<จังหวัดอุบลฯ คัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน-กำนันยอดเยี่ยมปี 2550>-จังหวัดอุบลฯ คัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน-กำนันยอดเยี่ยมปี 2550-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-จังหวัดอุบลฯ คัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน-กำนันยอดเยี่ยมปี 2550-
-

          วันที่ 19 ก.พ. 50  นายพีระศักดิ์  องค์กิตติกุล  นายอำเภอตระการพืชผล นำชาวบ้านและกำนันผู้ใหญ่บ้านหลายตำบลใน อ.ตระการพืชผล เข้าให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลเพื่อคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน-กำนันยอดเยี่ยมปี 2550 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองสิม หมู่ที่ 14 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล ภายหลังจาก อ.ตระการพืชผล ได้ส่ง นายทัดชัย  ดีมาก  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ต.เกษม เข้าประกวดชิงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2550 จากผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น 8 คน ทั่วทั้งจังหวัดอุบลฯ 

          สำหรับ นายทัดชัย  ดีมาก ปัจจุบันอายุ 51 ปี มีอาชีพค้าขายและทำนา โดยดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ปี 2545 ถึงปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมาเคยได้รีบตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดีเด่นปี 2532 ขณะที่ระหว่างดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านได้นำพาชาวบ้านให้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างความสามัคคีในชุมชน และทำนุบำรุงศาสนา-วัฒนธรรม ตลอดจนการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการตั้งกลุ่มชาวบ้านออกเป็น 10 กลุ่มๆ ละ 10 ครัวเรือนในการดูแลกันเองทั้งเรื่องยาเสพติดและปัญหาการทะเลาะวิวาท

          นอกจากนี้ยังได้เป็นแกนนำในการพาชาวบ้านปลูกแตงร้านแบบปลอดสารพิษ โดยเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนแห่งนี้  ตลอดจนการจัดระเบียบหมู่บ้านตามโครงการหมู่บ้านน่าอยู่อย่างได้ผล ซึ่งที่ผ่านมาสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ หมู่บ้านน่าอยู่ จาก อบต.เกษม  2 ปีซ้อน และยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านน่าอยู่ ระดับอำเภออีกด้วย 

          ขณะที่การเข้ารับรางวัล ผู้ใหญ่บ้าน- กำนัน ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 10 สิงหาคม ปีนี้ โดยผู้ที่เป็นกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จะได้รับรางวัลเป็นปืนพก 1 กระบอก, แหนบทองคำ , ชุดปกติขาว 1 ชุด และใบประกาศเกียรติคุณ

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511