<กรมการกงศุล บริการจัดทำ e-Passport เคลื่อนที่ในจังหวัดอุบลฯ 16-19 ม.ค. 49>-กรมการกงศุล บริการจัดทำ e-Passport เคลื่อนที่ในจังหวัดอุบลฯ 16-19 ม.ค. 49-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-กรมการกงศุล บริการจัดทำ e-Passport เคลื่อนที่ในจังหวัดอุบลฯ 16-19 ม.ค. 49-
-

          กรมการกงศุล  กระทรวงการต่างประเทศ  จัดหน่วยหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่มาให้บริการประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี  ระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม  2549   ณ  อาคารหอประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี  ฝ่ายอำนวยการ  โทรศัพท์หมายเลข 045-254218

    นำชมภาพขั้นตอนการทำ e-Passport
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

   งานของกองหนังสือเดินทาง
 โครงสร้างกองหนังสือเดินทาง
 หน่วยเคลื่อนที่กองหนังสือเดินทาง
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร
 ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทางและแก้ไขหนังสือเดินทาง
    - หนังสือเดินทางทูตและราชการ
    - หนังสือเดินทางธรรมดา
 การรับ / แก้ไข / ยกเลิก / ทำลาย หนังสือเดินทาง
 หนังสือเดินทางสูญหาย
 ข้อมูลหนังสือเดินทางสำหรับคนไทยในต่างประเทศ
 คำถามที่ประชาชนชอบถามบ่อยครั้ง
 ประกาศและคำเตือนเกี่ยวกับการมีหนังสือเดินทาง
 สถิติการให้บริการหนังสือเดินทาง
 ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเดินทาง
 วิวัฒนาการของหนังสือเดินทางไทย

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511