<งานวิจัยชาวบ้าน การพัฒนาชุมชนแนวใหม่(30มิ.ย.)-PSU->-งานวิจัยชาวบ้าน การพัฒนาชุมชนแนวใหม่(30มิ.ย.)-PSU--
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-งานวิจัยชาวบ้าน การพัฒนาชุมชนแนวใหม่(30มิ.ย.)-PSU--
-

ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก : ทีมนักวิจัยชาวบ้านนำเสนอผลงานการวิจัยที่ประสบความสำเร็จจนสามารถนำชุมชนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ส่วนนักวิชาการชี้การทำวิจัยเป็นช่องทางที่ดีทางหนึ่งในการพัฒนาชุมชนในยุคนี้

 

            วันนี้(30มิ.ย.)มีการสัมมนางานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ผลสำเร็จของงานวิจัย สู่ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน โดยมูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต(Nature Care)ที่ห้องบัวทิพย์ 2 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี มีบุคลากรทั้งจากส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมฟังประมาณ 30 คน มีการนำผลงานการวิจัยจาก 5 ทีมวิจัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิชาการกับชาวบ้านที่ประสบผลสำเร็จจนมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในจังหวัดอุบลฯและในระดับประเทศ เช่นผลงานการวิจัยรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านวังอ้อ ต.หัวดอน อ.เขื่องใน ที่มีชื่อเสียงจากการที่เป็นศูนย์อบรมคุณธรรมให้กับเยาวชน จนมีโรงเรียนต่างๆส่งเด็กเข้าอบรมปีละกว่า 30,000 คนและยังเป็นพื้นที่ที่สามารถแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าของชาวบ้านอย่างได้ผลจนสามารถคว้ารางวัลลูกโลกสีเขียวของ ปตท.มาครองได้เป็นผลสำเร็จ

 

            นอกจากนั้นยังมีทีมนักวิจัยอื่นอีกหลายทีมเช่น โครงการวิจัยการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนบ้านดอนยูง ที่สามรถต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและการล่วงละเมิดเยาวชนในพื้นที่ได้สำเร็จ หรือทีมวิจัยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืนของป่าดงนาทาม เป็นต้น

 

            อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจจากผลงานการวิจัยของ อ.เรวัต สิงห์เรือง นักวิจัยโครงการการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแก่งสะพือเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พบว่าปริมาณนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแก่งสะพือมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ นั่นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมของแก่งสะพือเปลี่ยนไปทั้งความสกปรกจากขยะที่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวสร้างขึ้น ปริมาณน้ำที่ไม่เอื้อต่อการเกิดแก่งธรรมชาติจากการสร้างเขื่อนปากมูล ผู้ประกอบการพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ และพบว่าอีกสาเหตุหนึ่งที่น่าสนใจคือการที่มีพื้นที่ติดกับวัด เวลาเผาศพจะมีเขม่าควันมารบกวนนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ทำการประสานไปยังเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารเพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขต่อไป

 

            ด้านอาจารย์กาญจนา ทองทั่ว นักวิจัยชื่อดังของจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ถึงแม้ว่างานวิจัยจะไม่ได้เป็นทางออกที่ดีที่สุดในการพัฒนาแต่งานวิจัยก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยพัฒนาชุมชนได้ โดยเฉพาะการที่ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาและแก้ปัญหา เพราะชาวบ้านจะเป็นคนที่รู้ปัญหาที่เกิดขึ้นดีที่สุด โดยที่นักวิชาการเองจะเป็นเพียงคนคอยแนะนำกระบวนการต่างๆให้เท่านั้น

 

            .................................................................................................................

ศูนย์ข่าวประชาสังคม จ.อุบลราชธานี

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511