<บ้านพักอุทยานแห่งชาติผาแต้ม>-บ้านพักอุทยานแห่งชาติผาแต้ม-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-บ้านพักอุทยานแห่งชาติผาแต้ม-
-

กำหนดอัตราค่าบริการ
บ้านพักอุทยานแห่งชาติผาแต้ม

บ้านพักผาแต้ม

บ้านผาแต้ม (พัดลม) จำนวน 2 หลังเข้า
พักได้ 6 คน ราคาหลังละ 1,200 บาท/คืน
หมายเหตุ เกิน 6 คน คิดเพิ่ม 100 บาท/คน/คืน
(ไม่มีเครื่องนอน)

บ้านผาแต้ม (แอร์) จำนวน 4 หลัง เข้าพักได้ 4 คน
ราคาหลังละ 3,000 บาท/คืน
หมายเหตุ เกิน 4 คน คิดเพิ่ม 100 บาท/คน/คืน
(ไม่มีเครื่องนอน)

เต็นท์

เต็นท์ พร้อมเครื่องนอน จำนวน 30 หลัง
พักได้ 3 คน ราคาหลังละ 250 บาท/คืน

เเต็นท์ พร้อมเครื่องนอน จำนวน 15 หลัง
พักได้ 6 คน ราคาหลังละ 500 บาท/คืน

หมายเหตุ อัตราค่าบริการในการพักแรมกางเต็นท์
คนละ 30 บาท

จักรยานเสือภูเขา

จักรยานเสือภูเขา จำนวน 1 คัน ราคาคันละ 20 บาท/คน
หมายเหตุ มัดจำ 100 บาท พร้อมบัตรประจำตัว

ล่องเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งโขง

บ้านกุ่ม-บ้านท่าล้ง (ไป-กลับ 16 กม.)
ราคา 600 บาท
บ้านกุ่ม-แม่น้ำสองสี (ไป-กลับ 32 กม.)
ราคา 1,200 บาท
บ้านกุ่ม-แก่งตะนะ (ไป-กลับ 42 กม.)
ราคา 1,500 บาท
หมายเหตุ ความจุ 10 คน/ลำ ไม่เกิน 30 คน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
โทร. 02-5620760 ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
หรือ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้ม โทร. 045-252581

โทร.081-9992747

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511