<โรงเรียนวารินชำราบผ่านฉลุยมาตรฐานโรงเรียนในฝัน>-โรงเรียนวารินชำราบผ่านฉลุยมาตรฐานโรงเรียนในฝัน-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-โรงเรียนวารินชำราบผ่านฉลุยมาตรฐานโรงเรียนในฝัน-
-

          เช้าวันที่  14  ต.ค. 2548 นายพรชัย  โควสุรัตน์ นายก อบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้นายนิเวศน์   สุพัฒน์ เลขานุการฯ ไปทำการตรวจเยี่ยมการก่อสร้างห้องโสตทัศนศึกษาของโรงเรียนเดชอุดม อ.เดชอุดม  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีให้การสนับสนุนด้านงบประมาณโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนในฝันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้สังกัดของสำนักงานพื้นที่การศึกษาเขต  5 โดยล่าสุดพบว่าการก่อสร้างได้คืบหน้าไปมากกว่า 40%

          จากนั้นได้รับมอบหมายต่อไปยังโรงเรียนวารินชำราบ อ.วารินชำราบ เพื่อร่วมเป็นเกียรติในการประเมินผลการรับรองมาตรฐานการศึกษาหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันโรงเรียนวารินชำราบ  จากนั้นได้รับมอบโล่เกียรติคุณจากคณะกรรมการประเมินรับรองมาตรฐานการศึกษาหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันโรงเรียนวารินชำราบ เนื่องในโอกาสที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาโรงเรียนวารินชำราบให้เป็นไปตามโครงการโรงเรียนในฝันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 

          อย่างไรก็ตาม  สำหรับการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลการผลการรับรองมาตรฐานการศึกษาหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันครั้งนี้พบว่า  โรงเรียนวารินชำราบสามารถผ่านการรับรองประเมินผลมาตรฐานการศึกษาหนึ่งอำเภอหนึ่ง โรงเรียนในฝันได้สำเร็จ ซึ่งสร้างความยินดีให้กับคณะครู - อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวารินชำราบเป็นอย่างยิ่ง

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511