<ศาลอาญาอุบลฯ มีคำพิพากษาจำคุกอธิการบดี ม.อุบลฯ 2 ปี ปรับ 18,000 บาท>-ศาลอาญาอุบลฯ มีคำพิพากษาจำคุกอธิการบดี ม.อุบลฯ 2 ปี ปรับ 18,000 บาท-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ศาลอาญาอุบลฯ มีคำพิพากษาจำคุกอธิการบดี ม.อุบลฯ 2 ปี ปรับ 18,000 บาท-
-

               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวุ่นไม่เลิก เหตุอธิการบดีไม่ยอมเพิกถอนคำสั่งรับผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลฯกลับเข้ารับราชการหลังจากที่คณะกรรมการอุธรณ์ของก.พ.อ.มี มติทำให้ อดีตผู้อำนวยการกองคลังผู้เสียหายยื่นฟ้องศาลอาญาอุบลฯศาลมีคำพิพากษาจำคุก อธิการบดี ม.อุบลฯ 2 ปี ปรับ 18,000 บาท โทษจำรอลงอาญา 2 ปี

               ผู้สื่อข่าวจังหวัดอุบลราชธานีรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2557 ที่ห้องพิจารณาคดี 2 ศาลจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวอรนภา เรืองกุล ผู้พิพากษาได้อ่านคำพิพากษา คดีดำที่ อ.666/56 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการโดยศาลจังหวัดอุบลราชธานีมีคำพิพากษาลงโทษจำ คุกรองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำเลยในความผิดในข้อหาการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดย ทุจริต เป็นเวลา 2 ปีปรับ 18,000 บาท คำนำสืบของจำเลยในชั้นพิจารณาเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 เห็นสมควรลดมาตราส่วนโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุก 1 ปี 4 เดือน ปรับ 12,000 บาท เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษคุกมาก่อนทั้งจำเลยรับราชการมานานและเคย มีประวัติเด่นในงานราชการนับว่าเป็นประโยชน์แก่ส่งวนรวมจึงเห็นควรให้รอการ ลงโทษมีกำหนด 2 ปี


รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดี ม.อุบลราชธานี

               คดีนี้เมื่อวันที่ 24 พ.ค.54 รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำเลยได้มีคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงโจทก์คือ นางรัชนี นิคมเขตต์ อดีตผู้อำนวยการกองคลัง สำนักอธิการบดีมหาวิทยาอุบลราชธานี ต่อมาจำเลยได้มีคำสั่งลงโทษทางวินัยโจทก์ โดยลงโทษปลดออกจากราชการ

               ต่อมาโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ซึ่งต่อมาคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ร้องทุกข์และจรรยาบรรณ ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้พิจารณา ซึ่งผลอุทธรณ์ฟังขึ้นมีมติให้ลดโทษจากผิดวินัยร้ายแรงเป็นไม่ผิดวินัยร้าย แรงให้เหลือเป็นโทษตัดเงินเดือน 3-5 % เป็นเวลา 3 เดือน และให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพิกถอนคำสั่งปลดโจทก์ออกจากราชการและให้ออกคำสั่งกลับเข้ารับราชการดังเดิม

               จำเลยมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องสั่งเพิกถอนคำสั่งที่สั่งปลดโจทก์ออกจากราชการ และสั่งให้โจทก์กลับเข้ารับราชการ แต่ปรากฏว่าจำเลยไม่ปฏิบัติตามมติทำให้ให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โดยจำเลยไม่ยอมสั่งเพิกถอน คำสั่งดังกล่าว

               การกระทำของจำเลยที่ไม่ยอมให้โจทก์กกลับเข้ารับราชการเป็นการ ทำละเมิดต่อโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายและทำให้โจทก์ไม่ได้รับเงินปัน ผลและค่าเสียหายจากการที่โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียง เสียขวัญและกำลังใจถูกสังคมดูหหมิ่น ดูแคลนและเสียโอกาสไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 698,724 บาท เหตุเกิดที่ ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ

               การกระทำของจำเลยเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดย ทุจริต ศาลพิเคราะห์ประกอบคำฟ้องแล้ว จึงเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยกระทำผิดจริงตามฟ้อง พิพากษาลงโทษจำคุกดังกล่าว

               ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ยังมี รองศาสตราจารย์ธาดา สุทธิธรรม อดีตคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มหาวิทยาลัยอุบลฯ มีคำสั่งไล่ออกจากราชการแล้ว ยังมีคำสั่งปลดออกอีก 2 รายประกอบด้วย นายสุภชัย หาทองคำ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และนางสายฝน สำราญ หัวหน้างานงบประมาณ ต่อมาทั้ง 3 คนได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.พ.อ.ซึ่งผลอุทธรณ์ฟังขึ้น มีมติให้ลดโทษจากผิดวินัยร้ายแรงเป็นไม่ผิดวินัยร้ายแรง ให้เหลือเป็นโทษตัดเงินเดือน 3-5 % เป็นเวลา 3 เดือน และสั่งให้กลับเข้ารับราชการ แต่ทางมหาวิทยาลัยก็ยังไม่ดำเนินการจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งยังมีคดีฟ้องอธิการบดี ม.อุบลฯ อยู่ที่ศาลรอการพิจารณาอีก

 

ขอบคุณข่าวโดย www.banmuang.co.th


-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511