<เกษตรกร บ.โนนสว่าง มีรายได้ 600 บาท/วัน จากพุทรา 3 รส/psunews.net>-เกษตรกร บ.โนนสว่าง มีรายได้ 600 บาท/วัน จากพุทรา 3 รส/psunews.net-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-เกษตรกร บ.โนนสว่าง มีรายได้ 600 บาท/วัน จากพุทรา 3 รส/psunews.net-
-

                        นางเนตร  หอมเย็น  อายุ 60 ปี เกษตรกรบ้านโนนสว่าง  ต.ท่าช้าง  จ.อุบลราชธานี   กล่าวว่า  จากสภาพพื้นที่ กิ่ง อ.สว่างวีระวงศ์ โดยเฉพาะพื้นที่ บ้านโนนสว่าง  มีสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์ และใกล้ลำน้ำมูลสามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี  โดยเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชสวน และไม้ผล สลับตามฤดูกาลที่เหมาะสม    โดยส่วนใหญ่เกษตรกรนิยมปลูกพืชผล    อาทิ     ส้ม   ขนุน   ชมพู่   พุทรา  มะหนาว    ส้มโอ  และไม้ดอกไม้ประดับอื่น     แต่ที่ขึ้นชื่อมากของที่นี่  ได้แก่   พุทรา 3 รส    ที่มีรสชาดอร่อยเป็นเอกลักษณ์ของชาว     กิ่ง   อ.สว่างวีระวงศ์

                        สำหรับผลผลิตของพืชไม้ผลนั้นจะออกสู่ตลาดสลับกันไปตามช่วงฤดูกาล  ซึ่งขณะนี้เริ่มมีผลผลิตของพุทรา 3 รส ออกสู่ตลาดเป็นรุ่นแรกแล้ว  เฉลี่ยผลผลิตที่ได้จะอยู่ที่ประมาณ 100 ตัน/ไร่/ปี     โดยมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่สวน  แต่บางครั้งก็นำออกไปวางขายตามริมถนนสายวารินชำราบ – พิบูลมังสาหาร  แต่ก็เป็นส่วนน้อย  เพราะในแต่ละวันจะมีลูกค้าทั้งขาประจำ และขาจรมาแวะซื้อไปรับประทานและนำไปจำหน่ายต่อโดยลูกค้าจะมีมากในวันหยุด     เสาร์  และอาทิตย์ในการพาครอบครัวไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ    และจุดที่วางขายนั้นก็เป็นเส้นทางสู่การท่องเที่ยวไปยังอำเภอต่าง ๆ     ทำให้ขายดีมากรายได้เฉลี่ยวันละ  500 – 600  บาท 

 

                        ส่วนวิธีการปลูกพุทรานั้นเกษตรกรจะไถ่พรวนดินก่อน เพื่อยกร่องดินให้สูงขึ้น ให้น้ำสามารถระบายไปเลี้ยงลำต้นพุทราได้    ซึ่งมีระยะห่างของลำต้นประมาณ   1 เมตร 50 เซนติเมตร    และทำการปลูกต้นกล้าในช่วงเริ่มฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน   เพื่อไม่ให้ต้นกล้าขาดน้ำประกอบกับช่วงหน้าฝนเป็นช่วงที่อุดมสมบูรณ์ในเรื่องของน้ำมาก  ต้นกล้าที่นำมาปลูกเป็นต้นกล้าที่ซื้อมาจากกรมวิชาการเกษตร  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.อุบลราชธานี  ในราคาต้นละ  30 บาท  หลังจากทำการปลูกแล้วและพุทราเริ่มเจริญเติบโตก็จะทำการใส่ปุ๋ย  พรวนดิน และตัดกิ่ง    ซึ่งพุทราจะให้ผลผลิต 3  ครั้ง/ปี        หลังจากนั้นเกษตรกรจะตัดแต่งกิ่งเป็นการสิ้นสุดฤดูกาล  เพื่อรอให้กิ่งพุทราต่อยอด และมีผลผลิตออกมาอีกครั้ง

 

                        อย่างไรก็ตามปัญหาที่พบตั้งแต่เริ่มปลูกพุทรามาส่วนใหญ่เกษตรกรจะพบศัตรูพืชที่เป็นตัวหนอนแดงจากแมลงวันทอง  โดยแมลงวันทองจะมาวางไข่อยู่ที่บริเวณขั้วของผลพุทรา ทำให้ผลของพุทราไม่เจริญเติบโตเต็มที่ และร่วงหล่นลงพื้นดินก่อน  ถึงวันเก็บออกจำหน่าย     ส่งผลให้ผลผลิตในแต่ละปีไม่ได้ตามที่คาดหวัง

 

                        ด้านนายชูพันธ์  อเนกบุณย์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง      กิ่ง อ.สว่างวีระวงศ์  กล่าวถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน   กิ่ง   อ. สว่างวีระวงศ์    ว่า  ในส่วนของ   พุทรา 3 รส  ถือเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของ  กิ่ง อ.สว่างวีระวงศ์  ที่รสชาดมีเอกลักษณ์กรมกล่อมเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค  โดยชาวบ้านที่ปลูกส่วนใหญ่จะมีพื้นที่ใกล้ลำน้ำมูลมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของน้ำที่ใช้ในการเกษตร ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างได้ให้การสนับสนุนโดยการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรพืชไร่พืชสวนของตำบลท่าช้างขึ้น    ขณะเดียวกันได้ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตร    ในพื้นที่ด้วย    เนื้อจากที่  กิ่ง  อ.สว่างวีระวงศ์ มีพื้นที่เพราะปลูกทาวการเกษตรเป็นจำนวนมากและหลากหลายชนิด   รวมทั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมากนัก    ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่าน กิ่ง อ.สว่างวีระวงศ์  สามารถแวะชมพืชสวนทางการเกษตรได้

 

 

 

 

 

PSUNEWS.NET

28  ก.ย.  49

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511