<ปธ.เครือข่ายพ่อแม่ฯ ยื่นคำร้องให้ศาลปกครองกลางระงับสมัครเรียนแพทย์ ม.อุบลฯ>-ปธ.เครือข่ายพ่อแม่ฯ ยื่นคำร้องให้ศาลปกครองกลางระงับสมัครเรียนแพทย์ ม.อุบลฯ-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ปธ.เครือข่ายพ่อแม่ฯ ยื่นคำร้องให้ศาลปกครองกลางระงับสมัครเรียนแพทย์ ม.อุบลฯ-
-

        แพทย์หญิงกมลพรรณ ชีวพันธุ์ศรี ประธานเครือข่ายพ่อแม่เยาวชนเพื่อปฏิรูปการศึกษา ยื่นเรื่องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลมีการไต่สวนฉุกเฉิน เพิกถอนประกาศผลการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรคณะแพทย์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีผู้ถูกร้องประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

        โดยแพทย์หญิงกมลพรรณ ระบุว่า ประกาศการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ครั้งนี้ไม่มีความชอบธรรม เนื่องจากไม่ได้รับนักศึกษาที่สอบได้คะแนนสำรองเข้าเรียนตามที่ประกาศไว้ทำให้นักเรียนหลายคนเสียสิทธิ์ เพราะไม่ได้สอบแอดมิชชั่นกลาง เนื่องจากคิดว่าจะได้รับเข้าเป็นนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ จึงขอให้ศาลยกเลิกผลการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร์แพทย์ศาสตร์ จำนวน 22 คน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการรับสมัครแบบแอดมิชชั่นตรง

        พร้อมกันนี้แพทย์หญิงกมลพรรณจะยื่นเรื่องต่อศาลปกครอง ขอให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี การขึ้นค่าเอฟทีในการจัดเก็บค่าไฟฟ้า เนื่องจากเห็นว่าไม่มีความเป็นธรรม และจะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการร่างคำร้อง

http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000072495&Keyword=%cd%d8%ba%c5

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511