<หอบังคับการบิน สนามบินอุบลฯ เตรียมรับมืออุบัติเหตุ “บุญบั้งไฟ”>-หอบังคับการบิน สนามบินอุบลฯ เตรียมรับมืออุบัติเหตุ “บุญบั้งไฟ”-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-หอบังคับการบิน สนามบินอุบลฯ เตรียมรับมืออุบัติเหตุ “บุญบั้งไฟ”-
-

       อุบลราชธานี - หอบังคับการบิน อุบลราชธานี เตรียมรับมืออุบัติเหตุช่วงงานประเพณีบุญบั้งไฟ ขอความร่วมมือชุมชนแจ้งรายละเอียดการจัดงานด่วน ขณะที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด คาด คงไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเหมือนช่วงสงกรานต์
       
       นายสุขสันต์ บุญโทแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อุบลราชธานี กล่าวถึงการเตรียมแผนรับมือกับอุบัติเหตุ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลบุญบั้งไฟปีนี้ ว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีนั้น เป็นช่วงที่ชุมชนต่างๆ มีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากบั้งไฟได้
       

       ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นต่างๆ อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาล ได้เตรียมแผนรับมืองานประเพณีดังกล่าวตามปกติ คาดว่าคงจะไม่มีอุบัติเหตุที่รุนแรง เหมือนเช่นเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากเป็นงานประเพณีที่จัดอยู่ในบางพื้นที่ของชุมชน การเดินทางคงจะเป็นไปตามปกติ แต่หากเกิดอุบัติขึ้นในขณะที่กำลังชมบั้งไฟ หรืออุบัติเหตุระหว่างการเดินทางก็สามารถแจ้งได้ที่ตำรวจท้องที่ อบต.กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน หรือแจ้งผ่านคณะกรรมการที่ อบต.ในพื้นที่ได้จัดตั้งไว้
       
       ส่วนกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุจากบั้งไฟ ผู้เสียหายก็สามารถแจ้งความเอาผิดกับผู้กระทำได้ตามกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการฟ้องร้องเป็นคดีความปรากฏให้เห็นอยู่
       
       ขณะที่หอบังคับการบิน จ.อุบลราชธานี แจ้งว่า ในช่วงประเพณีบุญบั้งไฟ ได้ขอความร่วมมือทางผู้จัดงานซึ่งอยู่ในชุมชนต่างๆ แจ้งกำหนดการจัดงานที่ชัดเจนต่อทางผู้ใหญ่บ้าน เพื่อที่ผู้ใหญ่บ้านจะได้รายงานต่อไปยังนายอำเภอ รายงานเข้าสู่จังหวัด ซึ่งจังหวัดต้องรายงานกำหนดการดังกล่าวต่อไปยังสนามบินเพื่อแจ้งให้หอบังคับการบินได้ทราบ
       
       ขณะเดียวกัน หอบังคับการบิน ก็ทำหน้าที่แจ้งต่อไปยังศูนย์บังคับการบินที่กรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งไปยังหอบังคับการบินในส่วนภูมิภาคเป็นลำดับต่อไป เพื่อที่เจ้าหน้าที่หอบังคับการบินจะได้ดำเนินการแจ้งข่าวสารให้แก่นักบินได้ทราบเป็นลำดับต่อไป เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีการจุดบั้งไฟ
       
       โดยผู้แจ้งข่าว หรือผู้ที่จะจัดงานบุญบั้งไปต้องแจ้งรายระเอียดในเรื่อง วัน เวลา พื้นที่ที่มีการจุดบั้งไฟให้ชัดเจน รวมทั้งความสูงจากพื้นดิน ที่คาดว่า จะมีการจุดบั้งไฟ เพื่อทางหอบังคับการบินจะได้เตรียมการรับมือได้ เนื่องจากหากเกิดอุบัติเหตุบนท้องอากาศถือว่าเป็นความหายนะที่รุนแรง ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต้องให้ความร่วมมือในการรายงานเข้ามา
       
       อย่างน้อยขอให้มีการรายงานให้แก่ทางหอบังคับการบินได้ทราบประมาณ 1 สัปดาห์ หรือมากกว่า หรือหากมีการจัดงานแบบเร่งด่วนขอให้แจ้งต่อทางหอบังคับการบินโดยตรง อย่างน้อยให้ทราบก่อน 1 วัน เพื่อจะได้แจ้งนักบินได้ทราบและหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ทันเวลา
       
       ทั้งนี้ จังหวัดใกล้เคียงที่จะมีการจัดงาน ทั้ง จ.อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ มุกดาหาร รวมทั้งจังหวัดอื่นๆ ที่ใกล้เคียงสามารแจ้งโดยตรงได้ที่หอบังคับการบิน จ.อุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 045-240460

รู้จัก “บุญบั้งไฟ”

       งานประเพณีบุญบั้งไฟ แต่เดิมมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งแสดงออกถึงความสามัคคีของหมู่คณะ และเชื่อว่า เทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะบันดาลให้มีฝนตกตามฤดูกาล ทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ บั้งไฟที่จัดทำมีหลายชนิด ได้แก่ บั้งไฟกิโล บั้งไฟหมื่น และบั้งไฟแสน
       
       บั้งไฟกิโลนั้น หมายถึงน้ำหนักของดินประสิว 1 กิโลกรัม บั้งไฟหมื่นใช้ดินประสิว 12 กิโลกรัม บั้งไฟแสนใช้ดินประสิว 10 หมื่น หรือ 120 กิโลกรัม สำหรับไม้ที่ใช้บรรจุดินประสิว หรือ เป็นเลาบั้งไฟนั้น ต้องเป็นไม้ไผ่ที่มีลำปล้องตรงเสมอกัน จะตัดเอาแต่ที่โคนต้น เพราะมีความหนาและเหนียว ความยาวนั้นแล้วแต่จะตกลงกัน แต่ปัจจุบันนิยมใช้ท่อพีวีซี หรือ เหล็ก ที่มีความทนทานกว่าแทน
       
       งานบุญบั้งไฟจะกำหนดไว้ 3 วัน คือ วันสุกดิบ วันประชุมรื่นเริง และวันจุดบั้งไฟ โดยกิจกรรมต่างๆ จะทำกันที่วัด จุดสนใจอยู่ที่ขบวนแห่บั้งไฟ อันประกอบไปด้วย ขบวนฟ้อนรำ ที่เรียกว่า “เซิ้งบั้งไฟ” นำขบวนบั้งไฟที่ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยลวดลายไทยสีทอง ศิลปะการตกแต่งบั้งไฟนี้ นายช่างจะต้องสับและตัดลวดลายต่างๆ นี้ ไว้เป็นเวลาแรมเดือนแล้ว จึงนำมาทากาวติดกับตัวบั้งไฟ
       
       ส่วนหัวบั้งไฟนั้นจะทำเป็นรูปต่างๆ ส่วนมากนิยมทำเป็นรูปหัวพญานาคอ้าปากแลบลิ้นพ่นน้ำได้ บ้างก็ทำเป็นรูปอื่นๆ แต่ก็มีความหมายเข้ากับตำนานในการขอฝนทั้งสิ้น ตัวบั้งไฟนั้นจะนำมาตั้งบนฐาน ใช้รถ หรือเกวียนเป็นพาหนะ ในวันจุดบั้งไฟ ตอนเช้ามีการทำบุญ ถวายภัตตาหาร แล้วแห่บั้งไฟไปรอบพระอุโบสถ
       
       จากนั้นนำบั้งไฟออกไปยังสถานที่ที่จัดไว้สำหรับจุดบั้งไฟ เริ่มด้วยการจุดเสี่ยงทายถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวกล้า และพืชไร่ในท้องทุ่ง จากนั้นจึงเป็นการจุดแข่งขันบั้งไฟ โดยถ้าเป็นบั้งไฟกิโล หรือ บั้งไฟหมื่น มักจะแข่งขันระยะทาง ว่าบั้งไฟลำไหนไปได้ไกลกว่ากัน
       
       ส่วนบั้งไฟแสนจะจุดขึ้นสูงแล้วจับเวลา บั้งไฟลำไหนแพ้ คนเป็นนายช่างจะถูกจับโยนลงในโคลน สร้างความสนุกสนาน เป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมา และในปัจจุบันมักจะมีการพนันขันต่อเข้ามาเกี่ยวข้อง

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9490000062543&Keyword=%cd%d8%ba%c5

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511