<ตม.พิบูลมังสาหาร เปิดศูนย์บริการคนเข้าเมือง ที่ สนง.อบจ.อุบล เริ่ม มกราคม 2550>-ตม.พิบูลมังสาหาร เปิดศูนย์บริการคนเข้าเมือง ที่ สนง.อบจ.อุบล เริ่ม มกราคม 2550-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ตม.พิบูลมังสาหาร เปิดศูนย์บริการคนเข้าเมือง ที่ สนง.อบจ.อุบล เริ่ม มกราคม 2550-
-

          พันตำรวจโทกำพล  ทันตสุวรรณ  ปฏิบัติราชการแทนผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองพิบูลมังสาหาร ศูนย์ตรวจคนเข้าเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า  ปัจจุบันด่านตรวจคนเข้าเมืองพิบูลมังสาหาร ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคนต่างด้าวมาใช้บริการงานขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ทั้งระยะสั้นและระยะยาวประเภทนักท่องเที่ยวและคนอย่าชั่วคราว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ 

          เพื่อเป็นการรองรับและสนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพการให้บริการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม   จึงมีการตั้งศูนย์บริการคนเข้าเมืองส่วนแยกจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นจุดให้บริการประชาชนและคนต่างด้าวขึ้น  เพื่ออำนวยความสะดวก ความเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู้มาใช้บริการ เป็นการลดค่าใช้จ่ายและลดเวลาในการเดินทางแก่ผู้มาใช้บริการ  อีกทั้งเป็นการพัฒนาการให้บริการของด่านตรวจคนเข้าเมืองพิบูลมังสาหารให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในเชิงรุก  และสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาไปสู่แนวทางการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังสนองต่อนโยบายการสนับสนุนการท่องเที่ยวของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  

          สำหรับศูนย์บริการคนเข้าเมืองส่วนแยกจังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งอยู่ ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ติดกับงานให้บริการทำหนังสือเดินทางของกรมการกงศุล  บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะให้บริการในวันจันทร์,อังคาร,พุธ ระหว่างเวลา 08.30-16.30น.  และวันเสาร์ให้บริการระหว่างเวลา  08.30-12.00 น. โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในเดือนมกราคม 2550 เป็นต้นไป  

กรกช    ภูมี / สวท.อุบลฯ
รายงาน / 16 ธ.ค.49 

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511