<วันรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา>-วันรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-วันรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา-
-

               หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา เกิดเมื่อ พ.ศ.2422 ที่เมืองอุบลราชธานี เป็นธิดาคนที่ 9 ของท้าวสุรินทร์ชมพู (หมั้น บุตโรบล) กับนางดวงจันทร์ ได้เข้าพิธีบายศรีสู่ขวัญ ถวายตัวเป็นชายาของพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อเดือนมีนาคม ร.ศ.112 (พ.ศ.2436)


หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา และ
ม.จ.อุปลีสาน ชุมพล

               เป็นผู้เสียสละ มีความกตัญญูกตเวที บำเพ็ญประโยชน์ในด้านการอุทิศทรัพย์สินที่ป็นที่ดิน อันเป็นมรดกตกทอดให้เป็นประโยชน์แก่แผ่นดิน ซึ่งปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการที่สำคัญในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

               1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี

               2. เทศบาลนครอุบลราชธานี

               3. ทุ่งศรีเมือง และโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

               4. ศาลจังหวัดอุบลราชธานี

               5. ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี

               6. ศาลาลกลางจังหวัดอุบลราชธานี

               7. โรงพยาบาลสรรพสิทธประสงค์

               ซึ่งเป็นที่ดิน จำนวน 27 ไร่ ตกทอดมาเป็นมรดก มอบให้ทางราชการ เมื่ พ.ศ. 2474  หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ถึงแก่อนิกรรม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2481 ด้วยโรคอัมพาต

 

[1] [2] [3]


-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511