<มติ ครม. แต่งตั้งนายสุธี มากบุญ ผวจ.ยโสธร ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.อุบลราชธานี>-มติ ครม. แต่งตั้งนายสุธี มากบุญ ผวจ.ยโสธร ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.อุบลราชธานี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-มติ ครม. แต่งตั้งนายสุธี มากบุญ ผวจ.ยโสธร ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.อุบลราชธานี-
-

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยตามบัญชีรายชื่อที่เสนอโดย พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา รมว.มหาดไทย โดยมีข้าราชการระดับ 9 ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นเป็นข้าราชการระดับ 10 จำนวน 20 คน และข้าราชการระดับ 10 ที่ถูกโยกย้ายมีจำนวน 28 คน โดยในจำนวนนี้มีข้าราราชการระดับ 10 ที่ถูกโยกย้ายให้มาประจำกระทรวงมหาดไทย และรับเงินเดือนในอัตรากำลังแทนมีด้วยกัน 3 คน
       
       ประกอบด้วย 1.นายนันทชัย สุนทรพิพิธ พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.ชัยนาท ให้ประจำกระทรวงมหาดไทย และรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน 2.นายนิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.ปทุมธานี ให้ประจำกระทรวงมหาดไทย และรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน และ 3.นายวิชชา ประสานเกลียว พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.สมุทรสงคราม ให้ประจำกระทรวงมหาดไทย และรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน ทั้งนี้ตำแหน่งที่ต้องเข้ามาประจำกระทรวงมหาดไทย และรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน

สำหรับรายชื่อการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่เหลือ ประกอบด้วย 1.นายปานชัย บวรรัตนปราณ พ้นจากตำแหน่งผวจ.สกลนคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.นครนายก 2.นายสมชาย ชุ่มรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.สระแก้ว ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา 3.นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.หนองคาย ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ราชบุรี 4.นายสุพจน์ เลาวัณย์ศิริ พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.แม่ฮ่องสอน ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.หนองคาย 5.นายอานนท์ พรหมนารท พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.กระบี่ ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ฉะเชิงเทรา 6.นายสันทัด จัตุชัย พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.แพร่ ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ศรีสะเกษ 7.นายสมพงษ์ ธนุยุทธพงศ์ พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.อำนาจเจริญ ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.สุรินทร์
       
b_suthee2.gif
       8.นายสุธี มากบุญ พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.ยโสธร ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.อุบลราชธานี 9.นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.สมุทรสาคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.นครราชสีมา 10.นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ระนอง 11.นายอำนาจ ผการัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ยโสธร 12.นายพินัย อนันตพงศ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ชุมพร 13.นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล พ้นจากตำแหน่งนักปกครอง 10 สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.อำนาจเจริญ 14.นายนเรศ จิตสุจริตวงศ์ พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.ตรัง ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ปทุมธานี
       
       15.นายเชิดพันธ์ ณ สงขลา พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.ปัตตานี ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ตรัง 16.นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.พังงา ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.สมุทรสงคราม 17.นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.อุทัยธานี ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ตาก 18.นายปรีชา บุตรศรี พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.อุตรดิตถ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.อุทัยธานี 19.นายภาณุ อุทัยรัตน์ พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ชช.) สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ปัตตานี
       
       ส่วนข้าราชการระดับ 9 ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เลื่อนเป็นข้าราชการระดับ 10 ประกอบด้วย 1.นายชนินทร์ บัวประเสริฐ รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมการปกครอง ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.นครสวรรค์ 2.นายธีระบูลย์ โพบุดดี รองอธิบดีกรมการปกครอง ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.สมุทรสาคร 3.นายชุมพร พลรักษ์ รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 4.นายบุญสม พิรินทร์ยวง รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด (นักปกครอง 9) ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.มุกดาหาร 5.นายอุทัย สุวรรณ รอง ผวจ.ระยอง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 6.นายปรีชา กมลบุตร รอง ผวจ.ชลบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.สกลนคร
       
       7.นายใหญ่ โรจน์สุวณิชกร รอง ผวจ.สุรินทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.บุรีรัมย์ 8.นายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์ รอง ผวจ.ราชบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.สระแก้ว 9.นายอดิเรก ก้อนกลีบ รอง ผวจ.พิษณุโลก ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.แม่ฮ่องสอน 10.นายกวี กิตติสถาพร รอง ผวจ.อุดรธานี ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.กาฬสินธุ์ 11.นายสนธิ เตชานันท์ รอง ผวจ.กาญจนบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.กระบี่ 12.นายปริญญา ปานทอง รอง ผวจ.เชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.น่าน13.นายพินิจ พิชยกัลป์ รอง ผวจ.กำแพงเพชร ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.พิจิตร 14.นายอธิคม สุพรรณพงศ์ รอง ผวจ.ลำปาง ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.แพร่
       
       15.นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ รอง ผวจ.ลพบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.อ่างทอง 16.นายชวน ศิรินันท์พร รอง ผวจ.ขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.มหาสารคาม 17.ร.ต.ท.อุปฤทธิ์ ศรีจันทร์ รอง ผวจ.นนทบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.อุตรดิตถ์ 18.นายชุมพร พลรักษ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งนักปกครอง 10 สำนักงานปลัดกระทรวง 19.นายบุญสนอง บุญมี รอง ผวจ.นครพนม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 20.นายเจด็จ มุสิกวงศ์ รอง ผวจ.หนองคาย ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ชัยนาท
       
       สำหรับในส่วนของการโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 ประกอบด้วย 1.นายพงศ์โพยม วาศภูติ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นักปกครอง 10) ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สำนักงานปลัดกระทรวง 2.นายไพรัตน์ สกลพันธุ์ พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.มุกดาหาร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 3.นายทวีศักดิ์ คิดบรรจง พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.บุรีรัมย์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 4.นายกมล จิตระวัง พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.อ่างทอง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 5.นายอานนท์ มนัสวานิช พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.ชุมพร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
       
       6.นายปานชัย บวรรัตนปราณ พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.สกลนคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.นครนายก 7.นายสมชาย ชุ่มรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.สระแก้ว ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา 8.นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.หนองคาย ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ราชบุรี 9.นายสุพจน์ เลาวัณย์ศิริ พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.แม่ฮ่องสอน ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.หนองคาย 10.นายอานนท์ พรหมนารท พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.กระบี่ ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ฉะเชิงเทรา 11.นายสันทัด จัตุชัย พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.แพร่ ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ศรีสะเกษ
       
       12.นายสมพงษ์ ธนุยุทธพงศ์ พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.อำนาจเจริญ ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.สุรินทร์ 13.นายสุธี มากบุญ พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.ยโสธร ให้ดำรงตำแหน่งผวจ.อุบลราชธานี 14.นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.สมุทรสาคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.นครราชสีมา 15.นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ระนอง 16.นายอำนาจ ผการัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ยโสธร 17.นายพินัย อนันตพงศ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ชุมพร และ 18.นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล พ้นจากตำแหน่งนักปกครอง 10 สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.อำนาจเจริญ

http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9480000121302

[1] [2]
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511