<อบจ.อุบลฯ จัดประชาคมแผนฯ – พร้อมมอบรถไถนาแก่ 4 อบต. ใน อ.เขื่องใน>-อบจ.อุบลฯ จัดประชาคมแผนฯ – พร้อมมอบรถไถนาแก่ 4 อบต. ใน อ.เขื่องใน-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-อบจ.อุบลฯ จัดประชาคมแผนฯ – พร้อมมอบรถไถนาแก่ 4 อบต. ใน อ.เขื่องใน-
-

          วันที่ 15 ก.พ. 50 เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนเก่าขามวิทยา ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นายพรชัย  โควสุรัตน์ นายก อบจ.อุบลฯ  เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายท้องถิ่นเพื่อประชาชนหรือ คลินิกเซ็นเตอร์ ของ อบจ.อุบลฯ โดยมีตัวแทนชาวบ้าน และปราชญ์ชาวบ้านจากพื้นที่  อบต. ศรีสุข  อบต.หนองเหล่า  อบต.โนนรัง และ อบต.บ้านกอก เข้าร่วมการประชุม 190 คน  ทั้งนี้เพื่อเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี ของ อบจ.อุบลฯ ระหว่างปี 2551-2553 ซึ่งมี นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ อบจ.อุบลฯ และ นายณรงค์ชัย  วีระกุล ผู้ช่วยนายก อบจ.อุบลฯ ตลอดจน นายวุฒิพงษ์  นามบุตร และ นายสมเดช  แสวงสาย ส.อบจ.อุบลฯ เขต อ.เขื่องใน ร่วมเป็นเกียรติ
         
          จากนั้น นายพรชัย  โควสุรัตน์ ได้ทำการลงนามในสัญญาข้อตกลงระหว่าง อบจ.อุบลฯ กับ อบต.ทั้ง 4 แห่ง เพื่อมอบรถไถนาหรือรถฟาร์มแทรกเตอร์ ให้กับ อบต.ต่างๆ ยืมไปใช้ในการบริการประชาชนในพื้นที่ โดยเป็นการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการเกษตรแก่ประชาชน เพื่อลดต้นทุนด้านการทำเกษตรกรรม และสนับสนุนโครงการด้านการเกษตรของ อบจ.อุบลฯ เช่น โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์  โครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมัน และโครงการส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  ทั้งนี้เป็นการทยอยส่งมอบรถไถนาให้กับ อบต.ต่าง ๆ ทั่วทั้งจังหวดจนกว่าจะครบทั้ง 440 คัน 

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511