล้วแหละ เก็บเอาไว้ย่อยอาหารบ้าง อย่าสาวออกมาให้กากินอีกต่อไปเลย อาเมน

โดย : ชายกลาง   email : mm@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 13:30:04 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 36

เพิ่งเคยเห็นคนที่พยายามปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ ด้วยการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็ครั้งนี้แหละ มันขัดๆกันอยู่นา หรือว่าไงล่ะทั่น.....วิญญูชน

โดย : อัยการเก่า เมื่อ วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 13:35:51 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 37

ท่านอธิการชอบพูดเสมอว่า ท่านยอมไม่ได้ที่จะมีผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ท่านทราบหรือไม่ว่าการละเมิดกฏหมายด้วยการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (ม 157 ป อาญา) นั่นแหละคือการ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่ร้ายแรงที่สุด

โดย : นิติบริกร เมื่อ วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 13:46:50 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 38

อุ๊ต๊ะ
@comment28
ท่านจะมาขอให้สังคมตัดสินอะไรครับ เขาไม่มีข้อมูลมากขนาดนั้น ข้อมูลทั้งหมดท่านก็เอาให้ศาลแล้ว ศาลก็ตัดสินแล้ว แล้วสังคมจะทำจะมาตัดสินอะไรครับ
หากท่านจะอุทธรณ์ก็ทำได้เป็นสิทธิ แต่อย่าเรียกร้องให้สังคมตัดสินซ้ำ เพราะอาจเข้าข่ายหมิ่นอำนาจศาล
ตอนนี้สังคมรับทราบแล้วว่าศาลชั้นต้นตัดสินว่าท่านทำผิดจริงและมีบทลงโทษชัดเจน
สิ่งที่ควรใตร่ตรองตอนนี้คือจะแสดงสปิริตอย่างไร เพื่อรักษามาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารสถาบัน และรักษาเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย


โดย : ขอร้องหล่ะครับ เมื่อ วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 14:35:26 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 39

คุณ#25 "คำสั่งนั้นชอบด้วยกฎหมายหรอืไม่ครับ ถ้าคำสั่งไม่ชอบก็ปฏิบัติตามไม่ได้"
แปลว่า คำสั่งลงโทษ พออุทธรณ์แล้วให้ยกเลิก แปลว่า สั่งลงโทษไม่ชอบด้วยกฏหมาย ไม่ต้องปฎิบัติใช่เปล่า งั้นระหว่างนั้นผู้ถูกคำสั่งมีสิทธิมาทำงานแล้วยังต้องได้รับเงินเดือนใช่เปล่า ถ้าไม่จ่ายเงินเดือน อธิการมีความผิดใช่เปล่า
logic นี้งง
ต่อไป อธิการมีคำสั่งอะไร ถือว่ายังไม่จบ ไม่ต้องปฏิบัติ รออุทธรณ์ รอศาลปกครองต้น รอปกครองสูงสุดใช่เปล่า
จบมาจากไหนน้อ ขอไปเรียนด้วยดีกว่า


โดย : คนเดิม   email : liverproon@outlook.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 15:30:58 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 40

ฝากถึงความเห็นที่32 ในฐานะที่ดิฉันทำงานที่คณะวิศวะ ถ้ามีการลงขันจริงหรือไม่จริงแล้วจะทำไม ที่สำคัญเราใช้เงินเพื่อต่อสู้คดี แล้วผิดตรงไหนที่จะช่วยปู้เดือดร้อนที่ไม่ได้มีเงินมหาลัยจ้างทนาย อัยการไม่รู้ตั้งกี่คน ขอร้องอย่ามาเปรี้ยวกับคณะวิศวะ คณะนี้SOTUS มันแรง พวกเราสีเลือดหมู ไม่มีใครเค้ากลัวคุณหรอก


โดย : อย้ามาเปรี้ยว เมื่อ วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 16:14:17 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 41

ลงขันสู้คดีแล้วผิดตรงไหน เราก็แค่ต้องการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่เดือดร้อนก็เท่านั้น ที่สำคัญเท่าที่ทราบไม่ได้มีแค่คณะวิศวะเท่านั้นที่ลงขัน ส่วนจำเลยจะมีโทษในระดับไหนก็ต้องแล้วแต่ดุลพินิจของศาลที่จะต้องตัดสินตามพยานหลักฐาน เพราะพวกเราคือวิญญูชนที่เคารพกฏหมาย

โดย : วิญญูชน เมื่อ วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 16:46:00 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 42

คดีนี้ศาลท่านตัดสินโดยใช้องค์ประกอบสำคัญคือ"เจตนาพิเศษ" ของจำเลย (หรืออาจเรียกให้ถูกต้องว่า ผู้ต้องโทษ ตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ) ที่ได้แสดงออกมาโดยการสั่งย้ายโจทก์ภายในวันเดียวหลังจากรับกลับเข้าราชการครับ เรื่องแบบนี้อใช้สามัญสำนึกตัดสินกันไม่ได้หรอกนะ บ้านเมืองเราจึงต้องมีศาลไงครับ

โดย : ชายกลาง เมื่อ วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 20:38:47 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 43

ฟังๆดูแล้ว ท่านอธิการหญิงคนแรก ของ ม อุบล กับท่าน นายกฯ หญิงคนแรกของประเทศไทย มีอะไรคล้ายกันหลายอย่างนะ โดยเฉพาะอาการตอนฟังคำพิพากษาจบแล้ว อิอิ

โดย : คนนอกมองห่างๆ   email : cx@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 20:44:38 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 44

ก๊ากกๆๆๆ
.
.
.
พวกคุณๆ ทั้งหลาย พูดมาได้ ในคห 28 ก็อุตส่าห์แก้ตัว อุ้ย! อธิบายตั้งเยอะแล้ว
ยังไม่เข้าใจอีกเหรอค้าา???

ถ้าพวกคุณๆ ยังไม่เชื่อ
ช่วยรบกวนดูเกียรติประวัติและผลงานดีเด่นซะก่อนนะฮ้าาา
http://th.m.wikipedia.org/wiki/นงนิตย์_ธีระวัฒนสุข


โดย : สิ่งเทียม นอ นอ เมื่อ วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 23:36:29 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 45

เพื่อนเป็นนักศึกษาอยู่ที่ มอ อุบลค่ะ ทราบเรื่องท่านอธิการ ดีค่ะ

บอกตรงๆ ว่าอายแทนนักศึกษามหาลัยนี้จังค่ะ!!!

ท่านอธิการรู้สึกอย่างไรคะ?
และขอถามคำเดียวเลยค่ะ ถามท่านนะคะ ท่านไม่ต้องมารอให้สังคมตัดสินหรอกมั้งคะ
ถามตัวท่านเองดีกว่า
....ท่านมีเจตนาอย่างไร ตอนที่ทำ ท่านมีจิตใจมุ่งร้าย ไม่หวังดีต่อผู้ที่ถูกท่านกระทำรึเปล่า

สั้นๆ ง่ายๆ ท่านมีเจตนากลั่นแกล้งเค้า...ใช่มั้ยคะ??

ป่านนี้ท่านและกองเชียร์ยังไม่ยอมรับความจริงอีกเหรอคะ?
หลอกใครก็หลอกได้ แต่หลอกตัวเอง ชีวิตนี้มีแต่จะยิ่งถูกความจริงหลอกหลอนนะคะ

โดย : น่า...   email : wanwaubon17@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 23:50:02 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 46

อ่านดูแล้ว และลองใช้สามัญสำนึกคิดพิจารณาไตร่ตรองเรื่องทั้งหมดแล้ว

คิดยังไงๆ จำเลยก็ผิด!

ไม่รู้ที่คุณคห 28 ขอให้ใช้สามัญสำนึกนี่ หมายถึงคนที่ป่านนี้ยังไม่รู้ว่าการกระทำแบบนี้มันผิดคือคนไร้สามัญสำนึกรึเปล่า

อืม...เห็นจะจริง เพราะไม่ว่าศาลตัดสิน หรือคนที่ไม่รู้ข้อกฎหมายมากนักใช้แค่สามัญสำนึกพิจารณาเอายังรู้เลยว่าผิด

แล้วท่านอธิการนั้นเป็นถึงอธิการบดีของมหาวิทยาลัยจะไม่รู้เชียวหรือว่าตัวเองทำผิดพลาดขนาดไหน

ป่านนี้น่าจะรู้แล้วมั้ง?

ไม่น่าจะ...


โดย : เนาะ   email : korkwai34@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 00:01:57 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 47

ถูกใจ ความเห็น 36 มากค่าา !!

โดย : เด็กในมอ เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 00:08:12 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 48

คนใน ที่รู้ความจริงที่ถูกต้อง
อย่าเอาคณะวิศวกรรมศาสตร์มาเกี่ยวข้องแบบนี้ ยุคนี้หรือยุคไหน คุณขึ้นมาบริหารแล้วกะล้างบาง ล้างอำนาจเก่าเหรอคะ


โดย : คนในแต่อยู่วงนอก   email : cdg1234@gmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 00:10:15 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 49

ชอบความเห็นที่. 28 อ่นแล้วเข้าใจ. ชัดดี. และดูประวัติอธิการบดี ตามความเห็นที่ 44 มันน่าจะมีอะไรที่เรายังไม่รู้แน่ๆ. สงสัยทำไมคนเหล่านี้จึงไม่ช่วยอธิการจับคนที่เอาเงินไป (ลูกจ้างที่มาทำงานแล้วได้ลาออกไปแล้ว). คนที่ถูกลงโทษจะได้พ้นข้อกล่าวหา ทั้งโทษที่เป็นละเมิด ซึ่งจำนวนเงินก็หลายล้าน และโทษทางวินัย. สงสารม อุบลเสียหายมากแล้ว. อย่าทำร้ายมหาวิทยาลัยอีกเลย

โดย : ม ที่น่าสงสาร เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 00:31:38 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 50

กรณีนี้เข้าสุภาษิต ติดกระดุมผิดเม็ดเดียว ผิดทั้งแถวเลยนะคะ เลยกลายเป็นเรื่องบานปลาย แทนที่จะได้คนผิด(ตัวจริง) มาเข้าคุก กลายเป็นคนดำเนินเข้าคุกแทนซะนี่ เป็นอุธาหรณ์จริงๆ..มออื่น ควรใช้เป็นกรณีศึกษานะคะ

โดย : เด็ก มช คน อุบลฯ เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 08:01:23 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 51

ขอเป็นกำลังใจให้อธิการบดีท่านทำถูกต้องแล้ว คนที่เป็นครู-อาจารย์ ต้องรักษาความถูกต้องถึงจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์
"กฏหมายอาจจะมีหลายบท แต่กฏแห่งกรรมมีบทเดียว คนที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ใครทำร้ายคนดีต้องได้รับผลของกรรมจะเป็นชาตินี้หรือชาติหน้า ก็สุดแท้แต่กรรมของใคร"


โดย : กลุ่มอิสระ เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 09:30:13 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 52

เห็นด้วยครับ กรรมใครก็กรรมมัน รับไปเถอะครับ
กรรมุนา วตตีโลโก .. สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม สู้ๆ ครับ ขอให้รับผลดั่งปรารถนาให้ผู้อื่นรับเช่นเดียวกัน หากปรารถนาดีก็ขอให้ผ่านไปด้วยดี หากปรารถนาชั่วก็ขอให้รับไปอย่างหาที่สุดสิ้นมิได้ สาธุ .. ตอนนี้สนใจแต่พวกบ่าง(ช่างยุ)ล่ะครับ เมื่อไรกรรมจะตามมาทันเสียที


โดย : เรื่องมันซับซ้อน เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 09:57:15 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 53

อ่านดูไกด์อุบลทุกคอมเม้นแล้วเข้าใจว่า หน่วยงานนี้มีการทุจริต คอรัปชั่นกันอย่างรุนแรง(ใครก็ได้ที่เป็นคนในช่วยบอกความจริงด้วย)

โดย : คนนอกมอ เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 10:01:45 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 54

#52 น่าสนใจครับ เพราะการเป็นผู้บริหารจะมีสัตว์โลกชนิดหนึ่งอยู่รายล้อม คือพวก"บ่างช่างยุ" คร้บ แล้วถ้าผู้บริหารไม่หนักแน่นพอดำเนินการผิดพลาด พอเป็นเรื่องขึ้นมา พวกบ่างหายจ้อย ผู้บริหารรับกรรมเต็มๆ

โดย : หนักแน่นหน่อย เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 10:15:36 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 55

เห็นด้วยกับ ความคิดเห็น 53
หน่วยงานราชการถ้ามีการขัดแย้งกันรุนแรงขนาดนี้มีเรื่องเดียวคือการทุจริตคอรัปชั่นใครโกงชาติโกงแผ่นดินขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษอย่าให้ลืมตาอ้าปากได้ สาธุ สาธุ (จริงมั้ยครับคนใน)


โดย : คนนอก เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 10:23:25 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 56

#53ครับ การทุจริตคอรัปชั่นเท่าที่มีการ สอบวินัย การอุทธรณ์ และการร้องเรียน ยังไม่มีกรณีใดมีมูลครับ มีแต่การกระทำไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วไปในหน่วยราชการที่ใช้ทั้งงบประมาณและเงินรายได้ครับ ไม่ใช่กรณีเฉพาะม อุบลครับ

โดย : ตอบคนนอกมอ เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 10:25:16 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 57

เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการทุจริตโดยตรง แต่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของอธิการบดีโดยตรงครับ

โดย : อย่าหลงประเด็น เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 10:41:52 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 58

#56ถ้าการสอบวินัยยังไม่มีข้อมูลแล้วพวกที่ถูกลงโทษนั้นละหมายถึงอะไรครับ(ขอให้ตอบโดยละเอียดด้วยผมจะได้เข้าใจครับ)

โดย : จากคนไม่รู้จริงๆ เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 10:47:13 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 59

ตอบ #58 ครับขอตอบตามฐานของการสั่งลงโทษนะครับ คุณรัชนี (โจทก์)ถูกจำเลยลงทางวินัยอย่างร้ายแรงโดยใช้ มาตรา 39 วรรค 5 แห่ง พรบ กพอ วินัย ซึ่งระบุว่า ปฏิบัติหน้าที่โดย "จงใจ" ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมายหรือ กฏระเบียบของทางราชการ อัน เป็นวินัยร้ายแรง แต่เมื่อได้อุทธรณ์แล้วคณะกรรมการอุทธรณ์เห็นว่า "ไม่ได้จงใจ" จึงสั่งให้จำเลยเพิกถอนคำสั่งลงโทษ ร้ายแรง โดยให้เปลี่ยน เป็น ไม่ร้ายแรงแทนครับ แต่จำเลยไม่ปฏิบัติตามจึงมีสภาพเป็น "ผู้ต้องโทษ" ในวันนี้ไงล่ะครับ

โดย : พยายามอธิบาย   email : nm@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 11:28:51 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 60

อ้อ ชัดแจ้งแดงแจ๋ ขอบคณค่ะ

โดย : กระจ่าง เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 11:45:35 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 61

ว้าว มิน่าเล่า

โดย : อุ๊ต้ะ เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 11:47:57 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 62

#59 อธิบายได้ชัดเจนขนาดนี้คงจะเป็นนิติกรหรือกรรมการสอบแน่นอนเลยแล้วคดีถึงที่สุดหรือยังคะ

โดย : คนใน เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 13:01:12 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 63

สุจริตชนกับทจริตชนนั้นดูจากคำพูดก็รู้แล้ว ขอให้กำลังใจท่านอธิการบดีสู้ต่อไปอย่าได้ถอย

โดย : กฏแห่งกรรม เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 13:07:06 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 64

โห พูดมาได้...

แกล้งไม่รู้รึเปล่าคะ?
"ผู้ดำเนินคดีมาติดคุกซะนี่" โยงได้มั่วมากเลยค่ะ ถ้าคุณอธิการไปดำเนินคดีกับคนที่ทำผิดจริงๆ ก็คงไม่พาตัวเองติดคุกหรอกค่ะ
นี่ท่านอธิการรู้ทั้งรู้ว่าคุณรัชนีและคนอื่นๆ ที่ตัวเองลงโทษ ไม่ได้ทุจริต (แต่คนนอกรวมทั้งดิฉันคงไม่รู้หรอกค่ะว่าแท้จริงในใจคนมีอคติกับใครแค่ไหน ใจมนุษย์ยากแท้หยั่งถึง ถ้าใครไม่ใกล้ชิดคงไม่รู้เลยว่าภายใต้หน้ากากที่ดูเป็นคนดี จิตใจภายในเป็นอย่างไร หมายถึงทั่วๆ ไปนะคะ) กลับมาลงโทษเกินกว่าเหตุ
คนผิดตัวจริงปล่อยให้ลอยนวล!

คนพูดเรียนจบอะไรมาคะ???

แล้วไม่ต้องมาสงสัยหรอกค่ะ ว่าทำไมคนอื่นๆ ไม่พากันไปจับคนผิดมาลงโทษ
เป็นหน้าที่ของใครคะ?? หน้าที่ของอธิการและมหาวิทยาลัยที่ต้องดำเนินการไม่ใช่เหรอคะ?
คนผิดหนีไป คุณคิดว่าจะให้คุณรัชนีและบุคคลากรอื่นๆ ไปตามจับมาให้เหรอคะ?? นั่นเป็นหน้าที่ของมหาลัยที่ต้องไปให้ตำรวจช่วยตามจับตัวรึเปล่าคะ?

มีคำสั่งให้รับคุณรัชนีกลับเข้าทำงานเพราะไม่ได้ทำผิดร้ายแรง อธิการคนดีก็ยังไม่รับเข้ามา

เจตนากลั่นแกล้งรึเปล่าคะ แบบนี้?

ถ้าท่านอธิการยังตีความการกระทำตัวเองไม่ออก ก็...นะ

คนเค้าดูออกกันทั้งโลก!!
ลองไปถามคนชาติไหนๆ ก็ได้ค่ะ ทำแบบนี้ถูกหรือผิด?!?
คนที่ออกมาปกป้องเนี่ย คิดยังไงถึงได้บืนตายเชียร์คนผิดขนาดนี้ก็ไม่รู้เนาะ

อ่านความเห็นที่ 56 ดูอีกทีสิคะ เพื่อความกระจ่าง สำหรับท่านที่ไม่ทราบเรื่องและไม่รู้ตื้นลึกหนาบางมาก่อน


โดย : สมเพช เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 13:07:32 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 65

เห็นด้วยกับความเห็นข้างบน

คห 56 อธิบายได้กระจ่าง
และ คห 57 ถูกเผง!

ชัดเจน!


โดย : Penpa   email : Penpa2th@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 13:12:21 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 66

นิติกรในมหาวิทยาลัยอุบลฯ ส่วนใหญ่จะเป็นนิติบริกรครับ นอกนั้นประกอบไปด้วยที่ปรึกษากฏหมาย ของสภาฯ ของ สำนักงานอธิการบดี และของตัวอธิการบดีเอง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านกฏหมายสูงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน แต่ไม่ทราบทำงานกันอย่างไรจึงพากันจูงอธิการลงเหวได้ขนาดนี้ น่าสงสารท่านฯ

โดย : ดันเชื่อบ่าง เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 13:16:33 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 67

ถูกค่ะ ใครทำร้ายคนดี
ขอให้ผลกรรมตามทัน!

ในกรณีนี้ ไม่เห็นว่าอธิการจะทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมตรงไหนเลยค่ะ
คนผิดไม่สนใจ ปล่อยให้ลอยนวล
คนไม่ผิดกลับพยายามหาทางจับผิด พยายามหาทางลงโทษ แม้หน่วยงานกลางอย่าง อกพอ มีคำสั่งให้เพิกถอนการลงโทษคุณรัชนี และอาจารย์คนอื่นๆ เพราะท่านเหล่านั้นไม่ผิด
อธิการก็ไม่ทำ

คนดีๆ ที่เค้าเดือดร้อนเลยต้องให้ศาลช่วยตัดสินค่ะ

เหมือน ที่ กลุ่มอิสระ ว่าแหล่ะค่ะ
ใครทำร้ายคนดี ดาบนั้นกำลังคืนสนองแล้ว!


โดย : ยุดมั่นในความถูกต้อง   email : welian@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 13:22:02 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 68

สุจริตชน = ผู้เคารพกฏหมายบ้านเมือง

ทุจริตชน = ผู้ไม่เคารพกฏหมายบ้านเมือง

ความหมายน่าจะประมาณนี้นะคะ


โดย : ไม่ตะแบงค่ะ เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 15:55:16 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 69

เรื่องเล่าตอนที่ 1
ในการกล่าวอ้างของอธิการจะเป็นดังนี้ทุกครั้ง ดิฉันทำตามข้อแนะนำของกองกฏหมาย(ความจริงก็คือกองกฏหมายแนะนำทางเลือกหลายข้อแต่อธิการเป็นคนเลือกเองว่าจะเอาทางไหน) ดิฉันทำตามมติสภาฯ(ความจริงคือสภาฯมีมติแค่ทราบว่าอธิการจะทำอะไรตามที่อธิการตัดสินใจแล้ว) ดิฉันทำตามที่กองการเจ้าหน้าที่(กจ.)เสนอในการรับคุณรัชนีกลับไม่ตรงตำแหน่ง(ความเป็นจริงคือ กจ.เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
ขอมอบเพลงนี้เป็นกำลังใจแก่อธิการ
กองกฏหมาย: เห็นนกน้องบอกว่าไม้
อธิการ: พี่ก็ว่าไม้ไปตามวาจา
กจ.:เห็นปูน้องบอกว่าปลา
อธิการ: พี่ก็ว่าปลาดังตาดวงใจ
สภาฯ: แม้นมีใดปรารถนา
อธิการ: จะเสาะจะหาให้พลันทันใด
.................
โคตรภูมิใจเลยอธิการเราหัวอ่อน นอบน้อม ทำตามที่ทุกคนบอก...สรุปคือดิฉันไม่ผิดเพราะดิฉันทำตามคำแนะนำของผู้อื่นทั้งหมด (ขาดเจตนาค่ะ)


โดย : สุนทราภรณ์ เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 18:11:00 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 70

ชอบอ่ะ เขียนต่อๆ

โดย : รอติดตาม เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 18:13:28 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 71

เรื่องเล่าตอน 2 อธิการไม่เห็นด้วยกับการตัดสินของ กพอ. เลยฟ้องเลขา สกอ.กับ กพอไปที่ศาลปกครอง
............................................ อธิการไม่ยอมรับการตัดสินของศาลปกครอง (ไม่รับฟ้องไว้พิจารณา) เลยฟ้องศาลปกครองต่อศาลรัฐธรรมนูญ
##################
แล้วการตัดสินของศาลอาญาหล่ะถ้าไม่ยอมรับจะฟ้องไปที่ไหน
ข้อเสนอแนะ
1.ฟ้องศาลโลกโดยขออนุมัติจาก กบบ.ใช้งบประมาณมหาลัย จ้างผู้เชี่ยวชาญทางกฏหมายเพิ่มอีก(ไม่รู้กี่คนแล้วแต่ดิฉันจะเห็นสมควร)

หากศาลโลกไม่รับฟ้องให้ทำตามคำแนะนำข้อต่อไป
2. ฟ้องศาลพระภูมิที่หน้าตึกอธิการหลังใหม่ โดยให้โหราจารย์ที่นับถือ ดูดวงและหากต้องมีการย้ายทิศให้ทำทันที
##################

หากทำได้ครบทั้งสองข้อโจทก์คงต้องขอยอมความ เพราะทนายไม่ยอมรับทำคดีค่ะ....


โดย : สุนทราภรณ์ เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 18:39:37 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 72

555 หนุกหนานกันใหญ่ สงสัยสุจริตชนคงอึดอัดกันมานาน ว่าแต่ท่านฯ ลาออกเถอะครับ มันไม่สง่างามต่อองค์กรเอาเสียเลย กับการมี "ผู้ต้องโทษ" เป็นผู้บริหารสูงสุดเนี่ย อย่าให้ต้องถึงกับขับไล่กันเลยนะครับ.....ขอร้อง

โดย : ขอกันดีๆ เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 19:13:23 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 73

อ่านหลายๆกระทู้แล้วส่วนมากเห็นแต่การว่ากันเองของคนในม.อุบลหากคุณเป็นอาจารย์/บุคคลภายในทำเช่นนี้ให้คนอื่นเขาเห็นว่าภายในองค์กรคุณมีการทุจริตแล้วมีการสาดนำ้ลายแบบนี้คงมีหลายๆคนที่จะไม่ส่งลูกหลานมาเรียนที่ม.อุบลเป็นแน่แท้

โดย : คนมีครอบครัว เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 19:34:57 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 74

เข้าใจว่าบุคคลากร ในองค์กรแห่งนี้คงอึดอัดกันน่ะครับ มันเป็นวิบากกรรมขององค์กรที่ต้องผ่านพ้นไปให้ได้ เอาใจช่วยครับ

โดย : สู้ๆ เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 20:18:18 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 75

ใช่ค่ะเห็นด้วยกับความเห็นที่ 73 เพื่อชื่อเสียงและปกป้องผลประโยชน์ของมหาลัย ท่านอธิการลาออกเถอะค่ะ ดิฉันเชื่อว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ค่ะ ลาออกเพื่อแสดงถึงความมีสปิริต ถ้าเราดีจริงผลดีต้องกลับมาที่เราค่ะ

โดย : ห่วงมอค่ะ เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 20:53:38 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 76

ผมเป็นศิษย์เก่าคณะเกษตรฯ ภรรยาเป็นศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ ติดตามอ่านมาหลายวันแล้วครับ คิดว่าท่านอธิการ ควรจะลาออกเพื่อแสดงสปิริตและความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารครับ มันการไม่ใช่ยอมแพ้แต่เป็นการปกป้ององค์กรครับ
ด้วยความเครพ ครับ-ค่ะ


โดย : ศิษย์เก่า มอ ทราย เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 21:36:42 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 77

โอ้ย ไม่กล้าแนะนำให้พี่น้องมาเรียนแล้วค่ะ มอนี้

อธิการบดีถูกจำคุกแบบนี้ ใครจะอยากให้ครอบครัวตัวเองมาเรียน
อายแทนอ่ะ

ดีนะจบมาแล้วโดย : ทุกวันนี้เห็นหน้ายังไม่อยากจะไหว้ เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 22:55:40 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 78

น่าสงสัยว่า กรณีเช่นนี้ คุณรัชนี สามารถฟ้องร้องคณะกรรมการที่ลงโทษเกินกว่าเหตุได้ด้วยหรือไม่?
เพราะความผิดเพียงประมาทเลินเล่อ ถึงกับเสนอให้ปลดออกจากราชการ
มันน่าสงสัยนะว่ากระบวนการพิจารณาเป็นอย่างไร

ส่วนของท่านอธิการชัดแจ้งไม่ต้องสงสัย อกพอ สั่งให้รับกลับ แต่จำเลยไม่รับกลับ (ซะที) พอรับมาก็ยังสั่งให้ไปอยู่ตำแหน่งอื่น ทั้งที่คำสั่งเค้าให้รับเข้าตำแหน่งเดิม แบบนี้ถ้าไม่ถูกตัดสินว่าผิดก็ไม่รู้จะว่าไงแล้ว

ว่าแต่เค้าลงขันกันที่ไหน จะไปลงด้วย
พวกหลงมัวเมาในอำนาจ จะได้เลิก...ซะที
เอ นิติกรนี่ ถือว่ามีความผิดมั้ยคะ พาท่านอธิการตกที่นั่งลำบากแบบนี้
หรือว่าเราควรลงขันกันตกรางวัลให้นิติกรที่ทำผลงานโดดเด่นชนิดที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน เห็นว่าจะมีอีกหลายคดีด้วยนี่ เอาไงดีล่ะ?!?

ปล.เรื่องเล่าคุณสุนทราภรณ์ตลกดีค่ะ ฮาขำกลิ้ง หาเรื่องขำขันมาเล่าอีกนะคะ


โดย : ใครทำอะไรย่อมรู้ดีแก่ใจ เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 23:01:32 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 79

อยากทราบรายนามคณะกรรมการและนิติกรจัง เป็นใครบ้างน้อ... ไม่ได้ว่าท่านผิดนะคะ แค่อยากทราบ เพราะเรื่องที่ท่านสอบเป็นข่าวดังและสำคัญ
ไม่ต้องบอกในนี้ก็ได้ค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหาข้อมูลเอง


โดย : แค่อยากทราบ เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 23:15:42 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 80

กรณีนี้ประธานกรรมการเป็นคนนอก กรรมการที่เหลือเป็นคนใน ประเด็นมีอยู่ว่า 1. ไม่พบประเด็นทุจริตของผู้ถูกสอบ (อ้างอิง คห 28 ได้) 2. ประธานกรรมการ (คนนอก) มีความเห็นว่าเป็นวินัยไม่ร้ายแรง 3. กรรมการที่เหลือ(คนใน) เห็นว่าเป็นวินัยร้ายแรง 4.เมื่อรายงานผลการสอบไปที่ผู้สั่งสอบ(ผู้ต้องโทษ)สั่งให้สอบเพิ่มเติม 11 ประเด็น(คห28 อ้างว่าเพื่อความรอบคอบ) ผลการอุทธรณ์ให้เพิกถอนคำสั่งฯ โดยระบุเหตุผลตามข้อ 17(3) ของข้อบังคับว่าด้วยการพิจารณาอุทธรณ์(การสอบฯ ไม่ชอบด้วยกฏหมาย)
อ่านแล้วพิเคราะห์ เอาเถิด ท่านผู้มีปัญญา.....


โดย : ปัญญาวโร เมื่อ วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 08:10:28 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 81

โอ้แม่เจ้า ชัดยิ่งกว่าตาตั้กแตน

โดย : จิ้งหรีด เมื่อ วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 08:25:26 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 82

โอ้ววว กระจ่างแจ้ง ดี

โดย : เป็นเช่นนี้เอง เมื่อ วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 09:53:16 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 83

ทำไม ความเห็นจาก FB ที่มีรูปเด็กเป็นรูปโปรไฟล์ จึงได้กล่าวว่า

"อธิการบดีม.อุบล เป็นคนซื่อตรง พบว่ามีการทุจริตของเจ้าหน้าที่ สั่งสอบพบว่าผิดจริง เลยลงโทษปลดเจ้าที่ที่ทุจริตออก แล้วคนที่โดนปลด ก้อไปร้องเรียนกับ ก.พ.อ.แล้ว ก.พ.อ.ตัดสินให้ตัดเงินเดือนคนโกง ไม่ให้ปลดออก แต่อาจารย์นงนิตยืเป็นคนตรงคงเห็นว่าคนโกงไม่ควรกลับเข้ามาทำงานเด๋วโกงอีก เลยไม่รับกลับเข้างาน เขาเลยไปร้องต่อศาล ศาลเลยตัดสินให้อาจารย์ผิด โทษฐานที่ไม่รับคนโกงกลับเข้าทำงาน แต่เนื่องจากอาจารย์มีผลงานเด่น และไม่เคยทำผิดมาก่อนจึงรอลงอาญา หมายถึงไม่ได้ติดคุกจิงค่ะ แค่รายงานตัวและถูกคุมประพฤฒิ นี่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า คนดีสมัยนี้ไม่มีที่ยืนในสังคม เพราะกฎหมายมีช่องโหว่เอื้อคนทำผิด"

มันไม่เป็นความจริง ไม่ใช่เหรอคะ???


โดย : สงสัย เมื่อ วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 10:18:40 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 84

ก็พราะ กพอ ตัดสินว่า คนที่ถูกออกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโกงนะสิ แต่ลงโทษที่จ้างลูกจ้างทำงานการเงิน ขัดมติคณะรัฐมนตรี เป็นการตัดเงินเดือน
แต่อธิการอ้างเสมอว่า มีหลักฐาน ผ่านมาหลายปีแล้วไม่เคยเห็นแสดงหลักฐานอะไร แถมยังปล่อยให้คนโกงลอยนวล ทั้งที่หลักฐานว่า โอนเงินไปไหน


โดย : คนเดิม เมื่อ วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 10:39:25 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 85

นั่นสิ

คุณ Kanistha Onprathum มาชี้แจงหน่อย!


โดย : สงสัย เมื่อ วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 11:08:33 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 86

@83 นั่นน่ะสิคะเด็ก ม อุบลบางคณะอาจถูกสั่งสอนให้เป็น"คนดี" โดยไม่สนใจกฏหมายมากี่รุ่นกี่คนแล้วน่าเป็นห่วงจริงๆค่ะ

โดย : จะเป็นลม เมื่อ วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 11:25:42 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 87

อืม เห็นคุณความเห็นนี้ Kanistha Onprathum เค้าบอกว่า รู้จัก นิสัยท่านอธิการดี

แล้วก็มายืนยันว่าอธิการเป็นคนดี คนตรง

เลยทำผิดกฏหมาย?

ลงโทษคนที่ไม่ได้ทุจริต?

โจทย์เค้าไม่ได้โกงเงินหลวงเลยสักนิด กพอ จึงสั่งให้รับกลับ เพราะเค้าไม่ได้ทุจริต แต่ไม่รับกลับ หมายความว่า...?

นี่คือลักษณะของคนดี คนตรง??

ครับ ช่วยชี้แจงหน่อยครับโดย : อยากทราบเหตุผล เมื่อ วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 12:16:12 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 88

ในกรณีนี้
คนดี = คนที่เห็นคนอื่นชั่วไปหมด
คนตรง = คนที่ใช้อำนาจให้ตรงกับจริตของตนเอง
คนเข้มแข็ง = คนที่ทากาวติดเก้าอี้เอาไว้อย่างแน่นหนาโดยไม่สนใจ เกียรติภูมิขององค์กร

อย่าเผลอไปสอนลูกศิษย์เข้าล่ะ.....


โดย : ขอกันดีๆ เมื่อ วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 13:45:09 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 89

ตามความเห็นของดิฉัน
คิดว่าไม่สมควรอย่างยิ่งที่บางท่านออกมากล่าวว่า

"ศาลผิด ศาลตัดสินไม่ถูกต้อง ศาลเป็นที่พึ่งของคนมีเงิน"

แบบนี้หมิ่นศาลชัดเจน ขอให้ ตร. ช่วยมาตรวจสอบด้วยค่ะ

(ได้ข่าวว่ามีการให้ตำรวจมาตรวจสอบกระทู้นี้ อาจเพราะทนกับคนที่ทราบเรื่องจริงดังที่ปรากฎในคำพิพากษาไม่ได้หรืออย่างไรก็ไม่ทราบ แต่ขอฝากตำรวจให้ตรวจสอบเรื่องการหมิ่นศาลที่ชัดเจนและกว้างขวางอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายด้วยค่ะ หลายท่านมีชื่อ มี FB ชัดเจน ตรวจสอบได้ไม่ยากหรอกค่ะ)


โดย : สุกัญญา เมื่อ วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 13:51:39 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 90

@ความเห็นที่ 88 ---- โดนใจมาก!


โดย : หุ หุ เมื่อ วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 13:54:10 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 91

หมิ่นศาลกันเยอะจริงๆ ค่ะ

โดย : Zine เมื่อ วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 13:57:19 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 92

ตกลงใครผิดใครถูกครับ ผมงงไปหมดแล้ว ตกลงจำเลยผิดจริงใหมครับ หรืออธิการผิด แล้วถ้าทราบว่าใครผิดจริง ทำไมไม่เอาคนที่ยักยอกเงินมหาลัยมาลงโทษ ละครับ สรุปมีแต่คนถูกใช่ใหม่ครับ

โดย : นักศึกษามออุบล เมื่อ วันพฤหัส ที่ 27 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 19:09:54 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 93

อยากถามว่า
1.คนที่ยักยอกเงินมหาลัยมีความผิดใหมครับ เขาอยู่ตรงใหนทำไมไม่มารับโทษ โทษเขาควรได้รับประมาณใหนครับ
2.คุณรัชนีประมาทเลิ่นเล้อสองปี เงินมหาลัยหายไป เกือบหกล้านควรรับโทษประมาณใหนครับ หรือว่าแค่ไม่ได้เจตนาครับ
3.อธิการบดีไม่รับคำตัดสินของศาลแล้ว ต่อไปจะทำยังไงครับ

อยากให้คนรักมออุบลตอบหน่อยครับ


โดย : ศิษย์เก่า เมื่อ วันพฤหัส ที่ 27 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 19:19:26 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 94

เมื่อมีความเห็นที่แตกต่างในการบริหาร ยากที่จะหาข้อสรุปครับ ดังนั้นเราจึงต้องมีศาลยุติธรรมไว้คอยตัดสินข้อพิพาทเหล่านี้ ดังนั้นหากไม่รู้จะเชื่อใคร เชื่อศาลดีที่สุดครับ

โดย : พยายามอธิบาย เมื่อ วันพฤหัส ที่ 27 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 19:59:17 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 95

อีกไม่ช้าที่มข.ก็จะตามมา

โดย : ยุติธรรมดำรงค์   email : liubang.hun@gmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 4 มีนาคม 2557 เวลา 21:00:29 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 96

อ่านทุกคอมเมนต์ทุกบรรทัดด้วยความหดหู่ใจ

ถ้าเราใช้ตรรกะง่ายๆ

ลูกน้องในกำกับดูแลทำผิด

หัวหน้าก็ต้องผิดด้วยเพราะไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ทำให้ส่วนราชการเสียหาย

และเงินที่ถูกยักยอกไปก็อยู่ใจความดูแลของผู้อำนวยการกองคลัง

เงินแผ่นดินตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อยู่แล้ว

การเพิกเฉยไม่ตรวจสอบบัญชี

ถือว่าเป็นความบกพร่องอย่างยิ่ง


โดย : ธัช   email : tachmonto@gmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 21 มีนาคม 2557 เวลา 01:44:49 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 97

อาจารย์เองเป็นศิษย์เก่า อาจารย์ได้ติดตามข่าวสารมหาลัยมาตลอด

- อาจารย์อยากให้มหาลัยของเรารัก และ สามัคคีกันครับ เพราะส่วนใหญ่ผู้ที่โพสข้อความคงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับมหาลัยทั้งนั้น อยากให้รักมหาลัยแลช่วยกันสร้างชื่อเสียงในทางที่ดีแก่มหาวิทยาลัยครับ
- ขอให้ทุกฝ่ายจงแก้ปัญหาด้วยความจริงใจนะครับ
- การโพสลงแบบนี้มีแต่จะทำให้เกิดความขัดแย้งกันมากขึ้นไปอีก
ใครผิดถูกนั้นก็ขอให้ต่อสู้กันตามกระบวนการยุติธรรมเถอะครับ
- เพราะที่สุดแล้ว"ศาล"จะตัดสินเอง

ศิษย์เก่า ม.อุบล รหัส 48


โดย : ศิษย์เก่า ม.อุบล   email : 48political.ubu@gmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 21 มีนาคม 2557 เวลา 02:40:40 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 98

แต่ก่อนแต่ไรมาเราก็สามัคคีกันดีครับ จนมาระยะหลังนี่มีคนบางกลุ่มเหมาเอาคำว่าดีและเสียสละไปใช้ในทางที่ผิดๆ และที่ร้ายไปกว่านั้นคือคิดว่าใครที่ไม่เห็นด้วยคือพวกคนไม่ดีโกงกิน สถานการณ์ดำเนินมาแบบนี้เรื่อยๆโดยสภามหาวิทยาลัยก็เอาแต่ฟังความข้างเดียว ไม่กำกับดูแลให้ทุกอย่างอยู่ในกรอบของกฏหมายอย่างที่ควรจะเป็น...มันก็เลยเอวังอย่างที่เห็นนี่แหละโยม

โดย : สาธุ เมื่อ วันพฤหัส ที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 21:08:16 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 99

อธิการบดีคนนี้ ยังคงทำอีกหลายเรื่องในมหาวิทยาลัยที่เหมือนไม่เห็นพนักงาน ข้าราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นคน

เท่าที่ได้ยิน มีการเพิกถอนเงินประกันจากธนาคารกรุงไทย ที่อธิการบดีคนก่อนทำไว้เพื่อค้ำประกันให้พนักงาน ข้าราชการ มอ อุบล กู้ซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
พอไปถอนออกมา คนที่ไปกู้มาซื้อบ้าน ก็บ้านหลุดไปหนึ่งคน ที่เหลือก็แบกดอกเบี้ยอาน

มีการขู่ และฟ้องเรียกเอาเงินจากอาจารย์ที่ไปเรียนต่อจบมาแล้ว จนคนจบปริญญาเอกบางคนที่ยอมให้หักเงินเหลือเดือนละไม่ถึงหมื่น

และเพิกเฉย ไม่สนใจว่าอธิการบดีและคณบดีคนก่อนๆ ได้ทำข้อผูกมัดอะไรไว้กับ อาจารย์ ที่ไปเรียน ทั้งๆที่อธิการบดี คณบดีคนก่อนๆ หลายคน มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาบุคคลากร

ช่วง 2-3 ปีนี้ คนลาออกไปเป็นหลายสิบ ในหลายคณะ และส่วน
ทำเสียจน คนดีๆหลายคนที่ยอมรับเงินเดือนต่ำๆของราชการ มาทำความดีในจังหวัดชายแดนห่างไกลนี้ ยังทนไม่ได้ลาออกไป

ใครว่าดีก็ว่าไปนะ ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นใครทำจนหน่วยราชการกลายเป็นแบบนี้ จริงๆ

โดย : ดีจริงหรือ เมื่อ วันพุธ ที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวลา 14:46:33 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 100

แจ้งข่าวครับคดีที่กำลังตามมาติดๆ เป็น ป อาญา 157 เช่นเดียวกัน รูปคดีคล้ายกันแต่ต่างกรรมจะตัดสิน 13 สค 57 นี้ คอยดูกันว่า อธิการคนดี จะโดนอีกทีหรือไม่?


โดย : ระทึกจัง เมื่อ วันพุธ ที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 20:54:29 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 101

วันนี้ท่านอธิการคนดีโดนอีกคดีแล้วครับเป็นคดีหมิ่นประมาทผู้ใต้บังคับบัญชา ข่าวลงแล้วนะครับอ่านกันเต็มอิ่ม กรุงเทพธุรกิจ http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20140730/596062/%C2%A4%D8%A1%CD%B8%D4%A1%C3%92%C3%83%C3%81.%C3%8D%D8%BA%C3%85%C3%8F2%C2%BB%D5%A2%C3%A9%C3%8D%C3%8B%C3%92%C3%8B%C3%81%C3%94%C3%A8%C2%B9%C3%8D%D2%A8%C3%92%C3%83%C3%82%C3%AC.html

โดย : ยาวหน่อย เมื่อ วันพุธ ที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 17:46:14 น. ลบ


  แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :  
ชื่อ :  
อีเมลล์ :    

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511