Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
อำเภอดอนมดแดง ประกอบพิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน ในงานแห่เทียนอุบล 56

               เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น. นายประพันธ์ จันทร์ชุ่ม นายอำเภอดอนมดแดง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี อสม. นักเรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมประกอบพิธีรับเทียนพรรษาพระราชทานจากอำเภอเหล่าเสือโก้ก เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ หอประชุมอำเภอดอนมดแดง เพื่อประกอบพิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทานในเวลา 17.00 น.

เครดิตภาพ : ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอดอนมดแดง อุบล
  แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :  
ชื่อ :  
อีเมลล์ :    

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511 Fax : 0-4525-4700