<การกินดอง>-การกินดอง-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-การกินดอง-
-

          การกินดอง หมายถึง งานพิธีมงคลสมรส มีความแตกต่างกับที่อื่นอยู่บ้างในส่วนปลีกย่อย โดยมักจะเรียกพิธีแต่งงานว่า "กินดอง" ซึ่งหมายความในลักษณะผูกพันเกี่ยวดอง ฝ่ายหญิงฝ่ายชายจะได้มาอยู่ร่วมกัน เป็นครอบครัวเดียวกัน โดยถือเสมือนเครือญาติ บิดามารดาทางฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายจะเป็นดองซึ่งกันและกันเรียกว่า พ่อดอง แม่ดอง

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511