<องค์กรชาวบ้านอุบลฯ ร่วมทำแผนยุทธศาตร์ชุมชน หวังแก้จนโดยไม่พึ่งรัฐ -PSU->-องค์กรชาวบ้านอุบลฯ ร่วมทำแผนยุทธศาตร์ชุมชน หวังแก้จนโดยไม่พึ่งรัฐ -PSU--
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-องค์กรชาวบ้านอุบลฯ ร่วมทำแผนยุทธศาตร์ชุมชน หวังแก้จนโดยไม่พึ่งรัฐ -PSU--
-

วัดศรีอุบลรัตนาราม :โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรชุมชนหนึ่งในโครงการขององค์กรชุมชนอุบลราชธานีเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่การพึ่งตนเองเชิงบูรณาการ จ.อุบลราชธานี ในวันนี้(20 มิ.ย.)ที่วัดศรีอุบลรัตนาราม มีตัวแทนองค์กรชุมชนจาก 11 ตำบลประมาณ 40 คนเข้าประชุมเพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนของชาวจังหวัดอุบลราชธานีกันเอง โดยไม่หวังพึ่งเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาลเพราะเห็นว่าเป็นแค่นโยบายประชานิยมเท่านั้นซึ่งจะมีแต่ยิ่งทำให้ประชาชนจนลง

 

            นายประยุทธ ชุ่มนาเสียว คณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนอุบราชธานีเชิงบูรณาการ กล่าวว่า ปัญหาความยากจนของคนอุบลนั้นมีมานานแล้วแต่ยังไม่รู้ถึงสาเหตุว่าเกิดจากเหตุใด จะเป็นเพราะความรู้น้อย ยากจนมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีบุญน้อยหรือเกิดจากที่ชาวบ้านไม่ได้รับการพัฒนาก็ไม่ทราบได้ ซึ่งตนมองว่าจังหวัดอุบลฯเป็นจังหวัดค่อนข้างใหญ่ มีคนเยอะ และมีประวัติศาสตร์ในพื้นที่ค่อนข้างหลากหลายและยาวนาน มีฐานทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทั้งดิน น้ำ ป่า เขา ที่มากมายเหมาะแก่การตั้งเมือง นอกจากนั้นยังมีนักปราชญ์อีกเป็นจำนวนมาก แต่ตลอดระยะเวลากว่า 200 ปีของการก่อตั้งเมืองและ 70 ปีของการมีประชาธิปไตย อุบลฯเรายังไม่มีการพัฒนามากนักถ้าเทียบกับทรัพยากรที่เรามี ฉะนั้นทางองค์กรภาคเอกชนของจังหวัดอุบลราชธานีเองจึงเข้ามาทำตรงนี้ซึ่งเน้นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ องค์กรเอกชนและชาวบ้านในการพัฒนาบ้านเมืองโดยเน้นที่พื้นที่เป็นตัวตั้ง และเอาคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา โดยเชื่อว่าประมาณปี 2549 เราจะสามารถเชื่อมการพัฒนาได้ครบ 100 %ในอุบลฯ แต่ในวันนี้เราหาตัวแทนที่จะมาเป็นแกนนำ 11 ตำบลได้แล้วจากนั้นก็จะขยายจาก 11 ตำบลนี้ไปให้ครบทั้ง 219 ตำบลในจังหวัดอุบลฯหากทำได้คิดว่าจะเกิดพลังมหาศาลในการต่อสู้กับความยากจน ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ที่เอามาแนะนำชาวบ้านคือเรื่องของการเพิ่มมูลค่าของผลิตผล การจัดทำบัญชีในครัวเรือนและหลักการตลาดที่ชาวบ้านควรจะต้องทราบ

           

            นายประยุทธยังกล่าต่ออีกว่า ถ้าหากการดำเนินงานประสบผลสำเร็จ จะทำให้มีสินค้าจากภาคอื่นๆเข้ามาแลกเปลี่ยนกันกับสินค้าของบ้านเรา ซึ่งจะทำให้ชาวบ้านมีโอกาสมากขึ้น และขณะนี้โครงการสามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานราชการกับชาวบ้านได้กว่า 80 % แล้ว แต่หากถามว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ ก็คงไม่ได้หมดเพราะรัฐบาลเองยังคงเน้นในเรื่องระบบทุนขนาดใหญ่อยู่ กระบวนการผลิต การตลาดเล็กๆน้อยๆของชาวบ้านก็ยังไม่ได้รับการเหลียวแลอยู่เช่นเดิม

            ด้าน ผศ.ดร.ก่อโชค ภูณิคม ประธานสภาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แนะชาวบ้านให้ผลิตข้าวปลอดสารพิษขายซึ่งปัจจุบันยังไม่เป็นที่นิยมของเกษตรกรจังหวัดอุบลฯเนื่องจากเกิดปัญหากระบวนการผลิตที่ยุ่งยากและยังเกิดปัญหาในกระบวนการผลิตอีกหลายอย่าง จึงได้แนะนำให้ชาวบ้านไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตข้าวปลอดสารกับผู้ที่มีความชำนาญเช่นที่บ้านเหมือดแอ่ อำเภอเขมราฐ ที่มีความเป็นมืออาชีพในด้านนี้ พร้อมยังแนะนำชาวบ้านให้แปรรูปเศษรำและเศษข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีมูลค่าสูงกว่าที่จะขายเป็นแค่เพียงเศษรำหรือปลายข้าวราคาถูกเท่านั้น

 

            “ ทั้งหลายแหล่ที่จะเกิดขึ้นได้ในชุมชนของเรา จะต้องมีการรวมกลุ่มและมีแผนชุมชน หากไม่มีตรงนี้เราจะไม่รู้ว่าปัญหาของเราคืออะไร การรวมกลุ่มกันมันทำให้เรามีความเข้มแข็งทางการตลาด มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะว่าแต่ละคนมีความรู้ที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป ซึ่งนั่นจะเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านที่จะสามารถพึ่งพาตัวเองได้” ผศ.ดร.ก่อโชค กล่าว

 

            ..............................................................................................................

ศูนย์ข่าวประชาสังคม จ.อุบลราชธานี

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511