<กศน.เมืองอุบลฯ จัดนิทรรศการ คุยเฟื่องเรื่องผ้าเมืองอุบลฯ วันนี้ - 31 ก.ค.57>-กศน.เมืองอุบลฯ จัดนิทรรศการ คุยเฟื่องเรื่องผ้าเมืองอุบลฯ วันนี้ - 31 ก.ค.57-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-กศน.เมืองอุบลฯ จัดนิทรรศการ คุยเฟื่องเรื่องผ้าเมืองอุบลฯ วันนี้ - 31 ก.ค.57-
-

               เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ คุยเฟื่องเรื่องผ้าพื้นเมืองฯ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี “ศูนย์ความ รู้กินได้” โดยมีนายวิษณุ ภูมิภาค ผอ.กศน.อำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ 

               การจัดนิทรรศการ "คุยเฟื่องเรื่องผ้าเมืองอุบลฯ" เพี่อนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าทอเมืองอุบลฯ เริ่มตั้งแต่ความเชื่อ ความเป็นมาของผ้าพื้นเมืองอุบลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต ประเพณีของผ้ากับชาวอุบลฯ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ให้ผู้ชมนิทรรศการได้เรียนรู้ ได้แนวคิดนำไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาต่อยอดชิ้นงานจากเดิมตลอดจนการคิดค้น สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้การมีงานทำ และมีอาชีพอย่างยั่งยืน โดยรับความร่วมมือในการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานและภาคเครือข่ายเป็นอย่างดี

 

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511