<งานเทศกาลขนมหวาน อาหารอร่อย>-งานเทศกาลขนมหวาน อาหารอร่อย-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-งานเทศกาลขนมหวาน อาหารอร่อย-
-

          จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและหลากหลาย มีความงดงาม ทั้งทางด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และน้ำจิตน้ำใจของคนในท้องถิ่น

          ในอดีต เมื่อมีพวกพ้อง หรือญาติพี่น้องมาเยี่ยมเยือน ไทอุบล (ชาวอุบล) จะจัดเตรียมพาข้าว สำรับอาหาร ของคาวหวานให้พรั่งพร้อมเพื่อต้อนรับผู้มาเยือน

          ชมรมผู้ประกอบการอาหาร 2001 อุบลราชธานี ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานเทศกาลขนมหวาน อาหารอร่อย ครั้งนี้ เนื่องจากต้องการสะท้อนให้ผู้มาเยือนเห็นถึงน้ำจิตน้ำใจ รวมถึงประเพณีการกินอยู่ การละเล่นดนตรี และศิลปพื้นบ้านของไทอุบล

[1] [2]
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511