<อุบลราชธานีจัดประกวดพระยิ่งใหญ่ เดือนกันยายนนี้>-อุบลราชธานีจัดประกวดพระยิ่งใหญ่ เดือนกันยายนนี้-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-อุบลราชธานีจัดประกวดพระยิ่งใหญ่ เดือนกันยายนนี้-
-

นายจีระศักดิ์ เกษณียบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับชมรมพระเครื่องจังหวัดอุบลราชธานีและสื่อมวลชนทุกแขนง ข้าราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ และผู้ที่ให้การสนับสนุนในการจัดงาน ร่วมแถลงข่าวและประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการประกวด อนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง เหรียญคณาจารย์ เครื่องรางของขลัง และพระเครื่องวัตถุที่เป็นมงคลของจังหวัดอุบลราชธานี และภาคอีสาน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้รู้และอนุรักษ์วัตถุมงคล ส่งเสริมการท่องเที่ยว อวดของดีของชาวจังหวัดอุบลฯในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2548 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสุทิน ยิ่งสนองชาติ (น้อยไทยเจริญ) ประธานบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาไทยภาคอีสาน เขต 5 และ จ.ส.ต.ทวี วงษ์สิทธิ์ ผู้อำนวยการนิตยสารมรดกพระเครื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนยากจนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คือ ให้ทุนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โรงเรียนห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ โรงเรียนบ้านหนองแก้งซาว อำเภอเขื่องใน โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อำเภอกุดข้าวปุ้นและรวมทั้งให้การสนับสนุนสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ งานกุศลสาธารณประโยชน์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการเผื่อแผ่ประชาสัมพันธ์ให้นักนิยมสะสมพระเครื่องทั่วประเทศได้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีด้วย

จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกสุดของประเทศไทย มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศ สปป.ลาว และ ประเทศกัมพูชา มีสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องโบราณสถาน ประวัติศาสตร์มากมาย เช่น วัดสุปัฎนารามวรวิหาร เป็นวัดธรรมยุตวัดแรก จัดสร้างโดยพระราชศรัทธาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2396 วัดศรีอุบลรัตนาราม(วัดศรีทอง) สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2398 เป็นปีที่ 5 แห่งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สำหรับวัดนี้มีพระอุโบสถสร้างตามแบบพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรฯ กรุงเทพฯ และเป็นวัดที่ประดิษฐ์สถานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง คือ พระแก้วบุษราคัม พระพุทธประติมากรปางมารวิชัยสมัยเชียงแสนแกะสลักจากบุษราคัมหน้าตักกว้าง 5 นิ้ว วัดแจ้งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2431 ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นอกจากนี้ ยังมีวัดสระประสานสุข หรือวัดบ้านนาเมือง สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคือ พระอุโบสถศิลปะไทยที่ตั้งอยู่บนเรือสุพรรณหงส์จำลอง ซึ่งตกแต่งด้วยกระเบื้องเซรามิค และเป็นพระอุโบสถที่งดงามมีเอกลักษณ์เฉพาะถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย วัดมหาวนาราม เป็นวัดที่ประดิษฐ์สถานพระพุทธรูปพระเจ้าอินแปง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยก่ออิฐถือปูนพร้อมด้วยการลงรักปิดทอง ลักษณะศิลปะแบบลาว ขนาดหน้าตัก 3 เมตร และในวันเพ็ญเดือน 5 ของทุกปีจะมีการทำบุญตักบาตรเทศมหาชาติชาดก และสรงน้ำปิดทองพระเจ้าใหญ่อินแปงถือว่าเป็นประเพณีของชาวจังหวัดอุบลฯ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินับได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบแห่งหนึ่งในประเทศไทย

http://www.matichon.co.th/khaosod/khaosod_detail.php?s_tag=03bud01210848&show=1&sectionid=0307&day=2005/08/21

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
วัดสุปัฏนารามวรวิหาร สร้างในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เป็นวัดธรรมยุติวัดแรกของจังหวัดอุบลราชธานี มีสถานะเป็นวัดอารามหลวงชั้นตรี 
วัดศรีอุบลรัตนาราม หรือวัดศรีทอง
วัดศรีอุบลรัตนาราม หรือวัดศรีทอง วัดนี้มีพระอุโบสถที่สร้างตามแบบพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง คือ พระแก้วษุราคัม 
วัดบ้านนาเมือง หรือวัดสระประสานสุข
เป็นวัดที่มีพระอุโบสถที่มีลักษณะแปลกตากว่าพระอุโบสถทั่วไป เพราะวัดนี้สร้างเป็นรูปเรือสุพรณหงส์ ใช้เซรามิคตกแต่งพระอุโบสถ
วัดมหาวนาราม
วัดมหาวนาราม ชาวบ้านนิยมเรียกกันโดยทั่วไปว่า "วัดป่าใหญ่" เป็นวัดเก่าแก่ และถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานี 

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511