<อำเภอดอนมดแดง ประกอบพิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน ในงานแห่เทียนอุบล 56>-อำเภอดอนมดแดง ประกอบพิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน ในงานแห่เทียนอุบล 56-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-อำเภอดอนมดแดง ประกอบพิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน ในงานแห่เทียนอุบล 56-
-

               เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น. นายประพันธ์ จันทร์ชุ่ม นายอำเภอดอนมดแดง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี อสม. นักเรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมประกอบพิธีรับเทียนพรรษาพระราชทานจากอำเภอเหล่าเสือโก้ก เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ หอประชุมอำเภอดอนมดแดง เพื่อประกอบพิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทานในเวลา 17.00 น.

เครดิตภาพ : ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอดอนมดแดง อุบล

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511