<ทำบุญออกพรรษา>-ทำบุญออกพรรษา-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ทำบุญออกพรรษา-
-

          "บุญออกพรรษา" จัดทำกันในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (เดือนตุลาคม) ต่อเนื่องจากงานบุญออกพรรษา ตามกำหนดที่ว่า พระสงฆ์จะต้องอยู่กับที่ ไม่ออกเดินทางไปเหยียบข้าวกล้าในนาให้เสียหายในฤดูฝน และใช้เวลาดังกล่าว ศึกษาเรียนพระธรรมวินัยต่างๆ ตั้งแต่ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด เป็นเวลา 3 เดือนเต็ม

          เมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ซึ่งเป็นวันออกพรรษา ตอนเช้าชาวบ้านจะทำบุญตักบาตรที่เรียกว่าตักบาตรเทโว บางแห่งมีการกวนข้าวทิพย์ถวาย มีการรับศีลสวดมนต์ ทำวัตรเช้า ฟังเทศน์ ในวันนี้พระสงฆ์จะรวมกันทำพิธีออกวัสสาปวารณา คือ การเปิดโอกาสให้มีการว่ากล่าวตักเตือนกันได้ กลางคืนนอกจากจะมีงานมหรสพแล้ว บางแห่งจะมีการจุดประทีปโคมไฟตามรั้วหรือกำแพงรอบวัด และตามหน้าบ้านของชาวบ้าน บางแห่งก็นิยมจุดไต้ประทีปและจุดประทัดกันด้วย

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511